E-sport

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) E-sport: 2-vägsspel - Vem vinner?
Spelen utvärderas enligt resultatet inklusive förlängning. Om matchen/tävlingen avslutas p.g.a. att en deltagare ger upp, räknas samtliga spel och utvärderingen görs enligt den officiella vinnaren.

2.) E-sport: 3-vägsspel – Resultat
Spelen utvärderas enligt resultatet efter ordinarie speltid. Om matchen/tävlingen avslutas p.g.a. att en deltagare ger upp, räknas samtliga spel och utvärderingen görs enligt den officiella vinnaren.

3.) E-sport: Inställda spel
Spel ställs in framför allt men inte bara i följande fall:
  • Om en ändring har förekommit angående den schemalagda distansen för matchen.
  • Vid w.o.

4.) E-sport: Uppskjutna matcher:

Alla spel på en match som inte spelas på det schemalagda datumet eller spelas på en annan plats vid tidpunkten för spelet kommer att förklaras ogiltiga.

5.) E-sport: Allmänna regler

Om ett evenemang involverar samma två spelare eller lag som spelar flera spel eller kartor, till exempel "bäst av 3", och ett eller flera spel eller kartor inte spelas eftersom resultatet av evenemanget redan har fastställts, är spel på ospelade spel eller kartor ogiltiga och insatserna kommer att återbetalas.

En karta anses ha startat så snart matchklockan startar eller så fort laget eller spelaren vidtar en spelåtgärd gällande den kartan, inklusive val, förbud och vapenköp. Om en karta måste göras om på grund av ett tekniskt fel eller bugg kommer spel som läggs efter kartans start att ogiltigförklaras. Om kartor måste ta en paus, men startar om som planerat, kommer satsningarna att gälla.

Satsningar avgörs baserat på den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller arrangören.

Reglerna nedan kan gälla för olika spel, t.ex. Team to Score the Next Kill gäller både LoL och Dota2. Specifika regler som gäller endast en typ av spel kommer att markeras där så är lämpligt.

4.) E-sport: Uppskjutna matcher:

Alla spel på en match som inte spelas på det schemalagda datumet eller spelas på en annan plats vid tidpunkten för spelet kommer att förklaras ogiltiga.

5.) E-sport: Allmänna regler

Om ett evenemang involverar samma två spelare eller lag som spelar flera spel eller kartor, till exempel "bäst av 3", och ett eller flera spel eller kartor inte spelas eftersom resultatet av evenemanget redan har fastställts, är spel på ospelade spel eller kartor ogiltiga och insatserna kommer att återbetalas.

En karta anses ha startat så snart matchklockan startar eller så fort laget eller spelaren vidtar en spelåtgärd gällande den kartan, inklusive val, förbud och vapenköp. Om en karta måste göras om på grund av ett tekniskt fel eller bugg kommer spel som läggs efter kartans start att ogiltigförklaras. Om kartor måste ta en paus, men startar om som planerat, kommer satsningarna att gälla.

Satsningar avgörs baserat på den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller arrangören.

Reglerna nedan kan gälla för olika spel, t.ex. Team to Score the Next Kill gäller både LoL och Dota2. Specifika regler som gäller endast en typ av spel kommer att markeras där så är lämpligt.

6.) E-sport: Matchningsvinnare

Vem vinner matchningen

Om det sker en förändring av antalet spelade kartor eller spel kommer spel som placeras på denna marknad att gälla.

Om en karta inte spelas eller tilldelas en spelare eller ett lag genom walkover eller standard utan att spelet har börjat, är alla spel på den kartan och på matchen som helhet ogiltiga.

7.) E-sportKartvinnare

Vem vinner kartan

Om en karta inte spelas eller tilldelas en spelare eller ett lag genom walkover eller standard utan att spelet har börjat, är alla spel på den kartan ogiltiga.

För kartor där ett lag kapitulerar är det vinnande laget det lag som inte kapitulerat.

8.) E-sportLaget som blöder först

Vilket lag dödar först på kartan

Den officiella sändningen, eller spelets API om den finns tillgängligt, gäller för att avgöra om en mästares död räknas som ett dödande. Om en mästare till exempel dödas av torn- eller handhavandeskada utan inblandning av en fiendemästare kan detta inte registreras som ett dödande i sändningen, om det inte räknas som ett dödande för att avgöra en satsning.

9.) E-sportLaget som dödar först

Vilket lag dödar först på kartan
Den officiella sändningen, eller spelets API om den finns tillgänglig, är avgörande för att avgöra om en mästares död räknas som ett dödande. Om en mästare till exempel dödas av torn- eller handhavandeskada utan inblandning av en fiendemästare kan detta inte registreras som ett dödande i sändningen, om det inte räknas som ett dödande för att avgöra en satsning.

10.) E-sportLaget som dödar flest

Vilket lag dödar först på kartan
Den officiella sändningen, eller spelets API om den finns tillgänglig, är avgörande för att avgöra om en mästares död räknas som ett dödande. Om en mästare till exempel dödas av torn- eller handhavandeskada utan inblandning av en fiendemästare kan detta inte registreras som ett dödande i sändningen, om det inte räknas som ett dödande för att avgöra en satsning.

11.) E-sportTotalt antal dödade över/under

Totala antalet dödade på kartan
Den officiella sändningen, eller spelets API om den finns tillgänglig, är definitivt för att avgöra om en mästares död räknas som ett dödande. Om en mästare till exempel dödas av torn- eller handhavandeskada utan inblandning av en fiendemästare kan detta inte registreras som ett dödande i sändningen, om det inte räknas som ett dödande för att avgöra en satsning.

12.) E-sportLaget som förstör nästa torn

Vilket lag kommer att förstöra nästa torn
För spel som involverar torn räknas alla förstörda torn som att ha förstörts av motståndarlaget, även om den senaste träffen var från en minion.

CS:GO

13.) E-sportLaget som vinner nästa runda

Vilket lag vinner nästa runda
Om den rundan avgörs blir alla satsningar på denna marknad ogiltiga.

14.) E-sportKartrundans handikapp

Kartresultatet efter att det fastställda handikappet har applicerats.
Om en karta överges eller diskvalificeras kommer spel att ogiltigförklaras om inte resultatet av handikappet redan har fastställts.
Kartrundans handikapp inkluderar övertidsrundor om inget annat har angetts.

League Of Legends

15.) E-sportLaget som gör en Quadra Kill

Kommer en spelare i laget registrera en Quadra Kill

För att flera dödade ska registreras som en Quadra Kill måste den tillkännages som sådan under matchningen eller listas i den officiella matchhistoriken.

Den officiella sändningen, eller spelets API om den finns tillgängligt, gäller för att avgöra om en mästares död räknas som ett dödande. Om en mästare till exempel dödas av torn- eller handhavandeskada utan inblandning av en fiendemästare kan detta inte registreras som ett dödande i sändningen, om det inte räknas som ett dödande för att avgöra en satsning.

16.) E-sportLaget som gör en Penta Kill

Kommer en spelare i laget registrera en Penta Kill

För att flera dödade ska registreras som en Penta Kill måste den tillkännages som sådan under matchningen eller listas i den officiella matchhistoriken.

Den officiella sändningen, eller spelets API om den finns tillgängligt, gäller för att avgöra om en mästares död räknas som ett dödande. Om en mästare till exempel dödas av torn- eller handhavandeskada utan inblandning av en fiendemästare kan detta inte registreras som ett dödande i sändningen, om det inte räknas som ett dödande för att avgöra en satsning.
 
17.) E-sportLaget som dödar Rift Herald

Vilket lag dödar Rift Herald

Resultatet avgörs i den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller arrangören eller i spelets API om den finns tillgänglig.

Om det inte finns något val av "varken" eller "oavgjort" och detta val är vinnaren, blir alla spel på det relevanta indexet ogiltiga.

18.) E-sportLaget som dödar nästa baron

Vilket lag kommer att döda nästa baron

Resultatet avgörs i den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller arrangören eller i spelets API om den finns tillgänglig.

Om det inte finns något val av "varken" eller "oavgjort" och detta val är vinnaren, blir alla spel på det relevanta indexet ogiltiga.

19.) E-sportLaget som dödar nästa drake

Vilket lag kommer att döda nästa drake

Resultatet avgörs i den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller arrangören eller i spelets API om den finns tillgänglig.

Om det inte finns något val av "varken" eller "oavgjort" och detta val är vinnaren, blir alla spel på det relevanta indexet ogiltiga.

20.) E-sportLaget som förstör nästa hindrare

Vilket lag kommer att förstöra nästa hindrare

Hindrare räknas som att ha förstörts av motståndarlaget, även om den senaste träffen kom från en minion.

Varje förstörelse av en hindrare räknas separat, även om den har återuppstått och förstörs en andra eller efterföljande gång.

Om det inte finns något val av "varken" eller "oavgjort" och detta val är vinnaren, blir alla spel på det relevanta indexet ogiltiga.

21.) E-sportLaget som förstör nästa torn

Vilket lag förstör nästa torn

Resultatet avgörs i den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller arrangören eller i spelets API om den finns tillgänglig.

Mästaren som skapade strukturer räknas inte som torn.

Om det inte finns något val av "varken" eller "oavgjort" och detta val är vinnaren, blir alla spel på det relevanta indexet ogiltiga.

22.) E-sportTotalt antal dödade baroner över/under

Det totala antalet dödade baroner på kartan
Resultatet kommer att avgöras i den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller evenemangsarrangören, eller i spelets API om den finns tillgänglig.

23.) E-sportTotalt antal dödade drakar över/under

Det totala antalet dödade drakar på kartan
resultaten kommer att avgöras i den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller evenemangsarrangören, eller i spelets API om den finns tillgänglig.

24.) E-sportTotalt antal förstörda hindrare över/under

Det totala antalet hindrare som förstörts på kartan
Var och en av de sex hindrarna räknas bara en gång, även om den förstörs, återuppstår och förstörs igen.

25.) E-sportTotalt antal förstörda torn över/under

Totalt antal förstörda torn på kartan

Resultatet avgörs i den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller arrangören eller i spelets API om den finns tillgänglig.

Mästaren som skapade strukturer räknas inte som torn för avgörande.

Om någon kapitulerar kommer denna marknad att avgöras som det totala antalet torn som förstördes vid tidpunkten för kapitulationen PLUS det minsta antal extra torn som behövs för att det segrande laget ska säkra vinsten.

26.) E-sportBåda lagen förstör en hindrare

Kommer båda lagen förstöra en hindrare?
Resultatet avgörs i den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller arrangören eller i spelets API om den finns tillgänglig.

27.) E-sportBåda lagen dödar en baron

Kommer båda lagen att döda en baron?
Resultatet avgörs i den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller arrangören eller i spelets API om den finns tillgänglig.

Dota 2

28.) E-sportLaget som dödar nästa Roshan

Vilket lag som kommer att döda nästa Roshan
Resultat kommer att avgöras i den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller evenemangsarrangören, eller spelets API om den finns tillgänglig.
Om det inte finns något val av "varken" eller "oavgjort" och detta val är vinnaren, blir alla spel på det relevanta indexet ogiltiga.

Heroes of The Storm

29.) E-sportVilket lag förstör nästa fort

Resultatet avgörs i den officiella sändningen av spelet av utgivaren eller arrangören eller i spelets API om den finns tillgänglig.
Om det inte finns något val av "varken" eller "oavgjort" och detta val är vinnaren, blir alla spel på det relevanta indexet ogiltiga.