Czy usługa Video na PartyPoker odbywa się rzeczywiście na żywo?

 PartyPoker podkreśla, że pomimo faktu, iż Live-Video jest reklamowane jako usługa oferowana  „na żywo“, może dojść do opóźnień w trakcie transmisji wynoszących od 2 do 4 sekund. Nie jest możliwe podanie dokładnych danych na temat wielkości opóźnień, co oznacza, że opóźnienia mogą być większe w poszczególnych wypadkach.

Klient, który wnosi zakłady w strefie Live Video na  PartyPoker, ponosi pełne ryzyko. PartyPoker nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty klienta spowodowane przez tego typu opóźnienie nawet jeśli klient pokłada zaufanie w usługę Live Video  PartyPoker