Jak uzyskać dostęp do opcji filtrowania?

Opcje filtrowania w kolumnach są dostępne w górnej części okna lobby. Uzyskanie dostępu do innych opcji filtrowania umożliwia przycisk filtrowania w prawej górnej części lobby.