Bra att veta

Du kan bara göra överföringar i EURO. DIRECTebanking.com är en säker betalningsmetod. Kombinationen av transaktionsövervakning, SMS-verifiering och specialistkompetens inom bedrägeribekämpning gör DIRECTebanking.com till en helt säker betalningsmetod för betalningar online.