Klienci z obywatelstwem USA, Chin, Turcji, Singapuru

Jeśli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, Chin, Turcji lub Singapuru, ale nie mieszkasz w żadnym z tych krajów, możesz podlegać dodatkowej, zwiększonej weryfikacji w celu potwierdzenia, że nie mieszkasz ani nie grasz w żadnym z tych krajów.

Może ona obejmować konieczność przesłania dwóch dodatkowych dokumentów służących jako potwierdzenie adresu, takich jak rachunek za media, wyciąg bankowy, rachunek komunalny lub zeznanie podatkowe z ostatnich trzech miesięcy. Wymagana przez nas dokumentacja musi zostać dostarczona w ciągu trzech dni roboczych od żądania.

Zastrzegamy sobie również prawo do zażądania notarialnego poświadczenia dokumentów potwierdzających kraj zamieszkania wystawionego w kraju zamieszkania w ciągu siedmiu dni roboczych. Niedostarczenie tych dokumentów może spowodować zawieszenie konta, co oznacza, że nie będziesz mógł dokonać wpłaty ani postawić zakładu.