W jaki sposób można zawrzeć porozumienie?

Wszyscy gracze przy stoliku finałowym muszą zaakceptować opcję porozumienia. Gra zostanie zatrzymana po obecnym rozdaniu i rozpocznie się proces porozumienia.

Zostanie otwarte okno czatu, w którym uczestnicy stolika finałowego mogą dojść do porozumienia. Rozmowa ta będzie widoczna również dla widzów. Po uruchomieniu procedury porozumienia, okno normalnego czatu zostanie wyłączone.

Gracz posiadający najwięcej żetonów zobaczy indywidualne okno z możliwością wybrania porozumienia lub wpisania struktury wygranych. Jeśli dwóch graczy będzie miało dokładnie tyle samo żetonów, pierwszeństwo otrzyma gracz, który pierwszy zarejestrował się na turnieju.

Gracze mogą omówić podział puli i zaakceptować lub odrzucić strukturę wygranych. Gracz z największą liczbą żetonów musi wybrać strukturę wygranych. Jeśli wybierze "Indywidualną strukturę wygranych", będzie musiał podać wysokość kolejnych wypłat.

Jeśli gracze nie dojdą do porozumienia, gracz z największą liczbą żetonów musi wybrać opcję "No Deal" (brak porozumienia), a gra zostanie wznowiona. Czas na osiągnięcie porozumienia jest ograniczony. Jeśli zostanie przekroczony, turniej będzie kontynuowany.

Każdy z uczestników może w dowolnej chwili zakończyć procedurę porozumienia. Jeśli to zrobi, zostanie ona zakończona dla wszystkich, a turniej będzie kontynuowany.

Jeśli gracze dojdą do porozumienia, gracz z największą liczbą żetonów potwierdza porozumienie, a każdy z uczestników musi je zaakceptować.

Jeśli wszyscy gracze zaakceptują porozumienie, wygrane zostaną natychmiast przekazane na ich konta. Turniej może toczyć się dalej (jeśli w puli pozostały jeszcze pieniądze) lub zostanie zakończony (jeśli cała pula została podzielona). W późniejszym momencie w ten sam sposób może zostać zawarte kolejne porozumienie.

Uwaga: Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte, a w puli nadal pozostaną pieniądze, zostaną one po zakończeniu turnieju wypłacone zgodnie ze strukturą wygranych dla tego wydarzenia. Jeśli zatem za pierwsze miejsce przysługuje 50% puli, 30% za drugie i 20% za trzecie, to pozostała kwota zostanie dokładnie tak podzielona. Jeśli w turnieju pozostało tylko 2 graczy, a część puli została podzielona porozumieniem, to reszta puli zostanie wypłacona w stosunku 50/80 za pierwsze i 30/80 miejsce.