Football Studio

Spelets Mål

Målet i LIVE BACCARAT är att förutse vilken hand som kommer att vinna som har värdet närmast 9.

Spelregler

Spelets värd är en dealer och spelas med åtta standard 52-kortlekar. Korten värderas enligt följande:

 • Essen är de lägsta korten och är värda 1 poäng vardera.
 • Kort från 2 till 9 är värda sina numeriska nominella värden.
 • 10 och klädda kort (knektar, damer och kungar) är var för sig värda 0.

Bara det numeriska värdet av varje kort är relevant för det huvudsakliga Baccaratspelet; Varje korts färg (hjärter, spader,klöver eller ruter) är irrelevant.

Före varje giv så måste du placera din insats om Spelaren eller Banken kommer att vinna omgången genom att ha handen med ett värde närmast 9.  Du har också valet att spela på att omgången slutar med Oavgjort, vilket inträffar när båda Spelaren och Banken har händer med lika värde.

Dealern börjar med att dela ut två kort var till Spelaren och Banken.

Två händer delas ut i Baccarat: en hand till Spelaren och en hand till Banken.

Om Spelaren och Bankens händer är av lika värde, slutar omgången med oavgjort. Insatsen Oavgjort vinner och insatser på Spelaren och Bankens (returneras).

Varje hands värde beräknas genom att ta bort siffran tio i en hand som annars är värd 11 eller mer. Till exempel, en 7:a och en 9:a är bara värt 6 i Baccarat (därför att 16-10=6). På samma sätt, klädda kort plus en 9:a kommer att vara värt 9.

Om Spelaren eller Banken tar emot en inledande tvåkortshand värd 8 eller 9 (en "naturlig" 8 eller 9), kommer inga ytterligare kort att delas till de båda händerna.

Om Spelaren eller Banken tar emot inledande tvåkortshänder värda 0-7, tas i beaktande "Tredje Kortets Regel " för att bestämma om ett tredje kort ska delas ut till antingen en hand eller eller båda händerna. Spelaren går alltid först.

Spelarens hand

Spelarnas inledande tvåkortshand  

0-1-2-3-4-5

Spelare  drar ett tredje kort.

6-7

Spelare står kvar.

8-9 (en "naturlig")

Inget tredje kort till de båda händerna.

Bankens hand

Bankens inledande två kort

Värde på tredje kort som dras av Spelaren

Inget tredje kort

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

1

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

2

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

3

D

D

D

D

D

D

D

D

D

S

D

4

D

S

S

D

D

D

D

D

D

S

S

5

D

S

S

S

S

D

D

D

D

S

S

6

S

S

S

S

S

S

S

D

D

S

S

7

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

8

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

9

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

D – Oavgjort; S – Stanna
Om Spelarens hand står på 6 eller 7, så måste Bankens hand på totalt 3, 4 elle dra, medan Bankens hand på totalt 6 måste stå.
Den hand som kommer närmast totalt 9 vinner.

Squeeze

Om du lägger en insats på Spelaren eller Banken vid ett bord för Baccarat Squeeze Spelare, har du valmöjligheten att trycka, eller långsamt själv visa korten i den satsande handen tack vare en speciellt animerad överläggning i spelets gränssnitt.  För spänningen skull, flytta markören över korten medan de är nedåtvända och avslöja långsamt deras värde.  Du kan klicka/trycka på korten på den tävlande handen för att omedelbart avslöja dem. Att trycka  fram är tillåtet endast under särskilt tilldelad tid under varje omgång.

Sidosatsningar

Sidoinsats

Beskrivning

Player Pair 

Betalas om de första två korten delats ut till Spelaren utgör ett par.

Banker Pair

Betalas om de första två utdelade korten till Banken utgör ett par.

Perfect Pair

Betalar 25:1 om två identiska kort (I fråga om värde och färg) delas ut som de första två korten till antingen Banken eller Spelaren.
Betalar 200:1 om två indentiska kort (I fråga om värde och färg) delas ut som de första två korten till både Banken och Spelaren.

Either Pair

Betalas om de första två korten som delas ut till antingen Banken eller Spelaren är lika i värde eller samma färg.

Player Bonus

Betalas när Spelaren vinner omgången på en naturlig 8 eller 9 eller av åtminstone fyra poäng.

Banker Bonus

Betalas när Banken vinner omgången på en naturlig 8 eller 9 eller av åtminstone fyra poäng.

Udbetalingar

Din utbetalning beror på typen av lagt spel.

INSATS

BETALAR

Player

1:1

Banker

1:0,95
(5% kommission debiteras)

Tie

9:1

Player Pair 

11:1

Banker Pair

11:1

Perfect Pair

Ett par: 25:1
Två par: 200:1

Either Pair

5:1

Player/Banker Bonus

Handkombination Odds

 • Icke-Naturlig hand vinner med 9 poäng, 30:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 8 poäng, 10:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 7 poäng, 6:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 6 poäng, 4:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 5 poäng, 2:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 4 poäng, 1:1
 • Naturlig vinst, 1:1
 • Naturligt oavgjort, Push

Vänligen uppmärksamma att varje fel ogiltigförklarar spelomgågnen och alla eventeulla utbetalningar för omgången. Insatser kommer att återbetalas.

Avkastning till spelare

Den optimala teoretiska avkastningen-till-spelare procent för Live Baccarat är 98.94%.

Följande tabell visar avkastning-till-spelare procent för olika valfria sidospel.

Sidoinsats

Avkastning till spelare

Banker Pair

89,64%

Player Pair

89,64%

Perfect Pair

91,95%

Either Pair

86,29%

Player Bonus

97,35%

Banker Bonus

90,63%

Placera insatser

Panelen INSATSGRÄNSER visar minimi- och maximininsats som tillåts totalt vid bordet.


Du kommer att underrättas på skärmen om du försöker lägga en insats som överskrider gränsen för det spelet. Om du lägger en insats som är mindre än minimigräns, kommer din insats att avslås när insatstiden löpt ut. Om du lägger olika spel och bara några av dem är mindre än miniminisatsen, så är det bara de insatser som inte uppfyller kraven som kommer att avslås.
För att delta i en spel måste du ha tillräckliga medel för att täcka dina insatser. Du kan se ditt nuvarande SALDO undertill på din skärm.


TRAFIKLJUS talar om nuvarande status I spelomgången genom att informera dig om när du kan göra insatser (GRÖNT ljus), när insatstiden nästan är slut (GULT ljus) och när insatstiden har löpt ut (RÖTT ljus).


MARKDISPLAY tillåter dig att välja värdet på varje mark när du vill göra insats. Bara marker på valörer som täcks av ditt nuvarande saldo är möjliga. Denna display kommer bara att lysa under den tid insatstid återstår (ljuset är grönt eller gult). När insatstiden löpt ut (rött ljus), kommer markdisplayen vara avslagen så att inga tillkommande marker kan väljas.

4
När du en gång valt en mark, lägg din insats genom att enkelt klicka /trycka på insatspunkten på spelbordet markerat Spelare, Bank, Oavgjort eller med sidospel du önskar (om tilämpligt). Varje gång du klickar/ trycker på insatspunkten, kommer värdet på din insats att öka i värde på den valda marken.
NOTERA: Vänligen minimera inte din webbläsare eller öppna inte någon annan flik i din webbläsare medan det återstår insatstid och du har lagt insatser på bordet. Ett sådant handlande kommer att tolkas som att du lämnar spelet och därför kommer dina insatser att avslås för den särskilda spelomgången.
Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att snabbt öka din insats. Denna knapp möjliggörs efter att du lagt någon insats.
Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att Dubbla insatsen upp till maximal gräns.
Du kan dubbla din egen insats bara en gång.


Knappen UPPREPA tillåter dig att upprepa alla insatser från föregående spelomgång.


Knappen ÅNGRA tar bort den senaste insats du lagt.


Du kan klicka /trycka knappen ÅNGRA upprepa för att ta bort insatser, en efter en, i motsatt följd som de lagts. Notera att insatserna bara kan tas bort medan det fortfarande finns insatstid (GRÖN eller GULT ljus).
Indikatorn TOTAL INSATS visar det totala värdet på alla insatser som lagts i nuvarane omgång.

Insatsstatistik

Totala insatser lagta på en särskild insatspunkt visas såväl som antalet spelare som lagt insats på punkten.
Procenten av alla spel som lagts på Banken, Spelaren eller på ett Oavgjort visas också.
Du kan också välja att gömma denna statistik under Spelinställningar.

Chat

Använd CHATT-knappen för att förstora, alternativt för att stänga chattfönstret.
9

Du kan ändra storlek och flytta chattfönstret varsomhelst på din skärm.

Scorekort

Baccarat linjer och trender för antingen Spelaren eller Banken använder en särskild sko som redovisas i olika poängtavlor. Dessa illustrerade presentationer av tidigare resultatomgångar och annan statistik beträffande nuvarande sko kan vara till hjälp för att förutse resultaten för framtida omgångar.
BEAD ROAD och BIG ROAD visar resultaten av varje senaste omgång, medan Big Eye Road, Small Road och Cockroach Road visar mönster som härleds från BIG ROAD.
Roads och skostatistik rensas alltid när en ny sko introduceras.     

BEAD ROAD

Varje cell i BEAD ROAD representerar resultatet av en tidigare omgång. Resultatet av den tidigaste omgången sparas i det övre vänstra hörnet. Läs nedåt i kolumnen hela vägen ner mot slutet; börja sedan högst upp i den intilliggande kolumnen till höger och fortsätt sedan. En fast röd cell indikerar en vinst av banken. En fast blå cell representerar en vinst av spelare. En fast grön cell representerar oavgjort. En röd prick högst upp i det vänstra hörnet av en cell betyder att banken hade ett par. En blå prick nere i det högra hörnet av en cell betyder att spelaren hade ett par.
Du kan ändra displayen Bead Road från engelska till förenklad kinesiska eller poängläge genom att klicka/trycka det var som helst.

10

BIG ROAD

I BIG ROAD sparas resultatet av de senaste omgångarna i det övre vänstra hörnet.
En ny kolumn skapas varje gång bankens vinnande serie ändras till förmån för spelaren, eller vice versa.
En cell med yttre linje i rött indikerar en vinst av banken. En cell med yttre linje i blått indikerar en vinst av en spelare.
Ett Oavgjort resultat registreras som en grön linje genom cellen för den föregående omgången. Om den första omgången är en Oavgjord, kommer den gröna linjen att visa sig först och den röda eller blå konturen kommer att visa  sig runt  den linje den gång Spelaren eller Banken vinner en omgång.
Om det finns två eller fler omgångar i rad som är oavgjorda, kommer numret på linjen att visa antalet oavgjorda resultat.

11

HÄRLEDDA VÄGAR

För den sanne Baccaratentusiasten är Big Eye Road, Small Road och Cockroach Road inkluderade för att visa mönster härledda från tidigare resultat sparade i BIG ROAD. Big Eye Road använder cirklar med yttre linje, Small Road använder fasta cirklar och Cockroach road använder snedstreck. Men i dessa härledda vägar motsvaras färgerna rött och blått inte av vinster av banken eller spelare och det finns inget sätt att skilja oavgjort eller par. I härledda vägar, är röda anteckningar tecken på upprepning, medan blå anteckningar är en signal på en mer ojämn, hackig" sko.

12

Härledda vägar startar inte i början av skon. Den startar med handen som följer den första handen i den andra, tredje och fjärde kolumnen av BIG ROAD. När härledda vägar startar, läggs en röd eller blå symbol till efter varje omgång.

SKO STATISTIK

Följande statistik baserar sig på nyvarande sko visad för dig ovanför:
Total – Antalet avslutade omgångar hittills.
Banken – Antalet vinster för Banken hittills.
Spelare – Antalet vinster för Spelare hittills.
Oavgjort – Antaet ovagjorda omgångar hittills.
Banken (Par): Antalet par för Banken hittills.
Spelare (Par): Antalet par för Spelare hittills.

13

TABELLEN VÄGSONDERING

Tabellen Väg SONDERING visar den ikon som kommer att läggas till de tre härledda vägarna om den nästa omgången vinns av Banken eller Spelaren. Klicka på knappen Banken (B) eller Spelare (P) för att se ikonen som du lägger till vid vägarna om den nästa omgången vinns av Banken eller Spelaren.

14

Spelnummer

Varje spelomgång identifieras av ett unikt SPELNUMMER.

15
Detta nummer återspeglar när spelomgången började enligt GMT efter timme:minut:sekund. Vänligen använd detta spelnummer som referens(eller ta en skärmdump med spelnummret) om du vill kontakta kundtjänst beträffande en särskild omgång.

Ljud

Knappen LJUD kommer att tysta/häva tysnad för alla spelljud och röster från spelet. Notera att om du ändrar bord,kommer ljudet automatiskt slås på.

16
Du kan ändra dina ljudinställningar genom att klicka/trycka på knappen INSTÄLLNINGAR OCH SEDAN välja fliken LJUD.

Spelhistorik

Knappen HISTORIK kommer att starta ett fönster som viar alla spelomgångar som du spelat och resultaten av dessa omgångar.

17
Du kan återblicka dina tidigare spelaktivitet genom att granska din:

 • KONTOHISTORIK – Visar din kompletta  kontohistoik som en lista  över datum, spel, insatssummor och utbetalningar. Den spelomgång som avslutades nyligast visar sig högst upp i listan.
 • SPELHISTORIK – Visar din historik kopplad till ett särskilt spel varje gång du trycker/klickar på spelet  i kolumnen SPEL.

Inställningars

Knappen INSTÄLLNINGAR startar en meny över de för användaren ändringsbara inställningarna.
Dina valda inställningar kommer att visa sig på en gång och kommer att lagras i din profil. Lagrade inställningar startas automatiskt när du loggar in från någon enhet.
Du kan ändra inställningarna för att ändra dina allmänna spelinställningar.
18 
Inställningarna organiseras under flera huvudflikar i fönstret INSTÄLLNINGAR:
ALLMÄNNA

 • Du kan dölja /visa andra spelares chattmeddelanden.
 • Du kan aktivera ytterligare SIDOINSATSER.

VIDEO
Din videokvalitet är autojusterad, men du kan manuellt ändra videokvalitet genom val av särskild stream.

LJUD
Du kan slå av /på ljudet på din DEALERS RÖST och SPELLJUD och justera volymerna i förhållande till varandra.

SCOREKORT
Du kan välja din önskade bakgrundsfärg på scorekort.

Insättningar&Uttag

Knappen KASSA kommer att öppna fönstret för kassan/banken för insättningar och uttag.

Felhantering

Om något fel uppstår i spelet, spelsystemet eller spelförfarandet, kommer spelomgången tillfälligt att pauses, medan dealer meddelar driftschefen. Du och andra spelare kommer att meddelas via Chatt, eller av ett meddelande som kommer upp på skärmen, att ärendet är under utredning. Om ledaren omedelbart kan lösa felet kommer spelomgången att fortsätta som normalt. Om ledaren inte omedelebart kan lösa felet komer spelet att annulleras och inledande insatser kommer att återbetalas till alla spelare som deltagit i spelomgången.

Blanding

Spelet fortsätter tills nästa cut card har delats ut. Därefter så blandas korten av en dealer med en blandare. 
Om ett blandningsbord finns att tillgå används två skor med två uppsättningar av spelkort vid bordet. I detta fall, dealern byter skorna och blandningen utförs av en blandare vid blandningsbordet medan dealer forsätter vara värd av spelet för spelomgången.

Flera spel

Knappen LOBBY (om tillämplig) kan väljas närsomhelst från något spel. 


Det tillåter dig att enkelt ändra spelbordet eller välja ett annat spel. Du kommer inte att kunna flyttas från bordet innan du faktiskt valt det nya som du vill ansluta till. Du kan använda LOBBY för att bläddra genom andra spel medan du fortfarande spelar vid ditt nuvarande bord.
Multispelsparti (om tillgängligt)
Om du gillar action hela tiden, så kan du ansluta dig vid upptill fyra olika spelbord samtidigt och se dem samtliga i samma webbläsarfönster!
Efter att du gått med i åtminstone ett spelbord klick på LOBBY. I lobbyn eller spel, klicka +BORD-knapp kopplad till det bord för att gå med i det. (Vissa bord kan vara otillgängliga för multispelspartier och kommer därför inte visa någon +BORD knapp.)

21

Efter att du anslutit dig till multispelsbord kommer du att kunna ändra storlek på ditt webbläsarfönster som helhet, men du kommer inte att kunna ändra storleken för varje spelbordsfönster separat.
Du kan lämna varje spelbord utan att påverka din närvaro vid de andra bord som du har anslutit dig till. För att lämna ett bord, klicka på X-knappen.
Vänligen notera:

 • Knappen X för att lämna ett bord, är inte tillgängligt när bordet visas i helskärmsläge.
 • Du kommer att lämna bordet automatiskt om du skulle ansluta till samma bord genom en annan enhet/webbläsare.
 • Om du trycker direkt på en bordsikon istället för knappen +BORD, kommer du endast växla bord, istället för att ansluta till det valda bordet bredvid som du tidigare anslutit till.

Vi ber dig vänligen att inte ansluta dig till fler bord än din skärm har plats för, som fortfarande tillåter dig att korrekt kunna lägga insatser.

Kortkommandon

Kortkommandon kan användas för att snabbt utföra avändbara spelfunktioner.

TANGENT

FUNKTIONER

Number Keys 1-6

Välj önskad mark från markdisplayen. “1” motsvarar marken längst till vänster med det lägsta värdet, “6” - marken längst till höger med det högsta värdet.

MELLANSLAG

Upprepa din senast lagda insats. Tryck MELLANSLAG en andra gång för att dubbla din insats.

CTRL+Z (CMD+Z)

Ångra din senaste insats.

DELETE

Ångra din senaste insats. Håll nere DELETE under 3 sekunder för att avlägsna alla dina insatser.

ESC

Om tillämpligt, ESC kan användas för att:

 • Lämna helskärmsläge,
 • Stänga ett öppet fönster som dyker upp (Historik, Hjälp, Inställningar etc.),
 • Öppna LOBBY.

Datum för senaste ändring: 2019-12-09