Regler/Early Payout

Vi erbjuder bara Early Payout (tidig utbetalning) för livespel. Funktionen innebär att du har möjlighet att acceptera placerade spel innan resultatet fastställs. Beloppet Early Payout beräknas baserat på pågående spel och kan ändras beroende på när du väljer att acceptera Early Payout. Om Early Payout erbjuds för ett spel visas Early Payout-symbolen i sektionen Mina spel på spelkupongen.

Funktionen Early Payout är endast tillgänglig för enkelspel. Early Payout kan inte användas för kombi- eller systemspel. Early Payout gäller inte om bonusar med satsningsvillkor används för att placera spelet. Om ett spel stoppas eller avslutas eller om Early Payout-värdet ändras under spelets gång godkänns eventuellt inte Early Payout.

Om en Early Payout godkänts av oss när spelresultatet redan fastställts förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara Early Payout-betalningen.

Vi förbehåller oss även rätten att ogiltigförklara och återkräva en Early Payout-betalning om vi misstänker att du har missbrukat funktionen Early Payout.