Felhasználók, akik amerikai, kínai, török és szingapúri állampolgárok

Ha Ön az Egyesült Államok, Kína, Törökország vagy Szingapúr állampolgára, de nem tartózkodik ezen országok egyikében, akkor további igazolás tárgyát képezheti annak megerősítése, hogy Ön nem a felsorolt országokban él vagy onnét játszik.

Ez magában foglalhatja két további, a cím igazolására szolgáló dokumentum - például közüzemi számla, bankszámlakivonat, önkormányzati számla vagy adóelszámolás - megadását az elmúlt három hónapból. Az általunk igényelt dokumentációt a kéréstől számított három munkanapon belül be kell nyújtani.

Fenntartjuk a jogot arra is, hogy az Ön lakóhelyét azonosító dokumentumait hét munkanapon belül közjegyző által hitelesítve igazolja. Ezen dokumentumok benyújtásának elmulasztása a számla felfüggesztését vonhatja maga után, ami azt jelenti, hogy nem lesz képes befizetést végrehajtani vagy fogadni.