Jak dodać/edytować/usunąć kolumny filtrów?

Uzyskanie dostępu do edycji filtrów umożliwia przycisk „Filtry” znajdujący się u góry po prawej stronie ekranu. Wyświetlone okienko zawiera opcje, których zestaw zależy od udostępnionego rodzaju gry. Zaznaczenie lub odznaczenie opcji spowoduje automatyczną zmianę filtrów.

Nieaktywne opcje zawsze są widoczne, gdyż stanowią minimum kryteriów filtrowania.