Jak mogę usunąć typy z kuponu?

W pokazanym powyżej oknie masz także możliwość usunięcia oddanych typów z kuponu zakładu. Poszczególne typy można usuwać, klikając bezpośrednio na kuponie zakładu umieszczony obok po prawej stronie znak „x”. Jeśli chcesz usunąć wszystkie typy, kliknij przycisk „xx”, znajdujący się poniżej ostatniego typu.