European Roulette Pro


Spelets mål:

Målet är att gissa var roulettekulan hamnar (rätt nummer eller rätt grupp). Roulette spelas med ett roulettehjul som har 37 numrerade fack (1–36 plus en nolla), en kula och ett spelfält där spelaren placerar sin insats genom att täcka ett enstaka nummer eller flera nummer. När spelaren lagt sin insats snurrar kulan runt i roulettehjulet och stannar till slut i något av de numrerade facken som visar det vinnande numret/gruppen.

Så här spelar du:

 • Välj det belopp som du vill satsa genom att klickar på en spelmarker med motsvarande värde. Vald spelmarker markeras.
 • Alla möjliga insatstyper förklaras i avsnittet om vinsttabell.
 • Du kan placera valfritt antal insatser, beroende på insatstypen eller den maximala bordsgränsen.
 • Om du vill ta bort spelmarker från bordet klickar du på UNDO (ångra) eller CLEAR (ta bort).
 • Information om disponibelt spelsaldo och totalt satsat belopp visas.
 • När du är klar och har placerat ut dina insatser snurrar du hjulet genom att klicka på knappen "SPIN" (snurra).
 • När kulan har stannat markeras vinstnumret på roulettebordet.
 • När du klickar på SPIN (snurra) eller REBET/SPIN (satsa igen/snurra), snurras kulan på hjulet. Vinstbeloppet beräknas enligt vinsttabellen och din vinst visas i räkneverket Win när du vinner. Beloppet du vunnit adderas till spelsaldot.
 • När kulan har stannat visas ett nummer på hjulet.
 • De senaste 5 vinstnumren visas överst till höger på skärmen med det senaste numret till vänster.
 • Efter avslutat spel är förinställd markerstorlek densamma som i föregående satsning. Om du vill lägga en ny insats klickar du på önskad plats där du vill lägga din insats.
 • Spelet kan spelas utan att insatser gjorts på bordet.
 • Om du vill upprepa samma insats klickar du på knappen REBET (satsa igen).
 • För att fördubbla din insats, klickar du på DOUBLE/SPIN knappen.
 • För att upprepa samma insats och snurra hjulet, klickar du på REBET/SPIN knappen.
 • Neighbors: Det finns möjlighet att spela på 3/5/7/9/11 på varandra följande nummer/VOISINS DU ZERO/ORPHELINS/TIER spel genom att trycka på "NEIGHBORS" till höger på skärmen.
 • Klicka på Vinsttabell knappen i spelmenyn uppe till höger på spelskärmen för att se spelreglerna.
 • För att sätta på eller stänga av spelljudet, klicka du på knappen Sound (ljud) längst upp till höger på skärmen i spelmenyn.
 • Du kan sätta på/stänga av "drag to bet" funktionen i spelet om du klickar på Settings (inställningar) i spelmenyn.
 • Turbo-modus: Du kan sätta på/stänga av animationen i spelet om du klickar på Settings (inställningar) i spelmenyn.
 • Bordsytans indikator visar hur många procent av roulette-hjulet det är som täcks av placerade spel.

Satsningsgränser:

Det finns en högsta satsningsbegränsning för varje speltyp. Dessutom finns en sammanlagd gräns för bordet. Bordets maxgräns - det totala antalet placerade spel innan en snurrning måste vara mindre än maxgränsen som visas på bordet.

Maxgränsen för varje satsningstyp beskrivs i tabellen nedan:

Spelchans

Maximalt spel

Straight (Stege)

200 USD/GBP/EURO

Split

200 USD/GBP/EURO

Street

600 USD/GBP/EURO

Corner

300 USD/GBP/EURO

6-line

600 USD/GBP/EURO

Column/dozen

1 500 USD/GBP/EURO

Even chances

300 USD/GBP/EURO

Neighbors Bord:

 • Neighbors bordsvyn kommer du till om du klickar på NEIGHBORS på höger sida av spelskärmen.
 • Neighbours-bordet ger dig chansen att göra flera sorters spel som inte finns på spelbordet. Dessa specialspel är:
  • TIER
  • ORPHELINS
  • VOISINS DU ZERO

 • Det finns 5 numrerade NEIGHBORS-knappar som kan väljas och sedan klickar du på ett nummer på bordet som du vill spela på och numren som är neighbors till vänster och höger.

Exempel:

1. Om du klickar på NEIGHBOURS-knappen med nummer 1 och sedan klickar på nummer 2 på bordet, placeras insatser på nummer 2 och numren bredvid till vänster och höger om 2 (25 till vänster och 21 till höger).

2. Om du klickar på NEIGHBORS-knappen med nummer 4 och sedan klickar på nummer 2 på bordet, placeras insatser på nummer 2 och 4 nummer till vänster och 4 nummer till höger om 2 (25, 17, 34, 6 till vänster och 21, 4, 19, 15 till höger).

 • Om du klickar på TIER, ORPHELINS and VOISINS DU ZERO placeras specialspel, som beskrivet i vinsttabell-sektionen nedan.
 • När du har placerat ditt spel, klickar du på SPIN för att starta spelet.

Roulette-hjulet:

 • Om du klickar på SPIN efter att ha gjort din insats, kastas kulan in i Roulette-hjulet.
 • Hjulet snurras åt ett håll och en kula snurras i hjulet åt motsatt håll. Kulan landar på ett av alternativen.
 • Om kulan landar på alternativet du spelade på, vinner du en utbetalning enligt ditt spel. Beloppet du vunnit adderas till spelsaldot.
 • Alternativet kulan landade på visas högst upp till vänster.

Spelsätt och vinsttabell:

Speltyp

Covers

Beskrivning

Utbetalning

Straight

1 nummer

Insatsen läggs på ett enda nummer (inkl. 0).

35:1

Split

2 nummer

Insatsen läggs mellan två angränsande nummer. Markerna läggs på linjen mellan dem.

17:1

Street

3 nummer

Insatsen läggs längst ut på en nummerrad och täcker tre nummer. 
Basket Bets på "0, 1, 2" eller "0, 2, 3" räknas också som street.

11:1

Corner, square eller quarter spel

4 nummer

Insatsen läggs på ett hörn där fyra nummer möts och täcker alla fyra nummer.

8:1

Topline

4 nummer

Insatsen läggs mellan angränsade street-insatser på "zero" och "1". Insatsen täcker fyra nummer: 0, 1, 2 och 3.

8:1

Line

6 nummer

Insatsen läggs längst ut på linjen mellan två rader. En insats på en dubbelrad täcker alla sex nummer i raderna. (t.ex. 1, 2, 3 + 4, 5, 6).

5:1

Dozen

12 nummer

Insatsen läggs på något av fälten som är markerade "1st 12" (nummer 1–12), "2nd 12" (nummer 13–24) eller "3rd 12" (nummer 25–36) och täcker motsvarande 12 nummer.

2:1

Column

12 nummer

Insatsen läggs på något av fälten som är markerade 2 to 1 (2 till 1) längst ned i layouten och täcker de 12 numren i respektive kolumn.

2:1

Red (rött)

Black (svart)

Even (jämna)

Odd (udda)

1-18

19-36

18 nummer

Insatsen läggs på något av de sex fälten på sidan av layouten och täcker hälften av numren som inte är noll på bordet enligt beskrivningen i respektive fält. Nollan (0) och dubbelnollan (00) ingår inte i något av dessa fält. Varje fält täcker 18 nummer.

1:1

Röd/Svart,

Jämnt/Ojämnt, 1-18/

19-36 och kulan hamnar i fältet "0.

18 nummer

Insatsen som läggs på något av de fyra fälten på sidan av layouten, täcker hälften av numren på fältet. Nollan (0) ingår inte i något av dessa fält. Varje fält täcker 18 nummer.

Halva insatsen tillbaka.


Speltyp

Beskrivning

TIER

Detta spelsätt placerar split-spel på 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 och 33/36.

ORPHELINS

Split-spel som placerats på 31/34, 17/20, 14/17, 6/9 och ett spel som placerats på nummer 1 är tillsammans ett s.k. Orphelins-spel.

VOISINS DU ZERO

Det här spelsättet placerar split-spel på 32/35, 19/22, 18/21, 12/15, 4/7, 2 marker på ett "street bet" 0, 2 och 3, samt 2 marker på "corner bet" 25/26/28/29.

NEIGHBOR SPEL

Du har möjligheten att välja 1, 2, 3, 4 eller 5 nummer som "neighbors". När ett spel placeras på ett nummer kommer numret samt 1/2/3/4/5 nummer på varsin sida av numret att väljas. Dessa fem nummer är sedan neighbour-spelet.

Information om spelet:

 • Spelet och spelreglerna är samma i både real-money och play-money modus.

Spelalternativ:


 • Hjälp: För att se artwork spelreglerna.
 • Ljud: För att sätta på/stänga av spelljudet.
 • Inställningar: För att komma till Turbo-modus och Drag to Bet inställningarna.

Inställningar:

 

Turboläge: För att stänga av/sätta på animationen i spelet.

Dra för att spela ("Drag to Bet"): För att aktivera/deaktivera "drag to bet" funktionen i spelet.

Webbläsarpanelens kommandon:


 • Klicka på Ansvarsfullt spelande för att öppna sidan om spelansvar.
 • Klicka på Spelregler för att se spelets spelregler.
 • Klicka på Spelloggar om du vill se loggar från tidigare spel.
 • Klicka på knappen "Insättning" för att lägga till pengar på ditt konto.
 • Klicka på "Riktiga\Gratis" för att ändra till spel med riktiga pengar eller gratispengar.
 • Funktionen Spelloggar är endast tillgänglig när man spelar med riktiga pengar.

Statistikfönster:

 • Med hjälp av spelstatistik kan du se dina tidigare resultat.
 • Statistikfönstret visar dina senaste 5 resultat.
 • I statistikfönstret visas röda resultat i rött, svarta resultat i svart och grönt resultat (0) i grönt.

Avkastning till spelaren:

 • Teoretisk avkastning till spelaren i det här spelet är minst 97,30 %.
 • Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

Spelhistorik:

Om du vill se din spelhistorik loggar du in på ditt konto på webbplatsen via datorversionen. Där väljer du kasinofliken och väljer "Spelloggar".

Överföra pengar till kontot:

För att överföra pengar till ditt konto, behöver du bara klicka på Betala in via Mitt konto och där välja det önskade betalningssättet. Hur lång tid det tar att överföra pengar och vilka avgifter som tas ut varierar beroende på vilket inbetalningsalternativ du väljer. Du kan endast överföra pengar i början av varje nytt spel.

Vad gör jag om jag når min köpgräns?

För att överföra pengar till ditt konto, klickar du på "DEPOSIT"  knappen på browserns huvudpanel. Därefter väljer du önskat betalningssätt.

Det gick inte att spela klart. Vad ska jag göra?

Om spelet kopplas bort när du spelar återställs det när du kopplas upp igen.

Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

För övriga frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst när som helst.

Senaste uppdatering: 06/18/2018

Datum för senaste ändring: 2020-02-12