Jeśli wybiorę inną opcję sortowania, co się stanie z moim poprzednim wyborem?

Nowa opcja sortowania będzie miała pierwszeństwo; poprzednia opcja zostanie zresetowana do ustawienia domyślnego.