A PartyPoker Videó szabályzata

§ 1 A partypoker Élő-videó használata és elérése

 • (1) A partypoker Élő-videó szolgáltatást csak a partypoker ügyfelei érhetik el. A jelen szerződési feltételek szempontjából ügyfélnek tekintendő bármely személy, aki számlát nyitott a partypoker-nen, akinek számláján fedezet található (bónuszpénz nem számít) vagy aktív volt az elmúlt 24 órán belül.

 • (2) Általánosságban véve a partypoker Élő-videó elérhetőségének nincsenek meghatározható fix földrajzi határai. A tervezett mérkőzések listája mutatja az adott helyen megtekinthető eseményeket.

 • (3) A partypoker Élő-videó használata pillanatnyilag ingyenes. Azonban a partypoker belátása szerint, és ügyfelei értesítését követően bármikor bevezethet a szolgáltatásra vonatkozó használati, előfizetési, vagy egyéb díjat.

 • (4) A partypoker bármely ügyfélnek megtagadhatja a partypoker Live Videóhoz való hozzáférést, kizárólagos hatáskörben.

 • (4) partypoker fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint, és ügyfelei értesítése nélkül a partypoker Élő-videóhoz való hozzáférés jogát megtagadja, a szolgáltatáshoz való hozzáférést megtiltsa, illetve hogy módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse a partypoker Élő-videó szolgáltatást. A partypoker Élő-videó tervezett tartalma módosulhat, és a partypoker belátása szerint, ügyfelei értesítése nélkül módosíthatja, felfüggesztheti, helyettesítheti, vagy törölheti a partypoker Élő-videónál található tartalmakat. A partypoker nem biztosít hangos kommentárt minden eseményhez, ezt a szolgáltatást csak néhány kiválasztott eseményhez kínáljuk.

 • (5) A partypoker Élő-videó szolgáltatás használatával az ügyfél elfogadja a jelen szerződési feltételeket.

§ 2 Technikai követelmények

 • (1) A partypoker korlátozás nélküli, legalább 500 kbps sebességű (ADSL) internet-kapcsolatot javasol; a streaming videók megtekintése magasabb internet-költségeket eredményezhet.

 • (2) Az ajánlott rendszerkövetelmények: 256 MB RAM, 1 GHz processzor, és Adobe Flash Player 8.0, vagy újabb.

§ 3 Lehetséges késés

 • A partypoker felhívja ügyfelei figyelmét, hogy annak ellenére, hogy a partypoker Élő-videó „élő“ közvetítésként kerül meghirdetésre, a streaming technika miatt több másodperces késés elképzelhető. A késés pontos mértékét nem tudjuk megadni. A partypoker nem vállal semmiféle felelősséget a késésből származó károkért, amelyek amiatt merülnek fel, hogy az ügyfél a partypoker Élő-videóra hagyatkozik.

§ 4 A felelősség kizárása

 • (1) A partypoker nem vállal semmiféle felelősséget abban az esetben, ha a partypoker Élő-videó szolgáltatás megszakításra kerül vagy ha abban meghibásodás merül fel, és nem garantálja, hogy a meghirdetett időben folyamatosan elérhető lesz az ügyfelek számára. A partypoker továbbá nem vállal felelősséget azért, hogy a partypoker Élő-videó megfelel az ügyfél által használt rendszer technikai feltételeinek, illetve, hogy egy adott szoftverrel vagy hardverrel működni fog.

 • (2) A partypoker nem garantál konkrét videóminőséget a partypoker Élő-videó szolgáltatás kapcsán, mivel ez a felhasználó internet-kapcsolatától függ, amelyre a partypoker nincsen befolyással. A kínált képminőség és –méret eseményről eseményre különbözhet.

 • (3) A partypoker nem vállal felelősséget az ügyfél semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségéért – köztük, a teljesség igénye nélkül, a profit-, adat-, üzleti, vagy eszmei értékveszteségért – amely amiatt jön létre, hogy az ügyfél a partypoker Élő-videóra hagyatkozik.

§ 5 Szellemi tulajdonjog

 • (1) Az elérhető videó tartalmak szellemi tulajdonjog-védelem alatt állnak. A partypoker Élő-videó használati joga nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható, és kizárólag személyes, magánjellegű, és nem üzleti célokra használható. A szolgáltatás ügyfél általi használata nem sérthet semmilyen szerzői jogot, védjegyet, vagy más tulajdonjogot. Ellenkező esetben a partypoker automatikusan megszüntetheti az adott ügyfélnek a partypoker Élő-videó használatához való jogát.

 • (2) Tilos a partypoker Élő-videó tartalmak másolása, mentése, módosítása, és terjesztése, illetve harmadik felek támogatása ilyen tevékenységekben.

 • (3) A partypoker Élő-videó tartalmát az ügyfél nem mutathatja be nyilvánosság előtt, akkor sem, ha ezért nem kap díjat, és az ügyfél mást sem támogathat ilyen tevékenységben.

 • (4) A jelen Szerződési Feltételeket megszegő ügyfelek ellen kártérítési keresetet nyújthatunk be. A feltételek megszegése harmadik felek jogait is sérti, akik szintén keresetet nyújthatnak be az ügyfél ellen.

§ 6 Általános feltételek

 • (1) A partypoker bármikor módosíthatja a jelen Szerződési Feltételeket. Ha a partypoker jelentős változtatásokat eszközöl, erről megfelelő módon értesíti az ügyfelet. Ettől függetlenül az ügyfél felelőssége a Szerződési Feltételek időről időre való ellenőrzése. Ha az ügyfél a Szerződési Feltételek módosítása után továbbra is használja a partypoker Élő-videó szolgáltatást, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadta a módosított Szerződési Feltételeket.

 • (2) A jelen Szerződési Feltételekre Gibraltár törvényei vonatkoznak, és a velük kapcsolatos minden nemű vitás ügyben a Gibraltáron helyi hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság ítélkezik.