Zakład wniesiony po rozpoczęciu wydarzenia lub gdy wynik został już ustalony

Zakład może zostać anulowany, jeśli zakład został wniesiony w momencie, w którym wnoszenie zakładów na dane wydarzenie powinno już być zamknięte, np. gdy wydarzenie już się rozpoczęło. W przypadku anulowania zakładu, stawka zostanie zwrócona na konto gracza.

Wszystkie zakłady, wniesione po ustaleniu wyniku, to nawet jeśli zostały zaakceptowane, zostaną anulowane. W przypadku anulowania zakładu, stawka zostanie zwrócona na konto gracza.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Zasad wnoszenia zakładów.