Czy do korzystania z serwisu zakładów live wymagane są specjalne porty komunikacyjne?

Podobnie jak większość portali internetowych, również serwis zakładów live korzysta z portów komunikacyjnych do wymiany danych bezpośrednio pomiędzy komputerem użytkownika a portalem.
Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie portalu zakładów live, sprawdź, czy są otwarte następujące porty:

  • Porty 443 i 80 dla strony WWW (protokół https)
  • Porty 8080 (kod Java, HTTP) i 1935 (RTMP) dla czatu w portalu zakładów live
  • Port 1935 (RTMP) dla funkcji video portalu live

Zarówno funkcja video, jak i czatu w serwisie live wykorzystują protokół RTMP (port 1935).