Förhindrande av spelproblem

De flesta spelar för att det är kul, vilket innebär att man spelar ansvarsfullt och inte med mer än man har råd med. Men för en liten andel är hasardspel inte en form av underhållning - det är ett problem som måste tas på allvar.

Vad är spelmani?

Spelberoende är också listat som en erkänd psykisk störning i de internationella klassificeringssystemen DSM och ICD sedan 1980. Det definieras som ihållande, återkommande och ofta ökat spelande trots negativa personliga och sociala konsekvenser, såsom skuld, sammanbrott av sociala relationer och försämring av professionell utveckling.

När ska beteende anses problematiskt?

Vi vill betona att diagnoser avseende kliniska störningar endast kan göras av utbildade specialister. Denna sida erbjuder material som gör att du snabbt kan bedöma och överväga ditt eget beteende. Om du kan identifiera dig med fyra eller flera av följande egenskaper, rekommenderar vi att du gör en självuteslutning och kontaktar en rådgivningstjänst.

 • Känner du ett behov av att spela med allt högre belopp för att uppnå den önskade spänningen?
 • Känner du dig rastlös eller irriterad när du försöker minska ditt spelande eller sluta spela?
 • Har du gjort upprepade misslyckade försök att kontrollera eller minska ditt spelande eller att sluta spela?
 • Är du ofta upptagen med spelande?
 • Spelar du ofta när du känner dig olycklig?
 • Efter att ha förlorat pengar i spel, återvänder du ofta tillbaka en annan dag för att försöka vinna tillbaka det du förlorat?
 • Ljuger du för att dölja omfattningen av ditt spelande?
 • Har du äventyrat eller förlorat en viktig relation, ett jobb, en utbildning eller karriärmöjlighet på grund av spelandet?
 • Förlitar du dig på att andra ska ge dig pengar för att lindra desperata ekonomiska situation som orsakats av spel?

Befinner du dig i riskzonen?

Prova den korta självutvärderingen som utvecklats av Division on Addiction för att ta reda på om du är i riskzonen för att utveckla spelrelaterade problem. Alla dina svar är helt anonyma och sparas inte av partypoker.

Regler för positivt spelande

Genom att observera följande regler kommer du att kunna slappna av och njuta av ditt spelande:

 • Spel ska vara underhållande och inte ses som ett sätt att tjäna pengar
 • Spela bara när du är avslappnad och koncentrerad
 • Ta regelbundna pauser
 • Bestäm din månatliga spelbudget i förväg Spela endast med det du har råd att förlora
 • Oberoende av våra standardinsättningsgränser kan du ställa in ett mindre belopp som din egen personliga gräns
 • Öka inte den högsta gräns som du har satt för dig själv senare
 • Innan du börjar spela, besluta vid vilket vinstbelopp som du kommer att sluta spela
 • Bestäm i förväg hur stora dina förluster kan vara
 • Spela aldrig under påverkan av alkohol eller mediciner
 • Spela aldrig om du känner dig deprimerad

eHealth

Health-e-Gambling är din online-källa för spelinformation, resurser och självhjälpsverktyg som skapats av Division on Addiction, Cambridge Health Alliance, en undervisningsaffiliate till Harvard Medical School.

"Your first step to change" (Ditt första steg till förändring): Verktyg för självhjälp från Harvard Medical School-fakulteten

Division on Addiction har samlat sina vetenskapliga forskningsfynd om missbruk och skapat verktyg för självhjälp. Denna webbplats erbjuder stöd till personer som kan ha spelrelaterade problem, detaljerade analyser av befintliga beteendeegenskaper, och hjälp med att utveckla självhjälpsstrategier. "Your first step to change, a resource to help guide your journey to change" (Ditt första steg till förändring, en resurs som hjälper dig i din resa till förändring) tar ca 20 minuter att genomföra.

Självkontroll och skydd

partypoker har utarbetat verktyg för att stödja ansvarsfullt spelande och uppmuntrar aktivt sina spelare att använda dem. Alla begäranden om åtgärder för att stödja ansvarsfullt spelande tas på stort allvar av oss och gäller alltid för den överenskomna tidsperioden.

Personlig insättningsgräns

partypoker erbjuder alla sina kunder möjlighet att sätta en insättningsgräns för en specifika dag, vecka eller månad. Alla begäranden om en lägre gräns kommer att implementeras omedelbart; begäranden om en höjning av gräns kommer att träda i kraft först efter 24 timmar.

Spelpaus och självuteslutning

partypokers kunder har möjlighet att utesluta sig från ytterligare spel av förebyggande skäl. Vi erbjuder spelavbrott för olika perioder som en dag, en vecka, en månad eller någon annan period på upp till 6 veckor. Efter att spelpausen förfallit kommer ditt konto att öppnas automatiskt.

Vi erbjuder också en obestämd självuteslutning som kommer att förlängas automatiskt tills den återkallas av kunden. Återkallande kommer inte att vara möjligt innan en period av minst 6 månader.

Under den tillfälliga spelpausen eller obestämda självuteslutningen kommer kunderna inte att tillåtas göra insättningar eller spela. De kommer också att vara befriade från riktad marknadskommunikation.

Förutom självuteslutning, kan blockeringsprogramvara såsom Cyberpatrol, Cybersitter och K9 Web Protection, användas för att inaktivera åtkomst till spelsajter.

Om du funderar på att självutesluta dig borde du registrera dig hos GAMSTOP. GAMSTOP är en gratistjänst som ger dig chansen att självutesluta dig från samtliga online -pelbolag med licens i Storbritannien.

Besök www.gamstop.co.uk för att ta reda på mer och för att registrera dig hos GAMSTOP.