Bonusbegränsningar

Bonusbegränsningar: Uttagsbegränsad bonus och villkorsbegränsad bonus

Det finns 2 typer av bonusar: en uttagsbegränsad och en villkorsbegränsad bonus (withdrawal restricted och release restricted). Mer information finns för respektive bonus under Mina bonusar.


 
  1. Uttagsbegränsad bonus

    Bonusbeloppet överförs direkt till ditt konto för att du ska kunna spela vissa spel med beloppet. Så snart du har en aktiv uttagsbegränsad bonus används bonusen alltid först när du placerar ett sportspel eller spelar ett spel. En uttagsbegränsad bonus kan konfigureras för att begränsa bonus, inbetalningsbelopp och/eller vinstbelopp. Du kan kanske inte ta ut det begränsade beloppet eller ta det med till andra spel. Beloppet är aktuellt begränsat belopp.
    Vinster som ingår i villkorsbegränsat belopp är endast vinster som genererats genom användandet av det villkorsbegränsade beloppet (och endast om vinsterna är begränsade i enlighet med deltagarvillkoren för bonuserbjudandet). Det finns ingen maxgräns för hur mycket dina vinster kan begränsas. Om du har aktiva uttagsbegränsade bonusar med begränsade vinstbelopp överförs vinstbeloppet till det begränsade bonussaldot till dess att bonusvillkoren uppfyllts. Av den anledningen kan aktuellt begränsat belopp höjas eller sänkas under tiden som du spelar giltiga spel.
    Om du inte kan uppfylla satsningskraven under gällande spelperiod återkallas bonusen och/eller vinstsumman samma datum som bonusen förfaller.

  2. Villkorsbegränsad bonus

    Bonusbeloppet överförs till ditt konto när satsningskraven uppfyllts. När beloppet överförts till ditt konto kan du använda det i valfritt spel eller göra ett uttag. Det totala bonusbeloppet för en villkorsbegränsad bonus kan frisläppas i flera lika stora delar. Satsningsvillkoren är jämnt fördelade mellan de olika delarna. Om du inte kan uppfylla satsningskraven under bonusens giltighetstid frisläpps inte återstående delar.