Blackjack VIP O

SAMMANFATTNING

Målet i LIVE BLACKJACK är att få ett högre kort än givaren utan att överskrida 21. Den bästa handen är Blackjack – när summan av de första två korten är exakt 21. Du tävlar endast mot givaren, inte mot andra spelare.

 • Spelas med 8 kortlekar.
 • Givaren stannar alltid på 17.
 • Dubbla något av de 2 första korten.
 • Splitta de första korten med samma värde.
 • Du kan endast splitta en gång per hand.
 • Ett kort för varje splittat ess.
 • Du kan inte dubbla efter att ha splittat.
 • När givaren visar ett ess erbjuds försäkring. 
 • Blackjack ger 3:2.
 • Försäkring ger 2:1.
 • Behåll din insats när det blir oavgjort (pusha).

SPELREGLER

Spelet leds av en givare. Upp till 7 spelare tillåts.
8 vanliga kortlekar med 52 kort används i spelet. Korten värderas enligt följande:

 • Kort från 2 till 10 har samma värde som sitt numeriska värde.

 • Klädda kort (knekt, dam och kung) värderas till 10 poäng.

 • Ess värderas till 1 eller 11 beroende på vad som är mest fördelaktigt för handen. Observera att en mjuk hand har ett ess värderat till 11.

Efter den bestämda insatstiden har gått ut delar givaren ut ett uppåtvänt kort till varje spelare. Utdelningen börjar hos den första spelaren till vänster om givaren och fortsätter medurs och avslutas med givaren. Givaren delar sedan ut ett till uppåtvänt kort till varje spelare och ett nedåtvänt kort till sig själv. Värdet på din första hand visas bredvid dina kort.
Blackjack
Om värdet på dina två första kort är exakt 21 har du fått Blackjack!
Försäkring
Om givarens första uppåtvända kort är ett ess kan du välja att köpa försäkring och därmed minska risken att givaren får blackjack – även om du själv får blackjack. Försäkringsbeloppet motsvarar hälften av din ursprungliga insats och försäkringsspelet avgörs separat från handinsatsen. Givaren tittar sedan på sitt nedåtvända kort och ser om han fått blackjack. Om givaren inte fått blackjack fortsätter spelomgången. Om givaren har blackjack och du inte har det vinner givarens hand. Om både du och givaren har en blackjack räknas spelet som oavgjort eller "push" och insatsen betalas tillbaka. Observera att när givarens uppåtvända kort är en tia eller ett klätt kort kan du inte köpa försäkring och givaren tittar inte efter blackjack på sitt nedåtvända kort.
Dubbla, ta ett nytt kort och stanna (Double Down, Hit och Stand)
Om givaren, efter att ha tittat på sina två första kort, inte har blackjack har du chansen att förbättra värdet på din egen hand medan givaren går medurs runt bordet.
Om värdet på din första hand inte är 21 kan du dubbla (double down). I det fallet dubblar du din insats och får bara ytterligare ett kort till i handen. Alternativt kan du välja att ta ett nytt kort (Hit) och blir då tilldelad ytterligare ett kort till i din hand. Du kan ta ett nytt kort flera gånger innan du bestämmer dig för att stanna (Stand) när du är nöjd med värdet på din hand.
Split
Om din första hand består av två kort av samma värde kan du splitta (Split) paret och skapa två separata händer. Båda händernas separata insatser motsvarar den ursprungliga insatsen. När ytterligare ett kort delats ut till de båda händerna kan du förbättra värdet på de två händerna genom att använda alternativet Hit (ta ett nytt kort) innan du stannar. Om du splittar ditt första par i ess får du däremot endast ett till kort per hand och kan inte ta ett nytt kort.
Resultat
Om summan av din hand överskrider 21 blir du "tjock" och förlorar insatsen på den handen.
När alla spelare har haft sin tur visar givaren värdet på sitt nedåtvända kort. Givaren måste ta ett nytt kort vid 16 eller mindre. Givaren stannar om handen består av en mjuk 17 eller mer.
Du vinner om värdet på din sista hand är närmare 21 än givarens eller om givaren blir "tjock". Om värdet på din hand är samma som givarens blir spelomgången oavgjord (push) och du får tillbaka insatsen.
Blackjack slår en hand med 21 bestående av tre eller fler kort. Blackjack slår även en hand med 21 bestående av ett splittat par.

SIDOSPEL

I det här Blackjackspeler ingår de valfria sidospelen Perfect Pairs och 21+3. Du kan placera sidospel i kombination med din huvudinsats på blackjack. Du har vinstchans på alla sidospelen oavsett om du senare vinner blackjackspelet eller inte.
Perfect Pairs
Du vinner i Perfect Pairs om dina två första kort är ett par, oavsett vilket, till exempel två damer, två ess eller två treor. Det finns tre typer av par och alla ger olika utbetalning:

 • Perfect Pair – samma färg, t.ex. två spader ess.
 • Coloured Pair (färgpar) – olika färg men samma kortfärg (rött eller svart), t.ex. 2 ruter + 2 hjärter.
 • Mixed Pair (blandat par) – olika färg, t.ex. hjärter 10 + klöver 10.

21+3
Du vinner i 21+3 om dina två första kort plus givarens uppåtvända kort består av följande vinstkombinationer (liknar de som finns i poker). Alla med olika utbetalning:

 • Suited Trips (färgtriss) – identisk färgtriss, t.ex. 3 hjärter dam.
 • Straight Flush (färgstege) – i nummerordning och i samma färg, t.ex. hjärter 10, knekt och dam.
 • Three of a Kind (triss) – samma värde men olika färg, t.ex. 3 kungar som inte är i samma färg.
 • Straight (stege) – i nummerordning men i olika färg, t.ex. spader 2 + klöver 3 + hjärter 4.
 • Flush (färg) – samma färg, t.ex. klöver 2, 6 och 10.

 

BET BEHIND

Funktionen Bet Behind gör det möjligt att satsa på en annan spelares hand. Resultatet för den andra spelarens hand delas. Utbetalning för Bet Behind-insatser är samma som för vanliga satsningar.

Du kan använda funktionen oavsett om du sitter vid bordet eller inte, eller om du vill spela din egen hand. Du kan däremot inte placera ett Bet Behind-spel på din egen hand.

img1

 

Du kan lägga en insats i valfri aktiverad Bet Behind-plats vid en annan spelares plats så länge satsningen är öppen. Håll markören över valfri Bet Behind-plats om du vill se det totala antalet spelare som har placerat ett Bet Behind-spel samt summan av deras kombinerade insatser.

Om du placerar ett Bet Behind-spel och spelaren på den platsen väljer att inte delta i spelomgången får du tillbaka insatsen direkt.

Det nickname som visas vid de olika platserna identifierar spelaren som bestämmer över den handen. Du kan däremot bestämma om du vill lägga ett försäkringsspel om givarens uppåtvända kort är ett ess. Du kan även bestämma i förväg om du vill dubbla din insats när spelaren du spelar bakom väljer att dubbla eller splitta.

Dialogrutan nedan visas innan du placerar ditt första Bet Behind-spel. Använd den för att ange egna inställningar för när du vill dubbla eller splitta.

img2

Du kan ändra inställningarna vid ett senare tillfälle – klicka på knappen Settings (inställningar) och välj sedan Bet Behind Options (alternativ för Bet Behind). Du kan även avmarkera "Allow other players to bet behind me" (tillåt andra spelare att spela bakom mig) om du vill hindra andra spelare från att spela bakom dig.

Ikonen Hot Players (heta spelare) hjälper dig att avgöra vilken av de andra blackjackspelarna som har vunnit mest.
img3

Numret inuti guldmedaljen visar antalet spelomgångar i rad som spelaren har vunnit. Observera att så fort en Hot Player förlorar en spelomgång förlorar han eller hon även guldmedaljen.

UTBETALNINGAR

 • Blackjack ger 3:2.
 • Vinsthanden ger 1:1.
 • Om givaren har blackjack ger försäkringen 2:1.

Perfect Pairs


Hand

Utbetalning

Perfect Pair

25:1

Coloured Pair

12:1

Mixed Pair

6:1

21+3


Hand

Utbetalning

Suited Trips

100:1

Straight Flush

40:1

Three of a Kind

30:1

Straight

10:1

Flush

5:1

Observera att vid eventuella fel annulleras spelomgången och alla eventuella utbetalningar i den omgången.

 

AVKASTNING TILL SPELAREN

Den optimala teoretiska utbetalningen i procent är:

 • Blackjack – 99,28 %.
 • Perfect Pairs – 95,90 %.
 • 21+3-insats – 96,30 %.

LIVELOBBY

Alla tillgängliga bord visas i LIVE GAMES MENU (livespelsmenyn).
img4
Bordets namn och insatsgräns visas nedanför bordikonen. När du håller markören ovanför bordikonen visas givarens namn och foto.
Bråkdelen som visas på bordet visar antalet tagna platser i förhållande till det totala antalet platser. Till exempel betyder 5/7 att endast fem av sju platser är tagna. Det finns alltså en ledig plats åt dig.
Om du vill spela vid ett specifikt bord klickar du på det bordets ikon.
Du kan markera knappen LIVE GAMES MENU (livespelsmeny) när som helst i alla spel.
img5 
I den här menyn kan du enkelt byta bord eller välja ett annat livespel. Du flyttas inte från ditt nuvarande bord förrän du har valt ett nytt bord att spela vid. Då kan du använda LIVE GAMES MENU (livespelsmenyn) och leta efter andra spel medan du spelar vid ditt nuvarande bord.

TA PLATS

Klicka på SIT HERE (sitt här) ovanför den lediga platsen du vill ha.
img6 
När du har tagit plats vid bordet visas ditt nickname under platsen.
Om du vill lämna din plats klickar du på knappen X vid din plats.
Om du är inaktiv och inte placerar ett spel under två spelomgångar i rad förlorar du din plats.

LÄGGA INSATS

BET LIMITS (insatsgränser) visar lägsta och högsta insats vid det bordet. Håll markören ovanför insatsgränserna om du vill se mer information när så är möjligt.
img7 
Du får ett meddelande på skärmen om du försöker lägga en insats som överskrider insatsgränsen. Om du lägger en insats som är lägre än minimigränsen blir du inte godkänd när insatstiden har gått ut.
Om du vill delta i spelet måste du ha pengar så det räcker för att täcka dina insatser. Du ser ditt nuvarande BALANCE (spelsaldo) på skärmen.
img8
Knappen TRAFIKLJUSEN visar din nuvarande spelstatus. The Grönt ljus betyder att det är dags att lägga in insats eller fatta ett beslut, gult betyder att insats- och beslutstiden nästan har gått ut och rött betyder att insats- och beslutstiden har gått ut.
img9
Använd MARKERDISPLAYEN och välj värdet på varje marker du vill använda som insats. Du kan endast välja marker som täcks av ditt nuvarande spelsaldo. Displayen lyses endast upp när du fortfarande har tid på dig att lägga en insats (ljuset är grönt eller gult). När insatstiden har gått ut (rött ljus) släcks markerdisplayen och du kan inte välja fler marker.
img10 
När du har valt spelmarker placerar du dem genom att klicka på den plats på bordet du vill lägga din insats. Varje gång du klickar på en plats på bordet ökar värdet på insatsen beroende på markerbeloppet. Du kan även välja marker med andra värden för att komma upp i önskat insatsbelopp.
Aktivera/inaktivera möjligheten att placera sidospel genom att klicka på knappen SIDE BETS (sidospel) .
img11
När sidospelen har aktiverats visas de utvalda platserna för sidospel bredvid platsen med blackjack-insatsen. När du har placerat en huvudinsats på blackjack aktiveras platserna för Perfect Pair och 21+3. Du placerar sidospel på samma sätt som du placerat ditt huvudspel.
Knappen REPEAT (upprepa) gör det möjligt att upprepa spel från tidigare spelomgångar.
img12
När du har klickat på REPEAT (upprepa) ändras knappen till DOUBLE (2X). Klicka på den här knappen och dubbla insatsen från den senaste spelomgången.
img13 
Klicka på knappen UNDO (ångra) om du vill ta bort din senast placerade insats.
img14 
Du kan klicka på knappen UNDO och ta bort dina insatser flera gånger, en i taget, i motsatt ordning som du lagt dem. Observera att du bara kan ta bort insatser när du fortfarande har tid på dig att lägga en insats (lampan lyser grönt eller gult). När insatstiden har gått ut (rött ljus) kan du inte ta bort insatser.
Knappen TOTAL BET (total insats) är det totala antalet godkända insatser som placerats i den nuvarande spelomgången.
img15

FATTA ETT BESLUT

Så fort du fått dina första två kort kan du fatta beslut om din hand innan givaren kommer till dig. Beslutsalternativen visas vid din plats och endast de som för tillfället är tillgängliga är aktiverade.
img16 
När det är din tur agerar givaren efter ditt ursprungliga beslut. Om du inte har fattat något beslut innan det är din tur visas en ruta med alternativ i mitten på skärmen. Trafikljuset visar hur mycket tid du har på dig att fatta ett beslut.
img17 
Beslutsalternativen visas som följande:

 • HIT (ta kort): Grön knapp med tecknet +.
 • STAND (stanna): Röd knapp med tecknet -.
 • DOUBLE DOWN (dubbla): Gul knapp med tecknet x2.
 • SPLIT (splitta): Blå knapp med motsatta pilar.

Om du inte har fattat något beslut innan tiden går ut tolkas det som att du vill stanna din nuvarande hand.

CHATT

The CHATTRUTAN gör det möjligt att chatta med givaren och andra spelare. Skriv ditt meddelande i fältet CLICK TO CHAT.
Om du vill ha ett större chattfönster klickar du på knappen CHAT .
img18 
Observera att när spelet visas i klassisk vy visas alltid chattrutan på skärmen men knappen CHAT är inaktiverad.

SPELVYER

Klicka på knappen FULL SCREEN (fullskärm) om du vill visa spelet i helskärmsläge.
img19 
Om du vill stänga helskärmsläget klickar du återigen på knappen FULL SCREEN eller trycker på ESC på tangentbordet.
Du kan läsa chattmeddelanden från andra i helskärmsläge men du kan endast skicka meddelanden till andra om du har Adobe Flash Player 11.3 eller en senare version.

SPELNUMMER

Varje spelomgång har ett unikt SPELNUMMER.
img20 
Numret visar när omgången startat enligt GMT – timme: minut: sekund. Använd spelnumret som referens (eller ta en skärmbild på spelnumret) om du vill kontakta kundtjänst angående en specifik omgång.

LJUD

Knappen SOUND sätter på/stänger av alla spelljud, inklusive röster.
OBS! Ljudet sätts automatiskt på igen om du byter bord.
img21 1

SPELHISTORIK

Knappen HISTORY (historik) öppnar ett fönster som listar alla spelomgångar du spelat och resultatet av dessa omgångar. Den senaste omgången visas först i listan.
img22

INSTÄLLNINGAR

Knappen SETTINGS (inställningar) öppnar en meny med inställningar du kan ändra. Du kan ändra videons kvalitet och dölja/visa chattmeddelanden från andra spelare. Du kan även ändra inställningarna som har att göra med funktionen Bet Behind genom att klicka på Bet Behind Options.
img23

IN- OCH UTBETALNING

Knappen CASHIER (kassa) öppnar fönstret där du kan göra inbetalningar och ta ut pengar.
img24

 

SPELANSVAR

Knappen RESPONSIBLE GAMING ger dig tillgång till sidan med spelansvarspolicy. Där finns praktisk information och länkar angående förnuftigt beteende vid nätspelande och hur du sätter egna spelgränser.
img25

 

INFORMAZIONI AAMS

Nella parte destra dello schermo (in visualizzazione orizzantale) o nella parte bassa (in visualizzazione verticale):

 • GIOCO mostra il nome del gioco.
 • ID DI SESSIONE mostra il valore identificativo della sessione di gioco rilasciato da AAMS.
 • ID DI PARTECIPAZIONE mostra il valore identificativo del biglietto di partecipazione al gioco rilasciato da AAMS.

 

FELHANTERING

Om det är något fel på spelet, spelsystemet eller spelmetoden pausas omgången tillfälligt medan givaren meddelar den som är ansvarig för skiftet. Spelarna får information om att ärendet håller på att utredas via chatten eller i ett popupmeddelande. Om den ansvarige genast kan lösa problemet fortsätter spelomgången som vanligt. Om det inte går att lösa problemet direkt avbryts spelomgången och alla spelare som deltagit i spelomgången får tillbaka sin ursprungliga insats.

KORTBLANDNING

Spelet fortsätter tills givaren når "cut card" (ett plastkort som döljer det sista kortet i leken). Då blandas korten. Om man når "cut card" mellan spelomgångarna spelas ytterligare en omgång innan korten blandas. Korten blandas antingen av givaren eller av en kortblandare i närheten beroende på om det finns kortblandare vid bordet.
Om det inte finns någon kortblandare vid bordet blandar givaren korten vid spelbordet.
Om det finns kortblandare används två dealer-skor med två kortlekar. Medan korten i en dealer-sko blandas försätter givaren spelet med de blandade korten från den andra dealer-skon.

MULTISPEL (om tillgängligt)

Om du vill ha spänning nonstop kan du spela vid upp till 4 olika bord samtidigt och se borden i samma webbläsarfönster.
När du har gått med i minst ett bord klickar du på knappen LIVE GAMES MENU (livespelsmeny) och går till lobbyn. I lobbyn håller du markören ovanför bordet du vill delta vid och klickar på knappen + som hör till det bordet. (Vissa bord är inte tillgängliga för multispel och visar därför inte knappen + .)
img26
När du har gått med i flera bord kan du allmänt anpassa storleken på webbläsarfönstret men du kan inte anpassa storleken för varje enskilt spelfönster.
Du kan lämna valfritt bord utan att din plats vid andra bord påverkas. Om du vill lämna ett bord klickar du på knappen X som visas när du håller markören över spelfönstret.
Obs!

 • Knappen X som används för att lämna ett bord är inte tillgänglig när bordet visas i helskärmsläge.
 • Du lämnar ett bord automatiskt om du går med i samma bord på en annan enhet/i en annan webbläsare.
 • Om du istället klickar direkt på bordikonen istället för knappen + byter du endast bord istället för att delta vid det valda bordet utöver bordet du senast gick med i.

Vi rekommenderar att du endast går med vid så många bord som din skärm kan rymma. Då blir det lättare att lägga insatser och att spela.