Kiedy kończą się zapisy w turniejach z późną rejestracją?

Późne zapisy są dostępne w wybranych turniejach wielostolikowych. Zapisy są uważane za zakończone, gdy nastąpi jedno z poniższych zdarzeń:
  1. Zakończył się pierwszy poziom turnieju, zgodnie z opisem w lobby
  2. Została osiągnięta ustalona maksymalna liczba uczestników