Ochrona konta użytkownika

Bezpieczne przechowywanie danych logowania

Co należy rozważyć odnośnie zabezpieczenia danych logowania:

 • Nigdy nie udostępniaj swojego komputerowego konta.
 • Nigdy nie używaj tego samego hasła do więcej niż jednego konta.
 • Nigdy nie zdradzaj nikomu swojego hasła, nawet ludziom, którzy przedstawiają się jako pracownicy działu obsługi klienta lub ochrony.
 • Nigdy nie zapisuj swojego hasła.
 • Nigdy nie podawaj hasła przez telefon, e-mail lub komunikator.
 • Pamiętaj, aby się wylogować przed odejściem od komputera.
 • Zmień hasło wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że mogło zostać odtajnione.
 • Używaj różnych haseł do systemów operacyjnych i aplikacji.
 • Hasła powinny się składać z liter i cyfr.
 • Hasła powinny być przypadkowe, lecz łatwe do zapamiętania.
 • Należy posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe.
 • Należy posiadać aktualną zaporę.
 • Należy unikać korzystania z PartyPoker konta na komputerach dostępnych w miejscach publicznych, np. w kafejkach internetowych.
 • Zmieniaj hasło regularnie, np. co 90 dni.
 • Aktualizuj swój system operacyjny, przeglądarkę i wtyczki przeglądarki.
 • Wyłącz lub odinstaluj wszystkie oprogramowania lub wtyczki przeglądarki, z których nie korzystasz - zmniejsza to twoją podatność na atak.

Jak wybrać bezpieczne hasło

 • Użyj wielkich i małych liter.
 • Hasło powinno się składać z min. 8 znaków.
 • Użyj przynajmniej jednej cyfry.
 • Nie używaj słów, które można znaleźć w słowniku lub swoich danych osobistych.
 • Nie używaj haseł zgodnych z formatem dat kalendarzowych, numerów tablic rejestracyjnych, numerów telefonów lub innych pospolitych numerów.
 • Nie używaj nazw firm ani ich skrótów.
 • Hasło nie powinno być takie samo jak nazwa użytkownika.

Informacje o dowodach na to, że konto zostało naruszone

Konto mogło zostać naruszone, jeśli:

 • wystąpiły zmiany w danych konta, których użytkownik nie wprowadził, np. zmiana adresu e-mail lub numeru telefonu
 • wykonano na koncie operacje nie podjęte przez jego użytkownika, np. dokonano wpłat, wypłat lub postawiono zakłady
 • użytkownik otrzymał powiadomienie o zmianie hasła, której nie dokonał

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, należy zmienić hasło i natychmiast skontaktować się z PartyPoker działem obsługi klienta.