European Roulette Pro

Main Game Screen_Resize

Cel gry:

Celem gry jest przewidzenie, gdzie zatrzyma się kulka po zakończeniu obrotu bębna - musisz wytypować poprawną liczbę lub grupę liczb. Ruletka rozgrywana jest przy wykorzystaniu bębna z 37 polami (1-36 plus 0), kulki oraz planszy, na której gracze mogą obstawiać wyniki kolejnych rund. Po wniesieniu stawek przez gracza, kulka jest puszczana w ruch na bębnie. Miejsce jej zatrzymania oznacza wygrywającą liczbę/grupę liczb.

Instrukcja gry:

 • Wybierz stawkę, którą chcesz postawić, dotykając żetonu o wybranej wartości. Wybrany żeton zostanie podświetlony.
 • Wszystkie dostępne rodzaje zakładów zostały opisane w tabeli wygranych.
 • Możesz wnieść dowolną liczbę stawek, lecz ich maksymalna wysokość podyktowana jest limitem stołu.
 • Aby usunąć żeton z planszy, wybierz opcję COFNIJ lub WYCZYŚĆ.
 • Na ekranie gry wyświetlany jest stan konta oraz aktualna stawka.
 • Po wniesieniu zakładów kliknij na "OBRÓT", aby zakręcić bębnem.
 • Gdy kulka zatrzyma się na polu, wygrywająca liczba zostanie podświetlona na planszy.
 • Po wybraniu opcji OBRÓT lub POWTÓRZ/OBRÓT, kulka zostanie wprawiona w ruch. Kwota wygranej obliczana jest na podstawie tabeli wygranych. Wygrane zostaną wyświetlone w specjalnym polu. Wygrana kwota dodawana jest do stanu konta w grze.
 • Po zatrzymaniu się kulki, wygrywająca liczba zostanie wyświetlona na bębnie.
 • W prawym górnym rogu ekranu wyświetlone zostanie 5 ostatnich liczb, najnowsze od lewej strony.
 • Po zakończeniu obrotu, wybrana wartość żetonu zostanie zapamiętana. Jeśli chcesz wnieść nową stawkę, po prostu dotknij wybranego pola.
 • Bęben może zostać wprawiony w ruch także bez wnoszenia stawek.
 • Aby powtórzyć poprzednie zakłady i uruchomić bęben, wybierz opcję POWTÓRZ.
 • Aby podwoić stawkę i zakręcić bębnem, wybierz opcję PODWÓJ/OBRÓT.
 • Aby powtórzyć stawkę i zakręcić bębnem, wybierz opcję POWTÓRZ/OBRÓT.
 • Sąsiadujące: Możesz obstawić 3/5/7/9/11 kolejnych liczb/VOSINS/ORPHELINS/TIERS, wybierając opcję "SĄSIADUJĄCE" w tabeli po prawej stronie ekranu.
 • Wybierz Pomoc w menu gry w prawym górnym rogu, aby zapoznać się z zasadami gry.
 • Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk w grze, dotknij przycisku Dźwięk, który znajduje się w prawym górnym rogu menu.
 • Możesz włączyć lub wyłączyć opcję "Przesuń i postaw" - jest ona dostępna w menu Ustawienia w menu gry.
 • Tryb turbo: W panelu Ustawienia możesz wyłączyć pojawiające się w grze animacje.
 • Wskaźnik pokrycia stołu pokazuje, jaki procent bębna został zawarty w zakładach.

Limity zakładów:

Każdy rodzaj zakładu ma określony limit. W grze jest także limit stołu. Limit stołu: Łączna wartość stawek nie może przekroczyć maksymalnej stawki danego stołu.

Poniżej znajdziesz limity dla poszczególnych rodzajów zakładu:

Zakład

Maksymalna stawka

Liczba

200 USD/GBP/EURO

Dwie liczby

200 USD/GBP/EURO

Rząd

600 USD/GBP/EURO

Corner

300 USD/GBP/EURO

6 liczb

600 USD/GBP/EURO

Kolumna/tuzin

1500 USD/GBP/EURO

50:50

300 USD/GBP/EURO

Sąsiadujące:

 • Stół zakładów sąsiadujących dostępny jest po wybraniu opcji SĄSIADUJĄCE po prawej stronie ekranu.
 • Stół ten oferuje zakłady, które nie są dostępne na normalnym stole ruletki. Dostępne zakłady specjalne:
  • TIER
  • ORPHELINS
  • VOISINS DU ZERO
Neighbor Table_Resize
 • Do wyboru jest 5 opisanych przycisków SĄSIADUJĄCE. Po wybraniu zakładu należy wybrać liczbę, aby postawić na tę liczbę oraz liczbę z jej lewej i prawej strony.

Przykłady:

1. Kliknięcie na przycisk SĄSIADUJĄCE 1 i wybranie liczby 2 oznacza postawienie na liczbę 2 oraz sąsiadujące z nią liczby 25 (z lewej) i 21 (z prawej).

2. Kliknięcie na przycisk SĄSIADUJĄCE 4 i wybranie liczby 2 oznacza postawienie na liczbę 2 oraz sąsiadujące z nią 4 liczby 25, 17, 34, 6 z lewej i 21, 4, 19, 15 z prawej.

 • Wybór TIER, ORPHELINS i VOISINS DU ZERO oznacza wniesienie stawek na liczby, opisane w tabeli wygranych poniżej.
 • Po wniesieniu zakładów kliknij na OBRÓT, aby rozpocząć grę.

Bęben ruletki:

 • Kliknięcie na OBRÓT po wniesieniu stawek uruchamia bęben ruletki.
 • Bęben wprawiany jest w ruch w jedną stronę, a kulka wpuszczana jest do bębna w kierunku przeciwnym. Kulka wyląduje na jednym z pól.
 • Jeśli kulka wyląduje na polu, na które postawiłeś, otrzymasz wygraną w wysokości zależnej od wniesionego zakładu. Wygrana kwota dodawana jest do stanu konta w grze.
 • Pole, na którym wylądowała kulka zostanie pokazane w lewym górnym rogu.

Rodzaje zakładów i tabela wygranych:

Rodzaj zakładu

Pokrycie

Opis

Wypłata

Liczba

1 liczba

Stawka wniesiona na jedno pole (w tym także 0).

35:1

Dwie liczby

2 liczby

Stawka wniesiona na dwa sąsiadujące ze sobą pola.

17:1

Rząd

3 liczby

Stawka wniesiona na linię trzech liczb. 
Stawki wniesione na 0, 1, 2 oraz 0, 2, 3 także uznawane są za strity.

11:1

Corner lub kwadrat

4 liczby

Stawka wniesiona na cztery pola.

8:1

Topline

4 liczby

Stawka na dwa górne rzędy - "0" i "1". Ta stawka obejmuje cztery liczby: 0, 1, 2 i 3.

8:1

Linia

6 liczb

Stawka wniesiona na dwa strity, żeton na linii między rzędami. Ta stawka zawiera sześć liczb (dwa rzędy). (np. 1, 2, 3 + 4, 5, 6).

5:1

Tuzin

12 liczb

Stawka wniesiona na jedną z trzech grup sześciu liczb - 1 do 12, 2 do 12 lub 3 do 12.

2:1

Kolumna

12 liczb

Stawka wniesiona na pole ''2 do 1'' na dole planszy, z których każde zawiera 12 liczb.

2:1

Czerwone

Czarne

Parzyste

Nieparzyste

1 do 18

19 do 36

18 liczb

Stawka postawiona na jedno z czterech pól po bokach planszy, które zawierają połowę liczb (z wyjątkiem zera). Żadne z tych pól nie zawiera zera ani podwójnego zera. Każde z tych pól zawiera po 18 liczb.

1:1

Czerwone/Czarne,

Parzyste/Nieparzyste, 1-18/

19-36, a kulka wyląduje na 0.

18 liczb

Stawka postawiona na jedno z czterech pól po bokach planszy, które zawierają połowę liczb. Liczby podane są w polu. Żadne z tych pól nie zawiera 0. Każde z tych pól zawiera po 18 liczb.

Połowa stawki jest zwracana.


Rodzaj zakładu

Opis

TIER

Ten rodzaj zakładu wnosi zakłady "Split" na liczby 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 i 33/36.

ORPHELINS

Orphelins to zakłady split na liczby 31/34, 17/20, 14/17, 6/9 oraz na liczbe 1.

VOISINS DU ZERO

Stawki split na 32/35, 19/22, 18/21, 12/15, 4/7, 2 żetony na strit 0,2 i 3 oraz 2 żetony na corner 25/26/28/29.

SĄSIADUJĄCE

Możesz obstawić 1, 2, 3, 4, 5 sąsiadujących liczb. Po wniesieniu stawki na konkretną liczbę, uwzględniane są także dwie liczby sąsiadujące z nią po obu stronach. Te pięć liczb tworzy zakład sąsiadujący.

Informacje o grze:

 • Gra oraz zasady gry są identyczne w trybie gry na pieniądze prawdziwe i pieniądze wirtualne.

Opcje w grze:

Game Menu Options_Resize

 • Pomoc: Wyświetla zasady gry.
 • Dźwięk: Umożliwia włączenie/wyłączenie dźwięku w grze.
 • Ustawienia: Umożliwia aktywację trybu turbo oraz przesuwania żetonów.

Ustawienia:


Panel ustawień

Tryb turbo: Włącza/wyłącza animacje w grze.

Przesuń i postaw: Włącza/wyłącza funkcję "Przesuń i postaw".

Komendy panelu przeglądarki:

Browser Panel Commands_Resize

 • Kliknij na Responsible gaming, aby przejść do strony Odpowiedzialnej gry.
 • Kliknij na Zasady gry, aby poznać zasady gry.
 • Kliknij na Historia gier, aby zobaczyć dotychczas rozegrane gry.
 • Kliknij na Wpłata Deposit_Resize aby uzupełnić stan konta.
 • Kliknij na Prawdziwe/Wirtualne, aby przełączyć między trybem gry na pieniądze prawdziwe lub pieniądze wirtualne.
 • Funkcja Historii gier dostępna jest jedynie w trakcie gry na prawdziwe pieniądze.

Statystyki:

 • Dostęp do statystyk oznacza, że możesz zapoznać się z poprzednimi wynikami.
 • W oknie statystyki wyświetlone zostanie ostatnich 5 wyników.
 • W oknie statystyki czerwone liczby pokazywane są na czerwonym tle, czarne na czarnym, a zero na zielonym.

Zwrot dla gracza:

 • Teoretyczna stopa zwrotu w tej grze wynosi 97,30%.
 • Błąd w grze anuluje wszystkie wyniki i wygrane.

Historia wyników:

Szczegółową historię wyników znajdziesz po zalogowaniu się na konto i wybraniu punktu "Game Logs" (Historia wyników).

Wpłata na konto:

Aby dokonać wpłaty na konto, kliknij na Wpłata na stronie Moje konto i wybierz metodę płatności. Czas zaksięgowania transakcji oraz opłaty zależne są od wybranej metody. Środki mogą zostać przeniesione tylko na początku nowej gry.

Co zrobić, gdy osiągnę limit zakładów?

Aby dokonać wpłaty na konto, kliknij na "WPŁATA" Deposit_Resize w panelu komend w przeglądarce i wybierz metodę płatności.

Nie udało się dokończyć gry. Co mam zrobić?

Jeśli zostaniesz rozłączony podczas gry, będziesz mógł ją dokończyć po ponownym zalogowaniu się.

Błąd w grze anuluje wszystkie wyniki i wygrane.

Jeśli problem będzie się powtarzał, prosimy o kontakt z naszym dostępnym całodobowo Działem obsługi klienta.

Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2018

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2019