Dream Catcher

Spelets mål

Dream Catcher är ett annorlunda hasardspel som spelas genom att ett stort hjul används, som snurras igång av dealern. Den är en variant på det lättspelade pengahjulet som man hittar på många landbaserade casinos och som används i många spelsändningar på TV.

Dream Catcher-hjulet delas upp i 54 lika stora delar som skiljs av nålar. 52 segment som markeras med ett nummer (1, 2, 5, 10, 20 eller 40) med en unik färg för varje nummer. Om hjulet stannar på ditt valda nummer efter att det snurrat färdigt, så vinner du. De andra två segmenten – 2x multiplikator och 7x multiplikator – är bonusspins och multiplicerar din nästa vinst!

Spelregler

Lägg helt enkelt en insats på ett nummer som du tror att hjulet kommer att stanna på: 1, 2, 5, 10, 20 eller 40.

Dealern snurrar sedan på hjulet. När det stannar, det vinnande segmentet indikaras av en pekare monterad på en elastisk bit av läder längst upp på hjulet.

Alla insatser betalas på en ett mot ett basis med oddset som matchar i det vinnande segmentet: t.ex. vinnande nummer 5 betalar ut 5 mot 1, vinnande nummer 10 betalar 10 mot 1 och så vidare.

Om hjulet stannar på ett multiplikatorsegment (2x eller 7x), då behåller alla insatser sin plats och nya insatser kommer att tillåtas. Hjulet snurrar igen och utfallet på spin (1, 2, 5, 10, 20 eller 40) kommer att bestämma det vinnande oddset som vanligt men oddsetkommer att multiplieras två eller sju gånger, beroende på vilken multiplikator hjulet stannar på i den föregående spin.

Om hjulet stannar på en multiplikator två eller fler gånger i rad, då kommer alla insatser att bevaras på plats, samt multiplikatorn, t.ex. den multipliceraded utbetalningen från de sju sista spin multipliceras igen! Dealern fortsätter att snurra hjulet tills det stannar på 1, 2, 5, 10, 20 eller 40. (Till exampel, hjulet stannar på 2x, sedan i nästa spin så stannar det på 7x och vid nästa spin – på nummer 5. Utfallet för spelaren som från början lade en insats på nummer 5, är: (5 mot 1) x 2 x 7 = (10 mot 1) x 7 = 70 mot 1).

På varandra följande multiplikatorer obegränsat föremål för standard maximala vinster visas i panelen Gränser. 

Vinsttabell 

Nummer på hjulet

Nummer på segment

Betalar

1

23

1 till 1

2

15

2 till 1

5

7

5 till 1

10

4

10 till 1

20

2

20 till 1

40

1

40 till 1

2x

1

Multiplicerar utbetalningen på nästa spelomgång på det vinnande numret med 2x

7x

1

Multiplicerar utbetalningen på nästa spelomgång på det vinnande numret med 7x

Vänligen uppmärksamma att varje fel ogiltigförklarar spelomgågnen och alla eventeulla utbetalningar för omgången.

Avkastning till spelare

Den optimala teoretiska avkastningsprocenten till spelare är 96.55%.

Följande tabell visar avkastning till spelare i procent beroende på numret du spelat på:

Nummer på hjulet

Avkastning till spelare

1

95.32%

2

95.49%

5

91.21%

10

96.55%

20

92.71%

40

90.78%


Placera insatser

Displayen INSATSGRÄNSER visar minimala- och maximala insatser som du tillåts att satsa vid varje spelomgång.

6

För att delta i en spel måste du ha tillräckliga medel för att täcka dina insatser. Du kan se ditt nuvarande SALDO undertill på din skärm.

TRAFIKLJUS talar om nuvarande status I spelomgången genom att informera dig om när du kan göra insatser (GRÖNT ljus), när insatstiden nästan är slut (GULT ljus) och när insatstiden har löpt ut (RÖTT ljus).

MARKDISPLAY tillåter dig att välja värdet på varje mark när du vill göra insats. Bara marker på valörer som täcks av ditt nuvarande saldo är möjliga.

1

När du valt en mark, lägg din insats genom att helt enkelt klicka/trycka på lämplig insatspunkt framför hjulet. Varje gång du klickar/trycker på insatspunkten, kommer summan som du satsar att öka med värdet på den valda marken eller upp till den maximala gränsen för den typ av insats som du valt. När du har satsat maximal insatsgräns, så kommer inga tillkommande medel att accepteras för insatsen och ett meddelande kommer att visas över din insats för att tillkännage att du har satsat det maximala beloppet.

Du kan också klicka/trycka på knappen SPELA PÅ ALLT som låter dig lägga en insats på alla insatspunkter. Värdet på din valda mark kommer att läggas på alla insatspunkter samtidigt.

NOTERA: Vänligen minimera inte din webbläsare eller öppna inte någon annan flik i din webbläsare medan det återstår insatstid och du har lagt insatser på bordet. Ett sådant handlande kommer att tolkas som att du lämnar spelet och därför kommer dina insatser att avslås för den särskilda spelomgången.

Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att Dubbla insatsen upp till maximal gräns. Denna knapp möjliggörs efter att du lagt någon insats.

Du kan dubbla din egen insats bara en gång.

Knappen UPPREPA tillåter dig att upprepa alla insatser från föregående spelomgång. Denna knapp är tillgänglig endast innan första mark lagts.

Knappen ÅNGRA tar bort den senaste insats du lagt.

Du kan klicka /trycka knappen ÅNGRA upprepa för att ta bort insatser, en efter en, i motsatt följd som de lagts. Notera att insatserna bara kan tas bort medan det fortfarande finns insatstid (grön eller gult ljus).

Indikatorn TOTAL INSATS visar det totala värdet på alla insatser som lagts i nuvarane omgång.

Autoplay

Autoplay låter dig upprepa en vald insats/valda insatser för valt nummer av spelomgång.

För att starta Autoplay, lägg din insats på insatsruta som vanligt och klicka/tryck på knappen Autoplay.

10

Panelen Autoplay kommer att öppna och låta dig välja det totala antalet omgångar som ska spelas med auto-play. Klicka/tryck och dra på kontrollen för att välja det önskade numret av Autoplayomgångar,klicka sedan START för Autoplay.

Din gräns för Autoplay kommer att visas i panelen Autoplay. (Exampel: en total insats på €200 gjord på insatsruta x 10 Autoplayomgångar valt av dig = Autoplaygräns på €2000.)

Den automatiska spelomgångarna kommer att fortsätta tills det valda antalet Autoplayomgångar är avslutad eller att spelaren stoppar det. Du kan inte lägga tillkommande insatser eller dubbla dina insatser medan Autoplay pågår. Sådana åtgärder kommer att stoppa Autoplay.

Du kan hålla ordning på antalet kvarvarande omgångar då de visas i en indikator på knappen Autoplay.

Du kan avsluta Autoplay när som helst genom att helt enkelt stoppa Autoplay.

Chat

Du kan chatta med dealer och med andra spelare. Skriv in ditt meddelande i fältet CHATT. För att göra inlägg, tryck Enter eller på pilknappen inom fältet.

Använd CHATT-knappen för att förstora, alternativt för att stänga chattfönstret.

11

Du kan ändra storlek och flytta chattfönstret varsomhelst på din skärm.

Spelnummer

Varje spelomgång identifieras av ett unikt SPELNUMMER. 

12

Detta nummer återspeglar när spelomgången började enligt GMT efter timme:minut:sekund. Vänligen använd detta spelnummer som referens (eller ta en skärmdump med spelnummret) om du vill kontakta kundtjänst beträffande en särskild omgång.

Ljud 

Knappen LJUD kommer att tysta/häva tysnad för alla spelljud och röster från spelet. Notera att om du ändrar bord,kommer ljudet automatiskt slås på.

13

Du kan ändra dina ljudinställningar genom att klicka/trycka på knappen INSTÄLLNINGAR OCH SEDAN välja fliken LJUD.

Spelhistorik

Knappen HISTORIK kommer att starta ett fönster som viar alla spelomgångar som du spelat och resultaten av dessa omgångar.

14

Du kan återblicka dina tidigare spelaktivitet genom att granska din:

  • KONTOHISTORIK – Visar din kompletta  kontohistoik som en lista  över datum, spel, insatssummor och utbetalningar. Den spelomgång som avslutades nyligast visar sig högst upp i listan.
  • SPELHISTORIK – Visar din historik kopplad till ett särskilt spel varje gång du trycker/klickar på spelet  i kolumnen SPEL.

Inställningars

Knappen INSTÄLLNINGAR startar en meny över de för användaren ändringsbara inställningarna.

Dina valda inställningar kommer att visa sig på en gång och kommer att lagras i din profil. Lagrade inställningar startas automatiskt när du loggar in från någon enhet.

Du kan ändra inställningarna för att ändra dina allmänna spelinställningar.

15

Inställningarna organiseras under flera huvudflikar i fönstret INSTÄLLNINGAR:

ALLMÄNNA

  • Du kan dölja /visa andra spelares chattmeddelanden.

VIDEO

Din videokvalitet är autojusterad, men du kan manuellt ändra videokvalitet genom val av särskild stream.

LJUD

Du kan slå av /på ljudet på din DEALERS RÖST och SPELLJUD och justera volymerna i förhållande till varandra.

Insättningar och Uttag 

Genom att trycka på knappen KASSA komme att öppna kassa-/bankskärmen för insättningar och uttag.

16

Felhantering 

Om något fel uppstår i spelet, spelsystemet eller spelförfarandet, kommer spelomgången tillfälligt att pauses, medan dealer meddelar driftschefen. Du och andra spelare kommer att meddelas via Chatt, eller av ett meddelande som kommer upp på skärmen, att ärendet är under utredning. Om ledaren omedelbart kan lösa felet kommer spelomgången att fortsätta som normalt. Om ledaren inte omedelebart kan lösa felet komer spelet att annulleras och inledande insatser kommer att återbetalas till alla spelare som deltagit i spelomgången.

Flera spel 

Knappen LOBBY (om tillämplig) kan väljas närsomhelst från något spel.  

17

Det tillåter dig att enkelt ändra spelbordet eller välja ett annat spel. Du kommer inte att kunna flyttas från bordet innan du faktiskt valt det nya som du vill ansluta till. Du kan använda LOBBY för att bläddra genom andra spel medan du fortfarande spelar vid ditt nuvarande bord.

Multispelsparti

Om du gillar action hela tiden, så kan du ansluta dig vid upptill fyra olika spelbord samtidigt och se dem samtliga i samma webbläsarfönster!

Efter att du gått med i åtminstone ett spelbord klick på LOBBY. I lobbyn eller spel, klicka +BORD-knapp kopplad till det bord för att gå med i det. (Vissa bord kan vara otillgängliga för multispelspartier och kommer därför inte visa någon +BORD knapp.)

Efter att du anslutit dig till multispelsbord kommer du att kunna ändra storlek på ditt webbläsarfönster som helhet, men du kommer inte att kunna ändra storleken för varje spelbordsfönster separat.

Du kan lämna varje spelbord utan att påverka din närvaro vid de andra bord som du har anslutit dig till. För att lämna ett bord, klicka på X-knappen.

Vänligen notera:

  • Knappen X för att lämna ett bord, är inte tillgängligt när bordet visas i helskärmsläge.
  • Du kommer att lämna bordet automatiskt om du skulle ansluta till samma bord genom en annan enhet/webbläsare.
  • Om du trycker direkt på en bordsikon istället för knappen +BORD, kommer du endast växla bord, istället för att ansluta till det valda bordet bredvid som du tidigare anslutit till.

Vi ber dig vänligen att inte ansluta dig till fler bord än din skärm har plats för, som fortfarande tillåter dig att korrekt kunna lägga insatser.

Kortkommandon

Kortkommandon kan användas för att snabbt utföra avändbara spelfunktioner.

TANGENT

FUNKTIONER

Nummertangenter från 1 och uppåt

Välj önskad mark från markdisplayen. Tangent “1” motsvarar marken längst till vänster med det lägsta värdet. Tangent “2” väljer marken med det näst högsta värdet och så vidare.

MELLANSLAG

Upprepa din senast lagda insats. Tryck MELLANSLAG en andra gång för att dubbla din insats.

CTRL+Z (CMD+Z)

Ångra din senaste insats.

DELETE

Ångra din senaste insats. Håll nere DELETE under 3 sekunder för att avlägsna alla dina insatser.

ESC

Om tillämpligt, ESC kan användas för att:

  • Lämna helskärmsläge
  • Stänga ett öppet fönster som dyker upp (Historik, Hjälp, Inställningar etc.)
  • Öppna LOBBY.


Datum för senaste ändring: 2018-12-27