E-sport

Obok następujących zasad dodatkowych, obowiązuje także zakładów bukmacherskich przyjmowanych przez sieć internet. .

1.) E-sport: 2-way - kto wygra?
Zakład zostanie rozliczony na podstawie wyniku po dogrywce. Jeśli mecz/zawody zakończą się w wyniku wycofania się jednej ze stron, wszystkie zakłady pozostają ważne i zostają rozliczone na podstawie oficjalnie ogłoszonego zwycięzcy.

2.)  E-sport: 3-way – Wynik
Zakłady zostają rozliczone na podstawie wyniku uzyskanego w regulaminowym czasie gry. Jeśli mecz/zawody zakończą się w wyniku wycofania się jednej ze stron, wszystkie zakłady pozostają ważne i zostają rozliczone na podstawie oficjalnie ogłoszonego zwycięzcy.

3.)  E-sport: Anulowania
Zakłady zostają unieważnione głównie w poniższych przypadkach, lecz nie wyłącznie:
  • Jeśli dojdzie do zmiany w zaplanowanym czasie meczu
  • W przypadku walkowera

4.)  E-sport: Przełożone mecze

Wszelkie zakłady na mecz, który nie został rozegrany w wyznaczonym terminie lub zostanie przeniesiony w inne miejsce w momencie zawarcia zakładu, zostaną unieważnione.

5.)  E-sport: Zasady ogólne

W przypadku, kiedy wydarzenie dotyczy tych samych dwóch zawodników lub drużyn rozgrywających kilka gier lub map, np. „Najlepsze z 3”, i co najmniej jedna gra lub mapa nie zostaną rozegrane ze względu na wcześniej określony wynik, zakłady na nierozegrane gry lub mapy zostają unieważnione, a stawki zwrócone.

Mapa zostaje uznana za rozpoczętą w momencie włączenia zegara lub gracz podejmie działania odnoszące się do mapy, łącznie z pickami, banami i zakupem broni. W przypadku, gdy mapa musi zostać zmieniona z powodu usterki technicznej lub błędu, zakłady wniesione po rozpoczęciu mapy zostaną unieważnione. Jeśli mapy będą wstrzymane, ale zostaną ponownie uruchomione zgodnie z planem, zakłady będą ważne.

Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia.

Poniższe zasady mogą dotyczyć różnych gier, np. „Drużyna, która zdobędzie kolejne zabójstwo” dotyczy zarówno gry LoL jak i Dota 2. Szczególne zasady, które mają zastosowanie tylko do jednego rodzaju gry, zostaną podkreślone w stosownych przypadkach.

4.)  E-sport: Przełożone mecze

Wszelkie zakłady na mecz, który nie został rozegrany w wyznaczonym terminie lub zostanie przeniesiony w inne miejsce w momencie zawarcia zakładu, zostaną unieważnione.

5.)  E-sport: Zasady ogólne

W przypadku, kiedy wydarzenie dotyczy tych samych dwóch zawodników lub drużyn rozgrywających kilka gier lub map, np. „Najlepsze z 3”, i co najmniej jedna gra lub mapa nie zostaną rozegrane ze względu na wcześniej określony wynik, zakłady na nierozegrane gry lub mapy zostają unieważnione, a stawki zwrócone.

Mapa zostaje uznana za rozpoczętą w momencie włączenia zegara lub gracz podejmie działania odnoszące się do mapy, łącznie z pickami, banami i zakupem broni. W przypadku, gdy mapa musi zostać zmieniona z powodu usterki technicznej lub błędu, zakłady wniesione po rozpoczęciu mapy zostaną unieważnione. Jeśli mapy będą wstrzymane, ale zostaną ponownie uruchomione zgodnie z planem, zakłady będą ważne.

Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia.

Poniższe zasady mogą dotyczyć różnych gier, np. „Drużyna, która zdobędzie kolejne zabójstwo” dotyczy zarówno gry LoL jak i Dota 2. Szczególne zasady, które mają zastosowanie tylko do jednego rodzaju gry, zostaną podkreślone w stosownych przypadkach.

6.)  E-sport: Zwycięzca rozgrywki

Kto wygra rozgrywkę

Jeśli nastąpi zmiana w liczbie map lub rozegranych rozgrywek, te zakłady będą ważne.

Jeśli dowolna mapa nie zostanie rozegrana lub przyznana walkowerem albo domyślnie bez rozpoczęcia gry jednemu graczowi lub drużynie, wszystkie zakłady na tą mapę i ten mecz jako całość zostaną unieważnione.

7.) E-sportZwycięzca mapy

Kto wygra mapę

Jeśli dowolna mapa nie zostanie rozegrana lub przyznana walkowerem albo domyślnie bez rozpoczęcia gry jednemu graczowi lub drużynie, wszystkie zakłady na tą mapę zostaną unieważnione.

W przypadku map, na których jedna z drużyn poddaje się, wygrywa drużyna, która się nie poddała.

8.) E-sportDrużyna, która przeleje pierwszą krew

Która drużyna zdobędzie pierwsze zabójstwo na mapie

Oficjalna transmisja lub API gry, jeśli są dostępne, rozstrzygają, czy śmierć czempiona liczy się jako zabójstwo. Na przykład, gdy czempion zostanie zabity przez obrażenia wieży lub minionów bez udziału wrogiego czempiona, może to nie zostać zarejestrowane jako zabójstwo w transmisji, w którym to przypadku nie liczy się jako zabójstwo dla celów rozliczenia zakładu.

9.) E-sportDrużyna, która zdobędzie kolejne zabójstwo

Która drużyna zdobędzie następne zabójstwo na mapie
Oficjalna transmisja lub API gry, jeśli są dostępne, rozstrzygają, czy śmierć czempiona liczy się jako zabójstwo. Na przykład, gdy czempion zostanie zabity przez obrażenia wieży lub minionów bez udziału wrogiego czempiona, może to nie zostać zarejestrowane jako zabójstwo w transmisji, w którym to przypadku nie liczy się jako zabójstwo dla celów rozliczenia zakładu.

10.) E-sportDrużyna, która zdobędzie najwięcej zabójstw

Która drużyna zdobędzie następne zabójstwo na mapie
Oficjalna transmisja lub API gry, jeśli są dostępne, rozstrzygają, czy śmierć czempiona liczy się jako zabójstwo. Na przykład, gdy czempion zostanie zabity przez obrażenia wieży lub minionów bez udziału wrogiego czempiona, może to nie zostać zarejestrowane jako zabójstwo w transmisji, w którym to przypadku nie liczy się jako zabójstwo dla celów rozliczenia zakładu.

11.) E-sportŁączna liczba zabójstw poniżej/powyżej

Całkowita liczba zabójstw zdobytych na mapie
Oficjalna transmisja lub API gry, jeśli są dostępne, rozstrzygają, czy śmierć czempiona liczy się jako zabójstwo. Na przykład, gdy czempion zostanie zabity przez obrażenia wieży lub minionów bez udziału wrogiego czempiona, może to nie zostać zarejestrowane jako zabójstwo w transmisji, w którym to przypadku nie liczy się jako zabójstwo dla celów rozliczenia zakładu.

12.) E-sportDrużyna, która zniszczy kolejną wieżę

Która drużyna zniszczy następną wieżę
W zakładach dotyczących wież, wszystkie zniszczone wieże liczą się jako zniszczone przez drużynę przeciwną, nawet jeśli ostatnie trafienie było od miniona.

CS:GO

13.) E-sportDrużyna, która wygra kolejną rundę

Która drużyna wygra następną rundę
W przypadku, gdy runda zostanie przerwana, wszystkie zakłady w tej opcji zostaną unieważnione.

14.) E-sportWynik na mapie (z handicapem)

Wynik mapy po zastosowaniu określonego handicapu.
W przypadku porzucenia mapy lub dyskwalifikacji, zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik handicapu został już ustalony.
Opcja obejmuje dogrywki, chyba że określono inaczej.

League Of Legends

15.) E-sportTeam, który zgarnie poczwórne zabójstwo

Czy drużyna zdobędzie poczwórne zabójstwo

Aby zabójstwo zostało zarejestrowane jako poczwórne, musi zostać ogłoszone jako takie podczas meczu lub wymienione w oficjalnej historii meczu.

Oficjalna transmisja lub API gry, jeśli są dostępne, rozstrzygają, czy śmierć czempiona liczy się jako zabójstwo. Na przykład, gdy czempion zostanie zabity przez obrażenia wieży lub minionów bez udziału wrogiego czempiona, może to nie zostać zarejestrowane jako zabójstwo w transmisji, w którym to przypadku nie liczy się jako zabójstwo dla celów rozliczenia zakładu.

16.) E-sportDrużyna, która zdobędzie pięciokrotne zabójstwo

Czy drużyna zdobędzie pięciokrotne zabójstwo

Aby zabójstwo zostało zarejestrowane jako pięciokrotne, musi zostać ogłoszone jako takie podczas meczu lub wymienione w oficjalnej historii meczu.

Oficjalna transmisja lub API gry, jeśli są dostępne, rozstrzygają, czy śmierć czempiona liczy się jako zabójstwo. Na przykład, gdy czempion zostanie zabity przez obrażenia wieży lub minionów bez udziału wrogiego czempiona, może to nie zostać zarejestrowane jako zabójstwo w transmisji, w którym to przypadku nie liczy się jako zabójstwo dla celów rozliczenia zakładu.
 
17.) E-sportDrużyna, która zabije Rift Heralda

Która drużyna zabije Rift Heralda

Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia, lub API rozgrywki.

Jeżeli nie ma opcji wyboru „żadna” lub „remis”, a jedna z tych opcji się sprawdziła, wszystkie zakłady na odpowiedni indeks są nieważne.

18.) E-sportDrużyna, która zabije kolejnego Barona

Która drużyna zabije kolejnego Barona

Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia, lub API rozgrywki.

Jeżeli nie ma opcji wyboru „żadna” lub „remis”, a jedna z tych opcji się sprawdziła, wszystkie zakłady na odpowiedni indeks są nieważne.

19.) E-sportDrużyna, która zabije kolejnego smoka

Która drużyna zabije kolejnego smoka

Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia, lub API rozgrywki.

Jeżeli nie ma opcji wyboru „żadna” lub „remis”, a jedna z tych opcji się sprawdziła, wszystkie zakłady na odpowiedni indeks są nieważne.

20.) E-sportDrużyna, która zniszczy kolejny inhibitor

Która drużyna zniszczy kolejny inhibitor

Inhibitory są uznawane za zniszczone przez drużynę przeciwną, nawet jeśli ostatnie trafienie było od miniona.

Każde zniszczenie inhibitora liczy się osobno, nawet jeśli odrodził się i został zniszczony po raz drugi lub kolejny.

Jeżeli nie ma opcji wyboru „żadna” lub „remis”, a jedna z tych opcji się sprawdziła, wszystkie zakłady na odpowiedni indeks są nieważne.

21.) E-sportDrużyna, która zniszczy kolejną wieżę

Która drużyna zniszczy kolejną wieżę

Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia, lub API rozgrywki.

Budowle utworzone przez czempiona nie są uznawane za wieże.

Jeżeli nie ma opcji wyboru „żadna” lub „remis”, a jedna z tych opcji się sprawdziła, wszystkie zakłady na odpowiedni indeks są nieważne.

22.) E-sportŁączna liczba zabitych Baronów powyżej/poniżej

Łączna liczba zabitych Baronów na mapie
Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia, lub API rozgrywki.

23.) E-sportŁączna liczba zabitych smoków powyżej/poniżej

Łączna liczba zabitych smoków na mapie
Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia, lub API rozgrywki.

24.) E-sportŁączna liczba zniszczonych inhibitorów powyżej/poniżej

Całkowita liczba zniszczonych inhibitorów na mapie
Każdy z sześciu inhibitorów liczy się tylko raz, nawet jeśli zostanie zniszczony, odrodzi się i zostanie ponownie zniszczony.

25.) E-sportŁączna liczba zniszczonych wież powyżej/poniżej

Łączna liczba zniszczonych wież na mapie

Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia, lub API rozgrywki.

Budowle utworzone przez czempiona nie są uznawane za wieże do celów rozliczania.

W przypadku poddania się, zakład ten zostanie rozliczony jako całkowita liczba wież zniszczonych w momencie poddania się PLUS minimalna liczba dodatkowych wież potrzebnych zwycięskiej drużynie do zapewnienia sobie zwycięstwa.

26.) E-sportObie drużyny zniszczą inhibitor

Czy obie drużyny zniszczą inhibitor
Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia, lub API rozgrywki.

27.) E-sportObie drużyny zabiją Barona

Czy obie drużyny zabiją Barona
Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia, lub API rozgrywki.

Dota 2

28.) E-sportDrużyna, która zabije kolejnego Roshana

Która drużyna zabije kolejnego Roshana
Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia, lub API rozgrywki.
Jeżeli nie ma opcji wyboru „żadna” lub „remis”, a jedna z tych opcji się sprawdziła, wszystkie zakłady na odpowiedni indeks są nieważne.

Heroes of The Storm

29.) E-sportKtóra drużyna zniszczy kolejny fort

Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej transmisji rozgrywki przez wydawcę lub organizatora wydarzenia, lub API rozgrywki.
Jeżeli nie ma opcji wyboru „żadna” lub „remis”, a jedna z tych opcji się sprawdziła, wszystkie zakłady na odpowiedni indeks są nieważne.