Jak wygląda ochrona prywatności po przesłaniu dokumentów?

Otrzymane przez nas dokumenty są przechowywane w dobrze chronionym centrum danych i zabezpieczone wieloma systemami, chroniącymi przed nieuprawnionym dostępem.