Warunki korzystania z Early Payout

Opcja ‘Early Payout’ dostępna jest tylko w przypadku zakładów live. Użytkownik może zaakceptować wniesienie wcześniej obstawionych zakładów zanim znany jest wynik zakładu. Wysokość wypłaty ‘Early Payout’ zostaje określona na podstawie aktualnego przebiegu gry i może się zmienić w zależności od momentu zaakceptowania opcji ‘Early Payout’. Jeśli dla danego zakładu dostępna jest opcja ‘Early Payout’, na kuponie zakładu w części 'Moje zakłady' zostaje wyświetlony odpowiedni symbol.

Opcja ‘Early Payout’ dostępna jest tylko dla zakładów pojedynczych. Opcja ta nie znajduje zastosowania w przypadku zakładów kombinacyjnych oraz systemowych. Jeśli do wniesienia zakładu zostały użyte bonusy, wybór opcji ‘Early Payout’ nie jest uwzględniany przy ograniczeniach dot. wnoszenia zakładów.

Jeśli jakiś zakład jest zablokowany, zamknięty lub wartość wypłaty ‘Early Payout’ uległa zmianie w trakcie gry, ‘Early Payout’ może zostać odrzucona. Jeśli opcja ‘Early Payout’ została przez nas zaakceptowana w chwili, kiedy wynik zakładu jest już znany, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia ‘Early Payout’.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia oraz zażądania zwrotu wypłaty ‘Early Payout’, jeśli jesteśmy zdania, że Użytkownik dopuścił się nadużycia funkcji ‘Early Payout’.