Czy z turnieju zaplanowanego mogę wypisać się w dowolnym momencie?

Gracze mogą zrezygnować z udziału w turnieju wielostolikowym nie później, niż na 5 minut przed godziną rozpoczęcia turnieju. Gracze, którzy zarejestrują się na mniej, niż 5 minut przed godziną rozpoczęcia turnieju, nie będą mogli zrezygnować z udziału w turnieju.