Ultimate Texas Hold'em

Spelregler

Ultimate Texas Hold'em är en variant av den populära Texas Hold'em poker. Ultimate Texas Hold'em skiljer sig från Texas Hold'em genom att det spelas mot huset snarare än mot andra spelare.

Syftet med Ultimate Texas Hold'em är att slå dealerns hand genom att att få den bästa möjliga fem-korts handen, som skapas av två delade kort till spelaren och fem gemensamma kort.

Ett obegränsat antal spelare kan spela samtidigt vid ett Ultimate Texas Hold'em bord. Varje spelare kan bara inta en plats vid bordet.

Ultimate Texas Hold'em spelas med en 52-standardkortlek (jokrar uteslutna). Kortleken blandas efter varje omgång.

I början av omgången så lägger du en insats på punkten ANTE>. När din ANTE insats lagts så läggs automatiskt en matchande BLIND insats av systemet.

Dealern delar ut två kort uppvända till dig och två kort nedvända till dealern. Efter en kort paus delar dealer ut tre gemensamma kort som läggs uppåt i mitten på bordet (kallad "Flop"). Efter en paus så delar dealern ut två slutliga gemenesamma kort (kallade "Turn" och "River").

Du och dealern kan använda dessa kort i handen för att få den bästa femkortshanden.

Under pausen i spelet kan du bestämma dig för att HÖJA eller CHECKA.
För att bestämmma en vinnare, de bäst betalande händerna skapas för dig och dealern genom att använda fem av totalt sju tillgängliga kort som jämförs.

Sidosatsningar

TRIPS INSATS

Insatsen TRIPS är ett valfritt sidospel som du kan lägga innan omgången börjar. Du vinner på din TRIPS insats när din slutliga femkortshand är triss eller bättre.
Insatsen TRIPS placeras på den blinkande insatspunkten TRIPS efter att din ANTE har accepterats. Du vinner på din TRIPS insats när din bästa hand är triss eller bättre.

Alla insatser måste läggas innan insatstiden går ut. När insatstiden löpt ut så börjar dealern dela. Under spelomgången kommer du att erbjudas beslut men dessa beslut kommer inte att påverka resultatet på din TRIPS insats.

Vid slutet på spelomgången kommer dealern att vända alla sina kort uppåt och meddela resultatet. Vinnande spelare meddelas också med en animation:

Vinnande händer

Individuella kort räknas i fallande ordning: Ess (högt eller lågt), Kung, Dam, Knekt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 and 2.
Ett Ess kan vara det högsta värdekortet i en Stege med A, K, Q, J, 10 eller det lägsta värdekortet i en Stege med 5, 4, 3, 2, A.

Möjliga händer från den högsta utbetalningen till den lägsta:

Kunglig färgstege är en färgstege som innefattar Ess, Kung, Dam, Knekt och 10 alla i samma färg.

Färgstege är en hand som innehåller fem kort följd, alla i samma färg, till exempel: Nio, Åtta, Sju, Sex och Fem, alla Hjärter.

Fyrtal är en hand som innehåller alla fyra kort av en valör och något annat kort. Till exempel, fyra Ess i din hand blir ett fyrtal. Fyrtal med kort av högre valör slår de med lägre valör.

Kåk är en hand som innehåller tre likadana kort av en valör samt som innehåller två likadana kort av annan valör, t.ex. tre Kungar och två Sexor. Mellan två kåkar så vinner den med högst valör av tre kort.

Färg är en hand där alla fem kort har samma färg men inte följer efter varandra i valör, t.ex. fem kort där alla är i Klöver. Två färger jämförs som om de vore hand med högt kort; det högsta kortet jämförs för att fastställa vinnaren. Om båda händerna har samma högsta kort så jämförs näst högsta kort fram till det att en skillnad kan hittas.

Stege är en hand som innehåller fem kort som följer efter varandra i valör i åtminstone två färger, t.ex. Nio, Åtta, Sju, Sex och Fem i två eller flera färger. Två stegar rankas genom att jämföra det högsta kortet i varje. Två stegar med samma högsta kort är av lika värde, då färgen inte används för att skilja dem åt.

Triss är en hand som innehåller tre kort av samma valör, samt två kort som inte har den valören eller är lika varandra. Till exempel en spelare har tre Kungar har ett Triss. Ett Triss av högre valör slår ett Triss av lägre valör. Om två händer innehåller Triss med samma valör används Kickers för att bryta oavgjort.

Två Par är hand med två kort av samma valör samt två kort av en annan valör (som matchar varandra men inte det första paret) samt ett kort som inte har någon av tidigare valörer. Ett exempel på detta är att ha två Ess och två Kungar. Vid ranking av två händer som båda innehåller Två Par så jämförs först valören av det högsta paret och det högsta paret vinner. Om båda händerna innehåller samma högsta par, så jämförs det andra paret. Om båda händerna innehåller samma två par, så bestämmer Kickern vinnaren.

Par är en hand som innehåller två kort av en valör (t.ex två Kungar) samt tre kort som inte är av den valören eller är lika varandra. Par är den lägsta hand som du kan få utbetalning för. Par av högre valörer slår par av lägre valör.  Om två händer innehåller samma par, så jämförs Kickers för att bestämma vinnaren.

Högt Kort är en pokerhand som utgörs av femkortshänder som inte motsvarar någon av de ovan nämnda kraven. Det väsentliga är att inget skapats av handen och det enda som har någon mening i spelarens hand är dess högsta kort.

Spelresultat

Dealern måste ha ett par av 4:or ellr högre för att vara kvalificerad.

Dealerns hand jämförs med din hand:

 • Om dealer har en bättre hand förlorar du ANTE, PLAY och BLIND insatser och alla andra sidoinsatser.
 • Om dealern har en bättre hand så kommer ANTE och PLAY insatser betala 1:1 och BLIND insats regleras efter utbetalningsregler för BLIND.
 • Om du och dealern få oavgjort kommer ANTE, PLAY och BLIND insatser att ges tillbaka till dig (“Push”).

Om dealerns hand inte kvalificerar sig kommer ANTE insatsen att ges tillbaka till dig (“Push”) och din hand jämförs med dealerns hand för att se om du är berättigad att ta emot PLAY och BLIND utbetalningar:

 • Om din hand rangordnas högre än dealerns, ges ANTE insatsen tillbaka till dig (“Push”)´och du får PLAY och BLIND utbetalningar enligt utbetalningstabeller.
 • Om dealerns hand rangordnas högre än din hand så ges ANTE insatsen tillbaka till dig (“Push”), men du får inte PLAY och BLIND utbetalningar.
 • Om din och dealerns hand rangordnas lika så återlämnas ANTE, PLAY och BLIND insatser till dig. 10,

TRIPS insatser regleras efter det att dealerns hand avslöjats. Din TRIPS utbetalning baseras på rangordningen på din bästa hand och TRIPS utbetalningstabellen. Det faktiska resultat av spelet (om du vinner eller förlorar mot dealern) påverkar inte din TRIPS utbetalning. Du kan vinna på din TRIPS insats oavsett om du bestämmer dig för att göra PLAY eller FOLD.

Udbetalingar

BLIND

Hand

Utbetalning

Kunglig färgstege

500:1

Färgstege

50:1

Fyrtal

10:1

Kåk

3:1

Färg

1,5:1

Stege

1:1

Triss eller mindre

Push

TRIPS

Hand

Utbetalning

Kunglig färgstege

50:1

Färgstege

40:1

Fyrtal

30:1

Kåk

8:1

Färg

7:1

Stege

4:1

Triss

3:1

Ante-insats utbetalning är 1:1.
Play-insats utbetalning är 1:1.

Felfunktion annulerar alla betalningar och spel.

Avkastning till spelare  
Den optimala teoretiska avkastningsprocenten till spelare är 96.50%.

Placera insatser
Panelen INSATSGRÄNSER visar minimi- och maximininsats som tillåts totalt vid bordet.

Du kommer att underrättas på skärmen om du försöker lägga en insats som överskrider gränsen för det spelet. Om du lägger en insats som är mindre än minimigräns, kommer din insats att avslås när insatstiden löpt ut.

Om du lägger olika spel och bara några av dem är mindre än miniminisatsen, så är det bara de insatser som inte uppfyller kraven som kommer att avslås.
För att delta i en spel måste du ha tillräckliga medel för att täcka dina insatser. Du kan se ditt nuvarande SALDO undertill på din skärm.

TRAFIKLJUS talar om nuvarande status I spelomgången genom att informera dig om när du kan göra insatser (GRÖNT ljus), när insatstiden nästan är slut (GULT ljus) och när insatstiden har löpt ut (RÖTT ljus).

MARKDISPLAY tillåter dig att välja värdet på varje mark när du vill göra insats. Bara marker på valörer som täcks av ditt nuvarande saldo är möjliga. Denna display kommer bara att lysa under den tid insatstid återstår (ljuset är grönt eller gult). När insatstiden löpt ut (rött ljus), kommer markdisplayen vara avslagen så att inga tillkommande marker kan väljas.

När du en gång valt en mark, lägg din insats genom att enkelt klicka /trycka på insatspunkten på spelbordet markerat Ante eller med sidospel du önskar (om tilämpligt). Varje gång du klickar/ trycker på insatspunkten, kommer värdet på din insats att öka i värde på den valda marken.

NOTERA: Vänligen minimera inte din webbläsare eller öppna inte någon annan flik i din webbläsare medan det återstår insatstid och du har lagt insatser på bordet. Ett sådant handlande kommer att tolkas som att du lämnar spelet och därför kommer dina insatser att avslås för den särskilda spelomgången.

Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att snabbt öka din insats. Denna knapp möjliggörs efter att du lagt någon insats.
Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att Dubbla insatsen upp till maximal gräns.

Du kan dubbla din egen insats bara en gång.

Knappen UPPREPA tillåter dig att upprepa alla insatser från föregående spelomgång.

Knappen ÅNGRA tar bort den senaste insats du lagt.

Du kan klicka /trycka knappen ÅNGRA upprepa för att ta bort insatser, en efter en, i motsatt följd som de lagts. Notera att insatserna bara kan tas bort medan det fortfarande finns insatstid (GRÖN eller GULT ljus).

Indikatorn TOTAL INSATS visar det totala värdet på alla insatser som lagts i nuvarane omgång.

Fatta ett beslut

Efter det att dina kort delats ut kommer din kortkombination och fönstret “FATTA ETT BESLUT” att visa sig.

Du måste bestämma om du ska HÖJA 4x eller HÖJA 3x på din ANTE eller att CHECKA. Om du väljer att HÖJA 4x eller HÖJA 3x, kommer inte några tillkommande beslutsalternativ att erbjudas under spelomgången och lämplig markvalör (ANTE 4x eller ANTE 3x) kommer att placeras på insatspunkten PLAY. Om du väljer CHECKA, kommer tillkommande beslutsalternativ att erbjudas till dig i nuvarande spelomgång. Om du inte tagit något beslut innan beslutstiden löpt ut kommer din hand att checkas automatiskt. Indikatorn insatstid kommer att visa meddelandet: AUTOCHECKAD.

Tre gemensamma kort (kallade “Flop”) visas. Om du väljer CHECKA i det tidigare steget kommer du att ges valmöjligheten att HÖJA 2x eller att CHECKA. Om du väljer HÖJA 2x, kommer inga tilläggsalternativ av beslut att erbjudas dig i spelomgången och lämplig markvalör (ANTE 2x) kommer att placeras på insatspunkten PLAY. Om du väljer CHECKA, så kommer tillkommande beslutsalternativ att erbjudas dig i den nuvarande spelomgång. Om du inte tagit något beslut innan beslutstiden löpt ut kommer din hand att checkas automatiskt. Indikatorn insatstid kommer att visa meddelandet: AUTOCHECKAD.

De två sista gemensamma korten (kallade "Turn" och "River") visas. Om du väljer CHECKA i det tidigare steget, ges du valmöjligheten att HÖJA 1x eller göra FOLD. Om du väljer HÖJA 1x, kommer lämplig markvalör att läggas på insatspunkten PLAY. Om du väljer FOLD, så kommer ingen PLAY insats att läggas och du förlorar dina ANTE och BLIND insatser.

Om beslutstiden går ut och du inte hunnit ta ett beslut än att HÖJA 1x eller göra FOLD, så lägger du din hand automatiskt och du kommer att förlora alla dina insatser. Indikatorn insatstid kommer att visa meddelandet: AUTO FOLDED.

Chat

Använd CHATT-knappen för att förstora, alternativt för att stänga chattfönstret.

Du kan ändra storlek och flytta chattfönstret varsomhelst på din skärm.

Spelnummer

Varje spelomgång identifieras av ett unikt SPELNUMMER.

Detta nummer återspeglar när spelomgången började enligt GMT efter timme:minut:sekund. Vänligen använd detta spelnummer som referens (eller ta en skärmdump med spelnummret) om du vill kontakta kundtjänst beträffande en särskild omgång.

Ljud

Knappen LJUD kommer att tysta/häva tysnad för alla spelljud och röster från spelet. Notera att om du ändrar bord, kommer ljudet automatiskt slås på.

Du kan ändra dina ljudinställningar genom att klicka/trycka på knappen INSTÄLLNINGAR OCH SEDAN välja fliken LJUD.

Spelhistorik

Knappen HISTORIK kommer att starta ett fönster som viar alla spelomgångar som du spelat och resultaten av dessa omgångar.

Du kan återblicka dina tidigare spelaktivitet genom att granska din:

 • KONTOHISTORIK – Visar din kompletta  kontohistoik som en lista  över datum, spel, insatssummor och utbetalningar. Den spelomgång som avslutades nyligast visar sig högst upp i listan.
 • SPELHISTORIK – Visar din historik kopplad till ett särskilt spel varje gång du trycker/klickar på spelet  i kolumnen SPEL.

Inställningars

Knappen INSTÄLLNINGAR startar en meny över de för användaren ändringsbara inställningarna.

Dina valda inställningar kommer att visa sig på en gång och kommer att lagras i din profil. Lagrade inställningar startas automatiskt när du loggar in från någon enhet.

Du kan ändra inställningarna för att ändra dina allmänna spelinställningar.

Inställningarna organiseras under flera huvudflikar i fönstret INSTÄLLNINGAR:

ALLMÄNNA

 • Du kan dölja /visa andra spelares chattmeddelanden.
 • Du kan aktivera ytterligare SIDOINSATSER.

VIDEO

Din videokvalitet är autojusterad, men du kan manuellt ändra videokvalitet genom val av särskild stream.

LJUD

You can mute/unmute your DEALER’S VOICE and GAME SOUND and adjust their relative volumes.
You can mute/unmute your DEALER’S VOICE and GAME SOUND and adjust their relative volumes.

Insättningar&Uttag

Knappen KASSA kommer att öppna fönstret för kassan/banken för insättningar och uttag.

Felhantering

Om något fel uppstår i spelet, spelsystemet eller spelförfarandet, kommer spelomgången tillfälligt att pauses, medan dealer meddelar driftschefen. Du och andra spelare kommer att meddelas via Chatt, eller av ett meddelande som kommer upp på skärmen, att ärendet är under utredning. Om ledaren omedelbart kan lösa felet kommer spelomgången att fortsätta som normalt. Om ledaren inte omedelebart kan lösa felet komer spelet att annulleras och inledande insatser kommer att återbetalas till alla spelare som deltagit i spelomgången.

Flera spel

Knappen LOBBY (om tillämplig) kan väljas närsomhelst från något spel. 

Det tillåter dig att enkelt ändra spelbordet eller välja ett annat spel. Du kommer inte att kunna flyttas från bordet innan du faktiskt valt det nya som du vill ansluta till. Du kan använda LOBBY för att bläddra genom andra spel medan du fortfarande spelar vid ditt nuvarande bord.

Multispelsparti (om tillgängligt)

Om du gillar action hela tiden, så kan du ansluta dig vid upptill fyra olika spelbord samtidigt och se dem samtliga i samma webbläsarfönster!
Efter att du gått med i åtminstone ett spelbord klick på LOBBY. I lobbyn eller spel, klicka +BORD-knapp kopplad till det bord för att gå med i det. (Vissa bord kan vara otillgängliga för multispelspartier och kommer därför inte visa någon +BORD knapp.)

Efter att du anslutit dig till multispelsbord kommer du att kunna ändra storlek på ditt webbläsarfönster som helhet, men du kommer inte att kunna ändra storleken för varje spelbordsfönster separat.
Du kan lämna varje spelbord utan att påverka din närvaro vid de andra bord som du har anslutit dig till. För att lämna ett bord, klicka på X-knappen.
Vänligen notera:

 • Knappen X för att lämna ett bord, är inte tillgängligt när bordet visas i helskärmsläge.
 • Du kommer att lämna bordet automatiskt om du skulle ansluta till samma bord genom en annan enhet/webbläsare.
 • Om du trycker direkt på en bordsikon istället för knappen +BORD, kommer du endast växla bord, istället för att ansluta till det valda bordet bredvid som du tidigare anslutit till.

Vi ber dig vänligen att inte ansluta dig till fler bord än din skärm har plats för, som fortfarande tillåter dig att korrekt kunna lägga insatser.

Kortkommandon

Kortkommandon kan användas för att snabbt utföra avändbara spelfunktioner.

TANGENT

FUNKTIONER

Number Keys 1-6

Välj önskad mark från markdisplayen. “1” motsvarar marken längst till vänster med det lägsta värdet, “6” - marken längst till höger med det högsta värdet.

MELLANSLAG

Upprepa din senast lagda insats. Tryck MELLANSLAG en andra gång för att dubbla din insats.

CTRL+Z (CMD+Z)

Ångra din senaste insats.

DELETE

Ångra din senaste insats. Håll nere DELETE under 3 sekunder för att avlägsna alla dina insatser.

ESC

Om tillämpligt, ESC kan användas för att:

 • Lämna helskärmsläge,
 • Stänga ett öppet fönster som dyker upp (Historik, Hjälp, Inställningar etc.),
 • Öppna LOBBY.

Datum för senaste ändring: 2018-11-28