Zasady rozgrywania turniejów

Następujące reguły będą miały zastosowanie do wszystkich turniejów, o ile nie zostanie podane inaczej.

Rejestracja

 1. Turniej Sit & Go rozpoczyna się, gdy tylko wymagana liczba graczy zajmie miejsca przy stole.
 2. Gracze będą mogli wyrejestrować się z turnieju Sit & Go, dopóki nie zostaną zajęte wszystkie miejsca przy stoliku.
 3. Turnieje wielostolikowe rozpoczynają się o wcześniej określonych porach. Gracze zostają losowo rozmieszczeni przy stolikach.
 4. Późne zapisy są dostępne w wybranych turniejach wielostolikowych. Zapisy są uważane za zakończone, gdy nastąpi jedno z poniższych zdarzeń:
  • Osiągnięto poziom wyświetlony w oknie "Informacji o turnieju" w Holu.
  • Osiągnięto maksymalną liczbę uczestników w turnieju.
  • Gdy w turnieju przyznana została nagroda za pierwsze miejsce.
  • Na zakończenie fazy add-on i rebuy.
 5. Gracze będą mogli zrezygnować z udziału w wielostolikowym turnieju do 5 minut przed godziną jego rozpoczęcia, pod warunkiem, że zapisy wciąż trwają. Gracze, którzy zarejestrują się na mniej, niż 5 minut przed rozpoczęciem gry, nie będą się mogli wypisać z turnieju.
 6. Zasady

 7. Każdy uczestnik turnieju musi wnosić wszystkie stawki ciemne i ante (wejściowe). W przypadku graczy nieobecnych lub nieaktywnych stawki będą wnoszone automatycznie.
 8. O ile nie uzgodniono inaczej, w każdym z turniejów co godzinę odbywać się będzie pięciominutowa przerwa.
 9. Gracze przeniesieni do nowego stolika zostaną jak najszybciej włączeni do gry.
 10. Ogólnie mówiąc, we wszystkich rundach każdy z graczy będzie wnosił stawkę małą ciemną i dużą ciemną. Łączenie stołów i przenoszenie graczy oznacza możliwość wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń w dowolnej chwili:
  1. Gracz może zostać zmuszony do wniesienia dużej ciemnej więcej, niż raz w jednej rundzie.
  2. Gracz może zostać umieszczony przy przycisku dealera w więcej, niż w jednym rozdaniu.
  3. Gracz może opuścić jedną lub obie ciemne w danej rundzie.
 11. Ponieważ są to głównie zdarzenia losowe, żaden gracz nie uzyska długoterminowej przewagi i reguła jest wystarczająco uczciwa dla wszystkich graczy.
 12. W turniejach miejsca są przyznawane losowo, przed rozpoczęciem.
 13. Z wyjątkiem turniejów z dokupowaniem żetonów gracz zostanie wyeliminowany, gdy straci wszystkie żetony.
 14. W turniejach z limitem (stałe stawki) w każdej rundzie licytacji wniesiona będzie jedna stawka i możliwe są trzy podbicia. Gdy zostanie tylko dwóch graczy, nie ma ograniczenia liczby podbić. W turniejach z limitem puli i bez limitu nie ma ograniczenia liczby podbić.
 15. Gdy zostanie dwóch graczy, gracz z dużą ciemną wniesie stawkę, a gracz z małą ciemną przejmie przycisk dealera. Mała stawka w ciemno lub przycisk będzie mieć głos przed flopem i po flopie.
 16. Jeśli dwóch (lub więcej) graczy przy tym samym stole zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, gracz, który rozpoczął rozdanie z największą liczbą żetonów, uzyska wyższą pozycję końcową.
 17. Turnieje, o godzinach określonych wcześniej, będą przechodziły w tryb „hand-for-hand” (rozdanie za rozdanie). Umożliwia to rozgrywanie na stołach dokładnie takiej samej liczby rozdań w kluczowym czasie.
 18. W przypadku, gdy turniej rozgrywany jest w trybie "hand-for-hand" i dwóch (lub więcej) graczy (przy tym samym stole lub przy innych stołach) zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, gracz, który rozpoczął rozdanie z największą liczbą żetonów, uzyska wyższą pozycję końcową.
 19. Gracze powinni przestrzegać ustalonej etykiety pokerowej. Wszyscy gracze naruszający odpowiednią etykietę mogą zostać wykluczeni z turnieju..
 20. Miękka gra jest niedozwolona w turniejach. Miękka gra występuje wtedy, gdy gracz nie licytuje odpowiednio do pełnego potencjału karty z celowym zamiarem okazania pomocy innemu graczowi w dalszym awansie w turnieju.
 21. Gracze, którzy nie zareagują na czas podczas rozdania (przekroczą limit czasu), zostaną automatycznie pominięci (spasują).
 22. Zasady anulowania

 23. Jednostolikowe turnieje Sit & Go, wielostolikowe turnieje Sit & Go i turnieje wielostolikowe: jeśli turniej został anulowany z powodów technicznych, obowiązywać będą następujące zasady zwrotów:
  1. Jeśli turniej jeszcze się nie rozpoczął:
   • Wszyscy zarejestrowani gracze otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście
  2. Jeśli turniej się rozpoczął, lecz zapisy do turnieju wciąż trwają (tzn. wciąż trwa okres późnych zapisów do turnieju)
   • Gracze wyeliminowani w chwili anulowania nie odzyskają wpisowego, ani opłaty za wejście
   • Gracze, którzy wciąż grają w turnieju otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście.
   • Wszystkie kwoty wpisowego (oprócz opłat za wejście) zebrane od graczy, którzy zostali weliminowani z turnieju zostaną podzielone pomiędzy pozostałych graczy. Uczestnicy otrzymają odpowiedni procent tej kwoty w zależności od zdobytej liczby żetonów.
   • W turnieju wypłacone zostaną wyłącznie fundusze, które zostały zebrane w postaci wpisowych. Gwarantowana pula oferowana w turnieju nie będzie brana pod uwagę w przypadku obliczania wypłat.
  3. Jeśli turniej się rozpoczął, a okres rejestracji jest zakończony:
   • Gracze wyeliminowani w chwili anulowania nie odzyskają wpisowego, ani opłaty za wejście
   • Gracze nadal uczestniczący w turnieju w chwili anulowania otrzymają kwotę, którą wygrałby następny gracz wyeliminowany z turnieju. 50% zostanie podzielone równo między wszystkich graczy nadal uczestniczących w turnieju w momencie anulowania gry, a 50% zostanie podzielone procentowo według posiadanych żetonów w momencie anulowania gry. Pozostałym graczom zostanie również zwrócona opłata za wejście do turnieju.
  4. W wyjątkowych okolicznościach, gdy jakość naszych usług jest poważnie obniżona, np. w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego, pożaru lub złośliwego ataku DDoS, zastrzegamy sobie prawo do anulowania turniejów i wypłacenie graczom zwrotu wpisowego i opłaty za wejście tylko w turniejach, gdzie faktyczne pule nagród są niższe niż gwarantowane pule nagród. W takiej sytuacji, wypłacimy wszystkim graczom zwrot wpisowego i opłaty za wejście, włącznie z graczami, którzy zostali wyeliminowani w momencie anulowania turnieju.
 24. Turnieje Sit Go Hero. Jeśli turniej zostanie anulowany z przyczyn technicznych, będą obowiązywać następujące zasady zwrotu pieniędzy:
  1. Jeśli turniej jeszcze się nie rozpoczął
   • Wszyscy gracze otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście.
  2. Jeśli turniej się rozpoczął
   • Gracze wyeliminowani w chwili anulowania nie odzyskają wpisowego, ani opłaty za wejście.
   • Gracze nadal uczestniczący w turnieju w chwili anulowania otrzymają kwotę, którą wygrałby następny gracz wyeliminowany z turnieju. 50% zostanie podzielone równo między wszystkich graczy nadal uczestniczących w turnieju w momencie anulowania gry, a 50% zostanie podzielone procentowo według posiadanych żetonów w momencie anulowania gry. Określona z góry kwota premii za eliminację utworzy część całkowitej puli nagród, jeśli nie zostanie wcześniej przyznana. Pozostali gracze NIE otrzymają zwrotu opłaty za wejście.

  Turniej Sit & Go Hero zostanie uznany za rozpoczęty tylko po rozdaniu pierwszej karty.

 25. Turnieje z opcją rebuy: Przy każdym rebuy i add-on zwiększy się łączna liczba żetonów w turnieju. Całkowita liczba żetonów w turniejach z dokupowaniem równa się sumie wszystkich żetonów początkowych graczy (w tym dodatkowe żetony początkowe, jeśli takie są) + suma żetonów przyznanych wszystkim graczom, którzy skorzystali z funkcji dokupienia oraz suma żetonów przyznanych wszystkim graczom, którzy skorzystali z opcji add-on. Łączna liczba żetonów w turnieju będzie narastać w miarę, jak gracze będą zgłaszać żądania dokupienia, a ostateczna liczba zostanie obliczona tylko po zakończeniu okresu dodawania.
 26. Jeśli w trakcie okresu dodawania nastąpi przerwanie turnieju, dokładna łączna liczba żetonów w turnieju w chwili zaprzestania gry (łącznie z żetonami dodanymi do turnieju w wyniku żądań dokupienia i dodania) zostanie wykorzystana do rozdzielenia salda pieniędzy w puli nagród.

 27. Jeśli w turnieju satelitarnym oferowane są gwarantowane nagrody, to nagroda będzie gwarantowana i zostanie wypłacona jedynie w tedy, jeśli późna rejestracja zostanie zamknięta po określonej liczbie poziomów blindów. Jeśli turniej zostanie zakończony w czasie, gdy późna rejestracja będzie jeszcze możliwa, to wypłacone zostaną jedynie środki dotychczas zebrane. Nagrody zostaną wypłacone w formie biletów, dolarów pokerowych lub/i gotówki, w zależności od konfiguracji struktury nagród.
 28. Turniejowe zasady ochrony przed rozłączaniem i zasady dotyczące anulowania obowiązują we wszystkich turniejach.
 29. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub przełożenia turnieju w dowolnej chwili, z jakiegokolwiek powodu, z powiadomieniem lub bez. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych reguł i zasad turniejów pokerowych w dowolnej chwili bez powiadomienia. Takie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu w sekcji "Zasady rozgrywania turniejów" witryny internetowej. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie reguł i zasad turnieju przed wzięciem w nim udziału.
 30. Przedstawione tutaj reguły i zasady turnieju pokerowego stanowią pełne warunki współpracy gracza i witryny odnoszące się do działań gracza w ramach dowolnego turnieju, z wyjątkiem przypadków określonych inaczej w dowolnych regułach turnieju pokerowego, dotyczących konkretnego turnieju, opublikowanych w witrynie internetowej.
 31. O ile nie zostało podane inaczej, korzystanie graczy ze strony regulują Warunki użytkowania. W przypadku jakichkolwiek sporów, zastosowanie będą miały te warunki.

Data ostatniej aktualizacji: 30/10/2018