Czy partypoker pobiera opłatę, jeśli stan konta wynosi zero? Czy konto zostaje wówczas zamknięte?

Jeśli stan konta wynosi zero, nie są naliczane żadne opłaty administracyjne, jadnak partypoker jest upoważnione wówczas do zamknięcia konta.