Co stanie się po wybraniu opcji filtrowania w nowym oknie?

Wybrany filtr zostanie zaznaczony w odpowiednim polu i aktywowany.