Blackjack

BJ_mob

Spelets mål:

7-CARD CHARLIE: Om du har 7 kort på handen utan TOO MANY vinner du automatiskt oavsett givens hand.

Målsättningen är att få ihop kort som har ett högre värde än givarens och som inte överstiger 21. Handens värde är summan av de enskilda kortens poäng i handen. Korten tilldelas följande värde:

 • Kort från 2 till 10 värderas som visat.
 • Klädda kort J (knekt), Q (dam)och K (kung) värderas till 10 poäng.
 • Ett A (läs som ess) räknas som 1 eller 11: Om 11 poäng skulle orsaka att ditt handvärde går över 21 (TOO MANY), kommer ett A räknas som 1.
 • Du kan spela högst tre händer samtidigt.

Information om spelet:

 • Åtta kortlekar används i spelet. Varje kortlek har 52 kort.
 • Korten blandas före varje spelomgång.
 • Given stannar på mjuk 17.
 • Varje hand kan endast splittas en gång och splittade händer kan inte splittas igen.
 • Det är tillåtet att dubbla efter en split.
 • Om du splittar ess kan du inte trycka på HIT efter att korten delats ut.
 • BLACKJACK ger 3:2.
 • Om spelaren ej har TOO MANY, kan spelaren dra upp till 7 kort.
 • 7-CARD CHARLIE: sju kort till en spelares hand utan TOO MANY vinner.
 • Om given har 10, J (knekt), Q (dam), K (kung), eller A som första kort, kommer given att checka för blackjack innan du drar ditt tredje kort.
 • Att ge upp efter att given checkat för blackjack är tillåtet.
 • Spelreglerna och vinstbeloppen är desamma oavsett om du spelar med riktiga pengar eller med låtsaspengar.

Så här spelar du:

 • Välj det belopp som du vill satsa på en given hand genom att trycka på en spelmarker med motsvarande värde.
 • Vald spelmarker markeras.
 • Lägg dina insatser genom att trycka på någon av de tre spelcirklarna. Du kan spela på någon av de tillgängliga positionerna eller samtliga.
 • TA BORT INSATSER innebär att hela insatsen tas bort.
 • När insatserna gjorts trycker du på DEAL .
 • För att upprepa samma insats som i tidigare spel klickar du på REBET .
 • För att upprepa samma insats som i tidigare spel och för att dela ut korten, klickar du på REBET & DEAL .
 • För att dra tillbaka ditt senaste spel trycker du på UNDO .
 • Dubbla insatsen genom att trycka på DUBBLA INSATSEN .
 • I mätaren till höger i skärmen visas hur stort spelkapital du har kvar att använda i spelet.
 • Om ditt spelsaldo inte är tillräckligt för att spela visas ett felmeddelande. Du kan sätta in mer pengar genom att trycka på knappen INBETALNING .
 • Tryck på knappen "? " högst upp till höger på spelskärmen för att se spelreglerna.
 • För att gå ut ur lobbyn trycker du på Tillbaka till lobbyn i menyn högst upp till vänster i spelskärmen.
 • Om du vill sätta in pengar på ditt konto trycker du på ditt saldo högst upp till höger på spelskärmen eller via Kassa högst upp till vänster i spelskärmen.

Spelalternativ: 

 • SOFT total: En hand som innehåller ett A som kan räknas som 11 utan TOO MANY. Till exempel: A-6 är en soft 17.
 • HARD total En hand som innehåller A som endast kan räknas som 1 eftersom 11 skulle göra att poängantalet går över 21. Till exempel: A-6-10 är en hard 17.
 • Oavgjort mellan huset och spelaren kallas PUSHoch din insats betalas tillbaka.
 • Beroende på dina korts värde kan du välja ett av flera alternativ: TA KORT, STANNA, DUBBLA, SPLITTA, eller GE UPP, enligt spelreglerna.
 • Om givens första kort är 10, J (knekt), Q (dam), K (kung), eller A, kontrolleras givens hand för att se efter om denna har blackjack innan du drar ett tredje kort.
 • STAND (stanna): Klicka på STANNA för att inte dra fler kort. Du kan välja att stanna när som helst om du är nöjd med din hand som den är.
 • HIT (ta kort): Tryck på TA KORT för att få nästa kort. Du kan fortsätta med att dra kort tills du antingen stannar, får TOO MANY, får 7-Card Charlie eller värdet på din hand är 21.
 • DOUBLE (dubbla): När du har delats dina första två kort kan du välja att DUBBLA, som kallas "doubling down". Om du väljer det alternativet dubblas satsat belopp och du får ytterligare ett sista kort. Handen avslutas efter att kortet delats ut.
 • Möjligheten att dubbla erbjuds efter splittning. Om du förlorar handen förlorar du hela din dubblade insats.
 • SPLIT (splitta): Om du har två kort med samma värde (t.ex. ett par som två sjuor, två kort som är värda 10, osv.) kan du trycka på SPLITTA för att separera korten, ett till varsin hand. Ett kort var delas då ut till de två händerna. Du får endast splitta en gång även om en splittad hand har samma värde.
 • Du kan dra så många kort du vill på varje splittad hand, med undantag för delning av AA och "doubling down" efter en split. Om du splittar AA, delas endast ett kort ut till varje A hand. Om ett kort som är värt 10 delas till ett A, räknas handen som 21 och inte blackjack.
 • När SPLITTA väljs, placeras ett extra spel som motsvarar ditt ursprungliga spel.
 • Den aktiva handen har en lysande ram runt sig och spelcirkeln är också markerad.
 • Tryck på TA KORT, STANNA, eller DUBBLA.
 • DUBBLA är endast tillgängligt för 2 kort och inte efter att ha splittat AA.
 • När den första handen har spelats klart aktiveras andra handen.
 • 21: Handen markeras inte om värdet är 21. Den flyttas då till nästa hand. Händer med värdet 21 STANNARautomatiskt.
 • FÖRSÄKRING erbjuds om givens första hand är ett A.
 • Med försäkringsalternativet får du möjlighet att skydda din hand om given skulle ha blackjack.
 • Du kan försäkra din ena hand med att trycka på JA eller alla händer med att trycka på JA TILL ALLA. Om du inte vill försäkra din ena hand, trycker du på NEJ eller NEJ TILL ALLA för alla händer.
 • Försäkringen kostar 50 % av din ursprungliga insats. Om du väljer försäkring läggs försäkringsinsatsen som en extra insats ovanför korten.
 • Om given har blackjack betalar försäkringsinsatsen 2:1 och du förlorar din ursprungliga insats i handen. Om given inte har blackjack förlorar du försäkringsinsatsen och spelet fortsätter med ursprungligt satsat belopp i handen.
 • Du erbjuds inte försäkring om du har blackjack.
 • GE UPP: Om du vill sluta spela med din hand (gäller endast för dina första två kort) klickar du på GE UPP. Hälften av det satsade beloppet förloras och resten betalas tillbaka. Detta måste göras innan du väljer DUBBLA, SPLITTA, STANNA, eller TA KORT.
 • Alternativet GE UPP erbjuds efter att det kontrollerats om given har blackjack. Om given har blackjack (och du inte också har blackjack så det blir oavgjort) samlas hela din insats in av given och handen avslutas. Om given inte har blackjack kan du välja alternativet GE UPP.
 • Endast om de två första delade korten är A och ett kort med värdet 10 är handen en BLACKJACK , vilket ger 3:2 om det slår given. Om given också har BLACKJACK är resultatet PUSH.
 • Om du har ett A och ett kort med värdet 10 efter att ha splittat handen, har denna värdet 21 och inte BLACKJACK. Om handen med värdet 21 ger vinst blir utbetalningsoddset 1:1.
 • När givens hand är avslutad visas resultaten på givens och på spelarens kort.

Vinsttabell:

Vinsttyp Beskrivning Utbetalning
BLACKJACK En blackjack, eller en "natural" (naturlig) blackjack, motsvarar 21 på dina första två kort. Om du splittar ett par i ess eller ett 10-poängskort och sedan har ett ess med ett 10-poängskort räknas det inte som blackjack utan som 21. Din blackjack slår given oavsett totalpoäng utom givens blackjack. Om både du och given har blackjack, är handen oavgjord eller PUSH, och ingen vinner eller förlorar. 3:2
NORMAL Din totalpoäng är högre än givens men lägre än eller lika hög som 21. 1:1
7-CARD CHARLIE Spelarens sjukortshand har ett totalvärde på 21 eller mindre. 1:1
PUSH (oavgjort) Totalpoängen för din respektive givarens hand är samma. INSATSEN ÅTERBETALAS
FÖRSÄKRING Erbjuds på givarens ess. Du kan välja att försäkra din hand mot att givaren får en blackjack. Försäkringen kostar 50 % av din ursprungliga insats för den handen. Om givaren har en blackjack betalar försäkringsinsatsen 2:1 och du förlorar din ursprungliga insats. Om givaren inte får en blackjack förlorar du den försäkrade insatsen och spelet fortsätter med ursprungligt satsat belopp.
GE UPP Tillåts endast på de första två korten. Du kan välja att avbryta spelet i den rundan. Om givarens andra kort resulterar i en blackjack samlas hela din insats in av givaren.

Om givarens andra kort inte resulterar i en blackjack betalas hälften av satsat belopp tillbaka till dig.

 • Teoretisk avkastning till spelaren i det här spelet är 99,60 %.
 • Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

Spelhistorik:

Om du vill se din spelhistorik loggar du in på ditt konto på webbplatsen via datorversionen eller mobilversionen. Där väljer du "Spelloggar".

Överföra pengar till kontot:

Om du vill sätta in mer pengar på ditt konto trycker du på Kassan i menyn längst upp till vänster i spelskärmen och där väljer du önskat inbetalningssätt. Hur lång tid det tar att överföra pengar och vilka avgifter som tas ut varierar beroende på vilket inbetalningsalternativ du väljer. Du kan endast överföra pengar i början av varje nytt spel.

Vad gör jag om jag når min köpgräns?

Om du vill sätta in mer pengar på ditt konto trycker du på ditt saldo som finns högst upp till höger på skärmen.

Det gick inte att spela klart. Vad ska jag göra?

Om spelet kopplas bort när du spelar återställs det när du kopplas upp igen.

För övriga frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Senaste uppdatering: 08/07/2016