Błąd w tłumaczeniu

Dążymy do podawania poprawnych informacji we wszystkich przypadkach, ale może się zdarzyć, że błąd w tłumaczeniu spowoduje wyświetlenie błędnych informacji na temat zakładu. W tym przypadku może się zdarzyć, że zakład zostanie anulowany. W przypadku anulowania zakładu, stawka zostanie zwrócona na konto gracza. Więcej informacji znajdziesz na stronie zasad wnoszenia zakładów.