A PartyPoker Videó szabályzata

§ 1 A PartyPoker Élő-videó használata és elérése

 • (1) A PartyPoker Élő-videó szolgáltatást csak a PartyPoker ügyfelei érhetik el. A jelen szerződési feltételek szempontjából ügyfélnek tekintendő bármely személy, aki számlát nyitott a PartyPoker-nen, akinek számláján fedezet található (bónuszpénz nem számít) vagy aktív volt az elmúlt 24 órán belül.

 • (2) Általánosságban véve a PartyPoker Élő-videó elérhetőségének nincsenek meghatározható fix földrajzi határai. A tervezett mérkőzések listája mutatja az adott helyen megtekinthető eseményeket.

 • (3) A PartyPoker Élő-videó használata pillanatnyilag ingyenes. Azonban a PartyPoker belátása szerint, és ügyfelei értesítését követően bármikor bevezethet a szolgáltatásra vonatkozó használati, előfizetési, vagy egyéb díjat.

 • (4) A PartyPoker bármely ügyfélnek megtagadhatja a PartyPoker Live Videóhoz való hozzáférést, kizárólagos hatáskörben.

 • (4) PartyPoker fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint, és ügyfelei értesítése nélkül a PartyPoker Élő-videóhoz való hozzáférés jogát megtagadja, a szolgáltatáshoz való hozzáférést megtiltsa, illetve hogy módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse a PartyPoker Élő-videó szolgáltatást. A PartyPoker Élő-videó tervezett tartalma módosulhat, és a PartyPoker belátása szerint, ügyfelei értesítése nélkül módosíthatja, felfüggesztheti, helyettesítheti, vagy törölheti a PartyPoker Élő-videónál található tartalmakat. A PartyPoker nem biztosít hangos kommentárt minden eseményhez, ezt a szolgáltatást csak néhány kiválasztott eseményhez kínáljuk.

 • (5) A PartyPoker Élő-videó szolgáltatás használatával az ügyfél elfogadja a jelen szerződési feltételeket.

§ 2 Technikai követelmények

 • (1) A PartyPoker korlátozás nélküli, legalább 500 kbps sebességű (ADSL) internet-kapcsolatot javasol; a streaming videók megtekintése magasabb internet-költségeket eredményezhet.

 • (2) Az ajánlott rendszerkövetelmények: 256 MB RAM, 1 GHz processzor, és Adobe Flash Player 8.0, vagy újabb.

§ 3 Lehetséges késés

 • A PartyPoker felhívja ügyfelei figyelmét, hogy annak ellenére, hogy a PartyPoker Élő-videó „élő“ közvetítésként kerül meghirdetésre, a streaming technika miatt több másodperces késés elképzelhető. A késés pontos mértékét nem tudjuk megadni. A PartyPoker nem vállal semmiféle felelősséget a késésből származó károkért, amelyek amiatt merülnek fel, hogy az ügyfél a PartyPoker Élő-videóra hagyatkozik.

§ 4 A felelősség kizárása

 • (1) A PartyPoker nem vállal semmiféle felelősséget abban az esetben, ha a PartyPoker Élő-videó szolgáltatás megszakításra kerül vagy ha abban meghibásodás merül fel, és nem garantálja, hogy a meghirdetett időben folyamatosan elérhető lesz az ügyfelek számára. A PartyPoker továbbá nem vállal felelősséget azért, hogy a PartyPoker Élő-videó megfelel az ügyfél által használt rendszer technikai feltételeinek, illetve, hogy egy adott szoftverrel vagy hardverrel működni fog.

 • (2) A PartyPoker nem garantál konkrét videóminőséget a PartyPoker Élő-videó szolgáltatás kapcsán, mivel ez a felhasználó internet-kapcsolatától függ, amelyre a PartyPoker nincsen befolyással. A kínált képminőség és –méret eseményről eseményre különbözhet.

 • (3) A PartyPoker nem vállal felelősséget az ügyfél semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségéért – köztük, a teljesség igénye nélkül, a profit-, adat-, üzleti, vagy eszmei értékveszteségért – amely amiatt jön létre, hogy az ügyfél a PartyPoker Élő-videóra hagyatkozik.

§ 5 Szellemi tulajdonjog

 • (1) Az elérhető videó tartalmak szellemi tulajdonjog-védelem alatt állnak. A PartyPoker Élő-videó használati joga nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható, és kizárólag személyes, magánjellegű, és nem üzleti célokra használható. A szolgáltatás ügyfél általi használata nem sérthet semmilyen szerzői jogot, védjegyet, vagy más tulajdonjogot. Ellenkező esetben a PartyPoker automatikusan megszüntetheti az adott ügyfélnek a PartyPoker Élő-videó használatához való jogát.

 • (2) Tilos a PartyPoker Élő-videó tartalmak másolása, mentése, módosítása, és terjesztése, illetve harmadik felek támogatása ilyen tevékenységekben.

 • (3) A PartyPoker Élő-videó tartalmát az ügyfél nem mutathatja be nyilvánosság előtt, akkor sem, ha ezért nem kap díjat, és az ügyfél mást sem támogathat ilyen tevékenységben.

 • (4) A jelen Szerződési Feltételeket megszegő ügyfelek ellen kártérítési keresetet nyújthatunk be. A feltételek megszegése harmadik felek jogait is sérti, akik szintén keresetet nyújthatnak be az ügyfél ellen.

§ 6 Általános feltételek

 • (1) A PartyPoker bármikor módosíthatja a jelen Szerződési Feltételeket. Ha a PartyPoker jelentős változtatásokat eszközöl, erről megfelelő módon értesíti az ügyfelet. Ettől függetlenül az ügyfél felelőssége a Szerződési Feltételek időről időre való ellenőrzése. Ha az ügyfél a Szerződési Feltételek módosítása után továbbra is használja a PartyPoker Élő-videó szolgáltatást, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadta a módosított Szerződési Feltételeket.

 • (2) A jelen Szerződési Feltételekre Gibraltár törvényei vonatkoznak, és a velük kapcsolatos minden nemű vitás ügyben a Gibraltáron helyi hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság ítélkezik.