Informacje

iDebit to bezpieczna metoda płatności, która pozwala na dokonywanie transakcji online. Aby móc skorzystać z metody iDebit, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać konto z aktywną usługą bankowości internetowej w jednym z obsługiwanych przez nas banków.

Metoda iDebit jest obecnie dostępna w tych krajach / w tych bankach.