Skąd mogę wiedzieć, kiedy zwolni się dla mnie miejsce?

Zostanie otwarte okno z powiadomieniem, że miejsce na które czekasz zostało zwolnione.