Versenyszabályok

Az alábbi szabályok vonatkoznak az összes versenyre, ha nincs más feltüntetve.

Regisztráció:

 1. A Sit & Go versenyek azonnal megkezdődnek, amint a megfelelő számú játékos elfoglalta helyét.
 2. A játékosok mindaddig törölhetik nevezésüket egy Sit & Go versenyről, amíg a verseny helyei be nem teltek.
 3. A többasztalos versenyek előre meghatározott időpontban kezdődnek. A játékosok ülésrendje teljesen véletlenszerű.
 4. A késői nevezés bizonyos többasztalos versenyeken érhető el. A nevezés az alábbi esetekben tekintendő lezártnak:
  • A lobby Versenyinfó ablakában meghatározott szint elérésre került.
  • A verseny elérte a maximális befogadóképességet.
  • A versenyen elérésre került az első fizetős hely.
  • Add-on és re-buy periódus végén.
 5. A játékosok legkésőbb 5 perccel a verseny kezdőideje előtt törölhetik nevezésüket egy többasztalos versenyről, feltéve, hogy a nevezés még nyitva áll. Azon játékosok, akik kevesebb, mint 5 perccel a verseny kezdőideje előtt neveznek, már nem törölhetik nevezésüket.
 6. Szabályok

 7. A versenyek során minden játékosnak kötelezően be kell tennie a vakot, illetve a kezdőtétet (ante). Azon játékosok vak, illetve ante tétjei elvesznek, akik nincsenek jelen vagy nem állnak készen a játékra.
 8. Minden menetrendszerinti versenyen ötperces szünet van érvényben óránként, ha nincs más feltüntetve.
 9. Az új asztalhoz átültetett játékosok a lehető leghamarabb lapot kapnak.
 10. Általában minden körben minden játékos sorra kerül a kis- és a nagyvak betételében. Az asztalok összevonása és a játékosok áthelyezése miatt bármikor előfordulhatnak azonban az alábbi esetek:
  1. Egy játékosnak egy körben többször is be kell raknia a nagyvakot.
  2. Ugyanazon játékos egymás után több körben is lehet osztó.
  3. Egy játékos egy körben akár az egyik, akár mindkét vak berakásából kimaradhat.
 11. Mivel ezek alapvetően véletlenszerűen fordulnak elő, egyik játékos sem jut hosszú távú előnyhöz, így a szabály minden játékos számára kellőképpen és egyenlően fair.
 12. Versenyek esetében a helyek véletlenszerűen kerülnek elosztásra a kezdés előtt.
 13. Egy játékos összes zsetonja elvesztésével kiesik. Ez a re-buy versenyek kivételével az összes versenyre igaz.
 14. Limit versenyeken (fix tét) minden licitkörben egy hívás és három emelés lehetséges. Ha csak két játékos maradt versenyben, akkor nincs korlátozva az emelések száma. Pot-limit és No-limit versenyeken nincs korlátozva az emelések száma.
 15. Ha két játékos marad, akkor a nagyvak berakása után a kisvakot berakó játékos lesz az osztó. A kisvakot berakó játékos, vagyis az osztó következik elsőként a flop előtt, a flop után pedig ő cselekedhet másodikként.
 16. Ha ugyanannál az asztalnál egy leosztásban két (vagy több) játékos esik ki, akkor az osztás előtt több zsetonnal rendelkező játékos fejezi be jobb helyezéssel a versenyt.
 17. A versenyek előre meghatározott időpontokban átváltanak egyidejű osztásra (hand-for-hand). Ezzel lehetővé válik, hogy szükséges helyzetekben minden asztalon pontosan azonos számú osztás történjen.
 18. Amikor egy verseny leosztásról leosztásra zajlik (egyidejű osztás történik az asztalokon) és két vagy több játékos egy leosztásban esik ki (ugyanannál az asztalnál vagy különböző asztaloknál), akkor az osztás előtt több zsetonnal rendelkező játékos fejezi be jobb helyezéssel a versenyt.
 19. A játékosoknak követniük kell a póker hagyományos illemszabályait. Az illemszabályokat megszegő játékosok kizárásra kerülhetnek a versenyből.
 20. A versenyek során nem megengedett a passzív játék. Az minősül passzív játéknak, amikor egy játékos nem a lapjaihoz mért legnagyobb tétet rakja meg azzal a nyilvánvaló céllal, hogy egy másik játékost segítsen továbbjutni a versenyben.
 21. Ha egy sorra kerülő játékos nem cselekszik időben (túllépi az időkorlátot), lapjai automatikusan dobásra kerülnek.
 22. Játékmegszakadási szabályzat

 23. Egyasztalos Sit & Go versenyek, többasztalos Sit & Go versenyek, többasztalos versenyek. Ha egy verseny technikai okok miatt megszakad, akkor az alábbi visszafizetési szabályzat lép érvénybe:
  1. Amennyiben a verseny még nem kezdődött el:
   • minden regisztrált játékos visszakapja a buy-in összeget és a nevezési díjat.
  2. Ha a verseny elkezdődött, de a nevezés még folyamatban van (a verseny késői nevezés időszakban van):
   • A leállást megelőzően kiesett játékosok elveszítik buy-in összegüket és nevezési díjukat
   • A játékban maradt játékosok visszakapják buy-in összegüket és nevezési díjukat.
   • A versenyből kiesett játékosoktól begyűjtött buy-in összegek (a nevezési díjakat kivéve) a zsetonmennyiségek szerinti százalékos értékek szerint kerülnek szétosztásra a még versenyben lévő játékosok között.
   • A versenyen kizárólag a buy-inekből begyűjtött pénzösszegek kerülnek kifizetésre. A verseny garantált nyereményalapjába tartozó összegek nem kerülnek beszámításra a kifizetésekbe.
  3. Ha a verseny elkezdődött és a nevezési időszak lezárult:
   • A leállást megelőzően kiesett játékosok elveszítik buy-in összegüket és nevezési díjukat
   • A játékban maradt játékosok azt az összeget kapják, amelyet a következőre kieső játékos kapott volna. 50% a fennmaradt nyereményalapból egyenlő arányban kerül szétosztásra a játékban maradt játékosok között, a másik 50% pedig a zsetonmennyiségek szerinti százalékos értékek szerint kerül szétosztásra. A játékban maradt játékosok visszakapják nevezési díjukat is.
  4. Rendkívüli körülmények esetén, amikor a szolgáltatás minősége súlyosan degradálódott, például vis major, terroristatámadás, tűzeset vagy rosszindulatú DDoS támadás miatt, fenntartjuk a jogot arra, hogy megszakítsunk versenyeket és a visszatérítsük a játékosok buy-in összegét és nevezési díját olyan versenyek esetén, ahol a tényleges összdíjazás kisebb lehet, mint a garantált nyereményalap. Ilyen esetekben minden játékos visszakapja a vonatkozó buy-in összeget és a nevezési díjat, beleértve a leállást megelőzően kiesett játékosokat is.
 24. Sit Go Hero versenyek. Ha a verseny technikai okok miatt félbeszakad, akkor az alábbi visszafizetési irányelvek lépnek érvénybe:
  1. Amennyiben a verseny még nem kezdődött el
   • Minden játékos visszakapja a buy-in összeget és a nevezési díjat.
  2. Amennyiben a verseny elkezdődött
   • A leállást megelőzően kiesett játékosok elveszítik buy-in összegüket és nevezési díjukat.
   • A játékban maradt játékosok azt az összeget kapják, amelyet a következőre kieső játékos kapott volna. 50% a fennmaradt nyereményalapból egyenlő arányban kerül szétosztásra a játékban maradt játékosok között, a másik 50% pedig a zsetonmennyiségek szerinti százalékos értékek szerint kerül szétosztásra. Az előre meghatározott fejpénz összege bekerül a teljes nyereményalapba, amennyiben még nem került kiosztásra. A játékban maradt játékosok NEM kapják vissza nevezési díjukat.

  Egy Sit & Go Hero verseny csak az első kap kiosztását követően kezdődött el.

 25. Re-buy versenyek. Minden rebuy és add-on összeggel a verseny teljes zsetonmennyisége növekszik. A rebuy versenyek teljes zsetonmennyisége a játékosok kezdőzsetonjaiból (beleértve az extra kezdőzsetonokat, ha van ilyen), valamint a rebuy-kérelmek során a játékosoknak kiosztott összes zsetonmennyiségből adódik össze. Egy verseny teljes zsetonmennyisége folyamatosan növekszik tehát a rebuy-kérelmek miatt. A végső mennyiség az add-on periódus vége után kerül kiszámolásra.
 26. Ha egy verseny az add-on periódus alatt szakad meg, akkor a leállás idejekor aktuális zsetonmennyiség (beleértve a re-buy és add-on kérelmek által versenyhez hozzáadott zsetonokat) kerül felhasználásra a nyereményalap szétosztásához.

 27. Amikor egy szatellit torna egy garantált díjat említ, akkor a garantált díj csak akkor kerül kifizetésre, ha a késői regisztrációs időszak a meghatározott számú vak-szintek után véget ér. Ha a torna akkor ér véget, amikor még nyitott a regisztráció, akkor csak a begyűjtött pénzösszeg kerül elosztásra jegyek, póker-dollárok és/vagy készpénz formájában a játékosok közt, mely azon alapul, hogy miként került meghatározásra a nyereménystruktúra.
 28. A torna szétkapcsolási védelem és lemondási irányelv minden tornára vonatkozik.
 29. Fenntartjuk a jogot a versenyek előzetes bejelentés nélküli, tetszés szerinti időpontban történő törlésére, valamint kezdési időpontjaik módosítására. Fenntartjuk továbbá a jogot arra is, hogy pókerversenyeink szabályait és szabályzatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk. Az ilyen módosítások weboldalunk Versenyszabályok oldalán való megjelenést követően azonnal hatályba lépnek. Kizárólag a játékos felelőssége, hogy egy versenyre való nevezés előtt elolvassa az adott verseny szabályait és szabályzatait.
 30. Az itt felsorolt versenyszabályok és irányelvek a játékos és a webhely közötti teljes egyetértést képviselik a játékos versenyeken történő részvételével kapcsolatban, kivéve az egyes versenyekre vonatkozóan a webhelyen külön közzétett pókerszabályokat.
 31. Ellenkező intézkedés hiányában, a játékosok weboldal-használatát a Használati feltételek. Vita esetén a fent említett Használati feltételek a mérvadók.

Utolsó módosítás időpontja: 2018. október 30.