Kto będzie mieć dostęp do moich dokumentów?

Wprowadzono bardzo restrykcyjny system kontroli dostępu - tylko pracownicy zajmujący się weryfikacją dokumentów mają dostęp do danych.