Hur hög är högsta möjliga utbetalningen?

Den högsta möjliga utbetalningen för ett enstaka eSport-spel (biljett) är 10 000 € i nettovinst eller respektive belopp i annan valuta.