Dragon Tiger

Spelregler

Dragon Tiger är ditt mål att slå dealern med en bättre trekortshand.

 • Lägg en Ante insats och valfria Pair Plus och 6 Card Bonus insatser.
 • Du kommer att mottaga tre kort. Dealerns tre kort delas ut med baksidan uppåt.
 • Om du känner dig självsäker med din hand, tryck PLAY och lägg en PLAY insats som överensstämmer med din Ante insats. Annars, tryck LAGGA SIG.

Vinnande händer

Dragon Tiger spelas med en 52-standardkortlek (jokrar uteslutna). Korten blandas efter varje spelomgång.
Trekortsstege rankas högre än en trekortsfärg i Dragon Tiger. Detta helt enkelt därför att det finns färre sätt att skapa en Trekortsstege än en Trekortsfärg.
Individuella kort räknas i fallande ordning: Ess (högt eller lågt), Kung, Dam, Knekt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 and 2. Ett Ess kan vara det högsta värdekortet i en Stege med A, K, Q eller det lägsta värdekortet i en Stege med 3, 2, A.
Om du och dealer har en hand av samma slag, så vinner den hand som innehåller kort av större valör, (t.ex. tre Kungar slår tre Damer, en färg med Q, J, 10 slår en färg med 10, 9, 8).
När du och dealer är lika, så bestäms vinnaren av den därefter högsta kortet som inte är en del av den betalande handen, känd som 'Kickern'.
Vinnande händer för Dragon Tiger:

1

Mini Royal är ett Ess, Kung and Dam.

2

Färgstege är en hand som innehåller tre kort följd, alla i samma färg, till exempel: Kung, Dam, Knekt, alla i Ruter.

3

Triss är en hand som innehåller tre kort av samma valör. Till exempel en spelare har tre Kungar har ett Triss. Ett Triss av högre valör slår ett Triss av lägre valör.

4

Stege är en hand som innehåller tre kort som följer efter varandra i valör i åtminstone två färger, t.ex. Nio, Åtta, Sju i två eller flera färger. Två stegar rankas genom att jämföra det högsta kortet i varje. Två stegar med samma högsta kort är av lika värde, då färgen inte används för att skilja dem åt.

5

Färg är en hand där alla tre kort har samma färg men inte följer efter varandra i valör, t.ex. tre kort där alla är i Klöver. Två färger jämförs som om de vore hand med högt kort; det högsta kortet jämförs för att fastställa vinnaren. Om båda händerna har samma högsta kort så jämförs näst högsta kort fram till det att en skillnad kan hittas.

6

Par är en hand som innehåller två kort av en valör (t.ex två Kungar) samt ett kort som inte är av den valören eller är lika varandra. Par av högre valörer slår par av lägre valör.  Om två händer innehåller samma par, så jämförs Kickers för att bestämma vinnaren.

7

Högt Kort är en pokerhand som utgörs av trekortshänder som inte motsvarar någon av de ovan nämnda kraven. Det väsentliga är att inget skapats av handen och det enda som har någon mening i spelarens hand är dess högsta kort.

 

Vinnande händer för 6 Card Bonus:

8

Kunglig färgstege är en färgstege som innefattar Ess, Kung, Dam, Knekt och 10 alla i samma färg.

9

Färgstege är en hand som innehåller fem kort följd, alla i samma färg, till exempel: Nio, Åtta, Sju, Sex och Fem, alla Hjärter.

10

Fyrtal är en hand som innehåller alla fyra kort av en valör och något annat kort. Till exempel, fyra Ess i din hand blir ett fyrtal. Fyrtal med kort av högre valör slår de med lägre valör.

11

Kåk är en hand som innehåller tre likadana kort av en valör samt som innehåller två likadana kort av annan valör, t.ex. tre Kungar och två Sexor. Mellan två kåkar så vinner den med högst valör av tre kort.

12

Färg är en hand där alla fem kort har samma färg men inte följer efter varandra i valör, t.ex. fem kort där alla är i Klöver. Två färger jämförs som om de vore hand med högt kort; det högsta kortet jämförs för att fastställa vinnaren. Om båda händerna har samma högsta kort så jämförs näst högsta kort fram till det att en skillnad kan hittas.

13

Stege är en hand som innehåller fem kort som följer efter varandra i valör i åtminstone två färger, t.ex. Nio, Åtta, Sju, Sex och Fem i två eller flera färger. Två stegar rankas genom att jämföra det högsta kortet i varje. Två stegar med samma högsta kort är av lika värde, då färgen inte används för att skilja dem åt.

14

Triss är en hand som innehåller tre kort av samma valör, samt två kort som inte har den valören eller är lika varandra. Till exempel en spelare har tre Kungar har ett Triss. Ett Triss av högre valör slår ett Triss av lägre valör. Om två händer innehåller Triss med samma valör används Kickers för att bryta oavgjort.

Spelresultat

Dealern måste kvalificera sig med en hög Dam eller bättre.

Om dealern inte kvalificerar sig, din Play insats återbetalas och din Anteinsats betalas enligt 1:1.

Om dealern kvalificerar sig, jämförs din hand med dealerns hand. Den bästa handen vinner omgången!

 • Om du har den bättre handen, betalas din Play- och Anteinsats enligt 1:1.
 • Om dealern har den bättre handen, förlorar du dina Play- och Anteinsatser.
 • Om händerna ger oavgjort, omgången skiljs inte. Dina Ante- och Playinsatser återbetalas.

Om du lägger en Play insats och får en Färgstege, Triss eller Stege på dina första tre kort, vinner du en Ante Bonus även om dealern vinner omången.
Om du lägger en valfri Pair Plus insats, vinner du i enligt utbetalningstabellen med ett Par eller bättre på dina tre kort, även om du gör fold och dealern vinner omgången.

Om du lägger en valfri 6 Card Bonus insats, vinner du om dina tre kort plus dealerns tre kort skapar en femkorts pokerhand med Triss eller bättre. Du vinner enligt utbetalningstabellen även om du gör fold och dealern vinner omgången.

Udbetalingar

ANTE BONUS

Hand

Utbetalning

Färgstege eller högre

5:1

Triss

4:1

Stege

1:1

PAIR PLUS


Hand

Utbetalning

Mini Royal (Ess, Kung, Dam, i samma färg)

100:1

Färgstege

40:1

Triss

30:1

Stege

5:1

Färg

4:1

Par

1:1

6 CARD BONUS


Hand

Utbetalning

Kunglig färgstege

1,000:1

Färgstege

200:1

Fyrtal

100:1

Kåk

20:1

Färg

15:1

Stege

10:1

Triss

7:1

Ante-insats utbetalning är 1:1.
Play-insats utbetalning är 1:1.
Felfunktion annulerar alla betalningar och spel.

Avkastning till spelare

Den optimala teoretiska avkastningsprocenten till spelare är:

 • 96.63% - Ante insats
 • 95.51% - Pair Plus insats
 • 91.44% - 6 Card Bonus insats

Placera insatser

Panelen INSATSGRÄNSER visar minimi- och maximininsats som tillåts totalt vid bordet.

Dragon Tiger  €0.1 - 1000

Du kommer att underrättas på skärmen om du försöker lägga en insats som överskrider gränsen för det spelet. Om du lägger en insats som är mindre än minimigräns, kommer din insats att avslås när insatstiden löpt ut. Om du lägger olika spel och bara några av dem är mindre än miniminisatsen, så är det bara de insatser som inte uppfyller kraven som kommer att avslås.
För att delta i en spel måste du ha tillräckliga medel för att täcka dina insatser. Du kan se ditt nuvarande SALDO undertill på din skärm.

TRAFIKLJUS talar om nuvarande status I spelomgången genom att informera dig om när du kan göra insatser (GRÖNT ljus), när insatstiden nästan är slut (GULT ljus) och när insatstiden har löpt ut (RÖTT ljus).

MARKDISPLAY tillåter dig att välja värdet på varje mark när du vill göra insats. Bara marker på valörer som täcks av ditt nuvarande saldo är möjliga. Denna display kommer bara att lysa under den tid insatstid återstår (ljuset är grönt eller gult). När insatstiden löpt ut (rött ljus), kommer markdisplayen vara avslagen så att inga tillkommande marker kan väljas.
18
När du en gång valt en mark, lägg din insats genom att enkelt klicka /trycka på insatspunkten på spelbordet markerat Ante eller med sidospel du önskar (om tilämpligt). Varje gång du klickar/ trycker på insatspunkten, kommer värdet på din insats att öka i värde på den valda marken.
NOTERA: Vänligen minimera inte din webbläsare eller öppna inte någon annan flik i din webbläsare medan det återstår insatstid och du har lagt insatser på bordet. Ett sådant handlande kommer att tolkas som att du lämnar spelet och därför kommer dina insatser att avslås för den särskilda spelomgången.
Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att snabbt öka din insats. Denna knapp möjliggörs efter att du lagt någon insats.
Knappen DUBBLA (2x) tillåter dig att Dubbla insatsen upp till maximal gräns.
Du kan dubbla din egen insats bara en gång.

Knappen UPPREPA tillåter dig att upprepa alla insatser från föregående spelomgång.

Knappen ÅNGRA tar bort den senaste insats du lagt.

Du kan klicka /trycka knappen ÅNGRA upprepa för att ta bort insatser, en efter en, i motsatt följd som de lagts. Notera att insatserna bara kan tas bort medan det fortfarande finns insatstid (GRÖN eller GULT ljus).
Indikatorn TOTAL INSATS visar det totala värdet på alla insatser som lagts i nuvarane omgång.

Fatta ett beslut

Efter det att dina kort delats ut kommer din kortkombination och fönstret “FATTA ETT BESLUT” att visa sig.

Nu har du att bedöma dina chanser att vinna och besluta om du ska göra en Play insats och fortsätta spela, eller Lagga sig och förlora din Anteinsats.

Om du har en vinnande Ante Bonus insats, kommer du att få ett meddelande"PLAY för att få din ANTE BONUS vinst!" nedanför PLAY/LAGGA SIG beslutsfönstret som dyker upp. Du måste ange PLAY för att mottaga din Ante Bonus utbetalning.
Genom att klicka /trycka PLAY kommer du att fortsätta spela omgången och lägga Play-insatsen. Play-insatsen kommer att läggas automatiskt på platsen för PLAY insats.
Genom att klicka /trycka FOLD kommer du att förlora alla lagda insatser, men du kommer att se vad som är kvar av spelet som spelas klart, men du kommer inte att kunna deltaga i spelet. Du måste vänta tills nästa spelomgång för att lägga dina insatser.

Om beslutstiden har förbrukats och du inte har gjort ett beslut att PLAY eller göra FOLD, då kommer din hand automatiskt att göra fold och du kommer att förlora alla dina insatser. Indikatorn insatstid kommer att visa meddelandet: AUTO LAGGA SIG.

Chat

Använd CHATT-knappen för att förstora, alternativt för att stänga chattfönstret.
33

Du kan ändra storlek och flytta chattfönstret varsomhelst på din skärm.

Spelnummer

Varje spelomgång identifieras av ett unikt SPELNUMMER.
35

Detta nummer återspeglar när spelomgången började enligt GMT efter timme:minut:sekund. Vänligen använd detta spelnummer som referens(eller ta en skärmdump med spelnummret) om du vill kontakta kundtjänst beträffande en särskild omgång.

Ljud

Knappen LJUD kommer att tysta/häva tysnad för alla spelljud och röster från spelet. Notera att om du ändrar bord,kommer ljudet automatiskt slås på.
36

Du kan ändra dina ljudinställningar genom att klicka/trycka på knappen INSTÄLLNINGAR OCH SEDAN välja fliken LJUD.

Spelhistorik

Knappen HISTORIK kommer att starta ett fönster som viar alla spelomgångar som du spelat och resultaten av dessa omgångar.
37
Du kan återblicka dina tidigare spelaktivitet genom att granska din:

 • KONTOHISTORIK – Visar din kompletta  kontohistoik som en lista  över datum, spel, insatssummor och utbetalningar. Den spelomgång som avslutades nyligast visar sig högst upp i listan.
 • SPELHISTORIK – Visar din historik kopplad till ett särskilt spel varje gång du trycker/klickar på spelet  i kolumnen SPEL.

Inställningars

Knappen INSTÄLLNINGAR startar en meny över de för användaren ändringsbara inställningarna.
Dina valda inställningar kommer att visa sig på en gång och kommer att lagras i din profil. Lagrade inställningar startas automatiskt när du loggar in från någon enhet.
Du kan ändra inställningarna för att ändra dina allmänna spelinställningar.
39
Inställningarna organiseras under flera huvudflikar i fönstret INSTÄLLNINGAR:
ALLMÄNNA

 • Du kan dölja /visa andra spelares chattmeddelanden.
 • Du kan aktivera ytterligare SIDOINSATSER.

VIDEO
Din videokvalitet är autojusterad, men du kan manuellt ändra videokvalitet genom val av särskild stream.

LJUD
You can mute/unmute your DEALER’S VOICE and GAME SOUND and adjust their relative volumes.

Felhantering

Om något fel uppstår i spelet, spelsystemet eller spelförfarandet, kommer spelomgången tillfälligt att pauses, medan dealer meddelar driftschefen. Du och andra spelare kommer att meddelas via Chatt, eller av ett meddelande som kommer upp på skärmen,att  ärendet är under utredning. Om ledaren omedelbart kan lösa felet kommer spelomgången att fortsätta som normalt. Om ledaren inte omedelebart kan lösa felet komer spelet att annulleras och inledande insatser kommer att återbetalas till alla spelare som deltagit i spelomgången.

Flera spel

Knappen LOBBY (om tillämplig) kan väljas närsomhelst från något spel. 

Det tillåter dig att enkelt ändra spelbordet eller välja ett annat spel. Du kommer inte att kunna flyttas från bordet innan du faktiskt valt det nya som du vill ansluta till. Du kan använda LOBBY för att bläddra genom andra spel medan du fortfarande spelar vid ditt nuvarande bord.

Multispelsparti (om tillgängligt)

Om du gillar action hela tiden, så kan du ansluta dig vid upptill fyra olika spelbord samtidigt och se dem samtliga i samma webbläsarfönster!
Efter att du anslutit dig till minst ett spelbord, tryck på LOBBY för att gå till lobbyn. I lobbyn, kretsa med muspekaren över bordet som du vill ansluta dig till och tryck på knappen + som hör till bordet för att ansluta till det. (Vissa bord kan vara otillgängliga för multispelspartier och kommer därför inte visa någon + knapp.)
47

Efter att du anslutit dig till multispelsbord kommer du att kunna ändra storlek på ditt webbläsarfönster som helhet, men du kommer inte att kunna ändra storleken för varje spelbordsfönster separat.
Du kan lämna varje spelbord utan att påverka din närvaro vid de andra bord som du har anslutit dig till. För att lämna ett bord, tryck på knappen X som visas när du kretsar med muspekaren över bordsfönstret.
Vänligen notera:

 • Knappen X för att lämna ett bord, är inte tillgängligt när bordet visas i helskärmsläge.
 • Du kommer att lämna bordet automatiskt om du skulle ansluta till samma bord genom en annan enhet/webbläsare.
 • Om du trycker direkt på en bordsikon istället för knappen +, kommer du endast växla bord, istället för att ansluta till det valda bordet bredvid som du tidigare anslutit till.

Vi ber dig vänligen att inte ansluta dig till fler bord än din skärm har plats för, som fortfarande tillåter dig att korrekt kunna lägga insatser.

Kortkommandon

Kortkommandon kan användas för att snabbt utföra avändbara spelfunktioner.

TANGENT

FUNKTIONER

Number Keys 1-6

Välj önskad mark från markdisplayen. “1” motsvarar marken längst till vänster med det lägsta värdet, “6” - marken längst till höger med det högsta värdet.

MELLANSLAG

Upprepa din senast lagda insats. Tryck MELLANSLAG en andra gång för att dubbla din insats.

CTRL+Z (CMD+Z)

Ångra din senaste insats.

DELETE

Ångra din senaste insats. Håll nere DELETE under 3 sekunder för att avlägsna alla dina insatser.

ESC

Om tillämpligt, ESC kan användas för att:

 • Lämna helskärmsläge,
 • Stänga ett öppet fönster som dyker upp(Historik, Hjälp, Inställningar etc.),
 • Öppna LOBBY.