Zwycięzca nie był dostępny w zakładzie

W przypadku, w którym zwycięski wybór nie było dostępny w zakładzie, zakład może zostać anulowany.