A harmadik félhez tartozó tartalomra vonatkozó szabályzat

Kötelességünknek tartjuk, hogy minden ügyfelünk számára biztosítsuk platformjaink és szolgáltatásaink biztonságos használatát. Ezt a harmadik félhez tartozó tartalomra vonatkozó szabályzatot cégünk azért hozta létre, hogy a felhasználók tudatában legyenek a Harmadik félhez tartozó tartalom (a kifejezés definícióját a jelen használati feltételek tartalmazzák) platformjainkra való feltöltéséhez kapcsolódó szabályoknak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a harmadik félhez tartozó tartalomra vonatkozó szabályzat Ön és cégünk közötti megállapodás, amely részét képezi az Ön és cégünk között létrejött Szerződéseknek. A harmadik félhez tartozó tartalomra vonatkozó jelen szabályzatot időnként módosítjuk, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg a webhely harmadik félhez tartozó tartalomra vonatkozó szabályzatot tartalmazó oldalait.

A harmadik félhez tartozó tartalomra vonatkozó jelen szabályzat feltételei a következők:

1) Nem támasztunk tulajdonjogi követeléseket semmilyen harmadik félhez tartozó tartalommal szemben (a kifejezés definícióját a használati feltételek tartalmazzák – korlátozás nélkül ideértve a játékosok képeit), amelyet Ön Platformjainkra feltölt. Ön tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősséget visel az Ön felhasználóneve alatt Ön által feltöltött mindennemű harmadik félhez tartozó tartalomért.

2) Ön ezennel cégünk számára nem kizárólagos, jogdíj nélküli, nemzetközi, örökös licencet (az allicencbe adás jogát is beleértve) biztosít annak használatára (és arról másolatok készítésére, amennyiben cégünk szükségesnek tartja az Ön harmadik félhez tartozó tartalma közzétételének és tárolásának megkönnyítése céljából, továbbá a jelenleg ismert vagy a későbbiekben kifejlesztett bármilyen médián keresztüli akciókhoz.

3) Ön garantálja cégünk számára, hogy teljes körű joggal és felhatalmazással rendelkezik a 2) pontban ismertetett licenc megadására, továbbá hogy az Ön által közzétett, harmadik félhez tartozó tartalom (a) nem sérti sem egyetlen harmadik fél szellemi tulajdonjogát, sem az egyéb tulajdonjogokat, a nyilvánossághoz vagy az információk magánjellegéhez fűződő jogokat; (b) nem sért semmilyen törvényt, szabályzatot, rendeletet vagy jogszabályt; (c) nem becsületsértő, kereskedelmi rágalmazó jellegű, tiltott fenyegetést vagy zaklatást tartalmazó; (d) nem obszcén vagy pornográf, és nem tartalmaz gyermekpornográfiát; (e) nem sérti a tisztességes versenyre, a hátrányos megkülönböztetésre vagy a félrevezető hirdetésekre vonatkozó törvényeket; (f) nem képezi az alábbi 5. szakaszban ismertetett, a harmadik félhez tartozó tartalmak tiltott típusainak bármelyikét, továbbá (g) nem tartalmaz vírust, trójai programot, féregprogramot, időzített futású programot, automatikus leállítóprogramokat vagy más olyan számítógépes programrutint, amelynek célja bármilyen rendszerben, adatban vagy személyes adatban történő károkozás, hátrányos beavatkozás, titkos lehallgatás vagy birtokának kisajátítása.

4) Ön vállalja a bármely harmadik félhez tartozó tartalomnak platformjainkon való közzétételéből a harmadik féllel szemben adódó minden jogdíj, egyéb díjak vagy összegek megfizetését.

5) Ön tudomásul veszi, hogy a következők (nem teljes körű felsorolás) a harmadik félhez tartozó tartalmak közül tiltottnak számítanak: Olyan harmadik félhez tartozó tartalom, amely:

  1. sértő, rasszizmust, vallási fanatizmust, bármely csoporttal vagy egyénnel szemben gyűlöletet vagy fizikai ártalomra szít, vagy bármely személlyel szemben kizsákmányolást, zaklatást vagy zaklatásra való felszólítást jelent;
  2. Ön által tudott módon hamis vagy félrevezető információt képez, illegális tevékenységeket vagy becsmérlő, fenyegető, obszcén, becsületsértő vagy rágalmazó magatartást segít elő;
  3. meztelenséget, túlzó erőszakot vagy sértő tárgyú anyagot vagy ilyen tartalomra mutató hivatkozásokat tartalmaz;
  4. személyes adatokat kér bármely tizennyolc év alatti személytől;
  5. bármely személy számára adatvédelmi vagy biztonsági kockázatot jelentő vagy teremtő információt tartalmaz;
  6. más személy szerzői joggal védett munkájának nem jogosult másolatát tartalmazza; valamint
  7. másik személyről olyan fényképet vagy videót tartalmaz, amelyet Ön az adott személy hozzájárulása nélkül tett közzé.

Módosítva/készült: 2013. augusztus 29.