E-sport

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) E-sport: 2-vägsspel - Vem vinner?
Spelen utvärderas enligt resultatet inklusive förlängning. Om matchen/tävlingen avslutas p.g.a. att en deltagare ger upp, räknas samtliga spel och utvärderingen görs enligt den officiella vinnaren.

2.) E-sport: 3-vägsspel – Resultat
Spelen utvärderas enligt resultatet efter ordinarie speltid. Om matchen/tävlingen avslutas p.g.a. att en deltagare ger upp, räknas samtliga spel och utvärderingen görs enligt den officiella vinnaren.

3.) E-sport: Inställda spel
Spel ställs in framför allt men inte bara i följande fall:
  • Om en ändring har förekommit angående den schemalagda distansen för matchen.
  • Vid w.o.

4.) E-sport: Uppskjutna matcher:

Alla spel på en match som inte spelas på det schemalagda datumet eller spelas på en annan plats vid tidpunkten för spelet kommer att förklaras ogiltiga.