Dream Catcher

Cel gry

Dream Catcher to gra losowa o nierównych szansach, w której wykorzystuje się duże pionowe koło uruchamiane przez krupiera. Jest to odmiana koła skarbu opartego na prostych zasadach – gry tego typu można spotkać w kasynach lub teleturniejach telewizyjnych.

Koło Dream Catcher zostało podzielone na 54 równe segmenty rozdzielone bolcami. 52 segmenty są oznaczone liczbą (1, 2, 5, 10, 20 lub 40), a każdej liczbie przypisany jest unikalny kolor. Jeśli po uruchomieniu koło zatrzyma się na wybranym przez gracza numerze, gracz wygrywa. Pozostałe dwa segmenty – bonus 2× i bonus 7× – umożliwiają ponowne zakręcenie kołem i pomnażają kolejną wygraną!

Zasady gry

Należy obstawić liczbę, na której według przewidywań zatrzyma się koło: 1, 2, 5, 10, 20 lub 40.

Wówczas krupier zakręci kołem. Po zatrzymaniu się koła wskaźnik zamocowany u góry na elastycznym pasku skóry oznaczy wygrywający segment.

Wygrane za zakłady są wypłacane na zasadzie jeden do jednego – wartość kursu jest równa liczbie na wygrywającym segmencie: np. jeśli wygrywająca liczba to 5, wygrana wynosi 5 do 1, jeśli wygrywająca liczba to 10, wygrana wynosi 10 do 1 i tak dalej.

Jeśli koło zatrzyma się na segmencie bonusowym (2× lub 7×), wszystkie zakłady pozostają bez zmian i nie ma możliwości obstawienia nowych zakładów. Po kolejnym zakręceniu kołem uzyskana liczba (1, 2, 5, 10, 20 lub 40) jak zwykle określi wysokość wygranej, jednak w tym przypadku wygrana zostanie pomnożona dwukrotnie lub siedmiokrotnie – w zależności od tego, na którym segmencie bonusowym zatrzymało się koło w poprzedniej rozgrywce.

Jeśli koło zatrzyma się na bonusie dwa lub więcej razy z rzędu, wszystkie zakłady będą obowiązywać nadal, a bonus, tj. pomnożona wypłata z ostatniej rundy, zostanie znów pomnożony! Krupier kręci kołem, dopóki nie zatrzyma się ono na polu oznaczonym liczbą 1, 2, 5, 10, 20 lub 40. (Przykładowo: koło zatrzymuje się na segmencie 2×, w kolejnej rundzie na 7×, a następnie na liczbie 5. Wynik dla gracza, który obstawił liczbę 5 jest następujący: (5 do 1) × 2 × 7 = (10 do 1) × 7 = 70 do 1).

Kolejne bonusy są nieograniczone, z zastrzeżeniem.

Wypłaty 

Liczba na kole

Liczba segmentów

Wypłata

1

23

1 do 1

2

15

2 do 1

5

7

5 do 1

10

4

10 do 1

20

2

20 do 1

40

1

40 do 1

1

Pomnaża wypłatę dla następnej wygrywającej liczby dwukrotnie

1

Pomnaża wypłatę dla następnej wygrywającej liczby siedmiokrotnie

Należy pamiętać, że każdy przypadek, w którym dojdzie do zakłócenia funkcjonowania gry, spowoduje anulowanie danej rundy oraz wszystkich ewentualnych wypłat należnych za tę rundę.

Zwrot dla gracza

Najwyższy teoretyczny zwrot dla gracza wynosi 96,55%.

W poniższej tabeli przedstawiono wartość procentową zwrotu dla gracza, która jest stosowana zależnie od liczby, na którą postawi gracz:

Liczba na kole

Zwrot dla gracza

1

95,32%

2

95,49%

5

91,21%

10

96,55%

20

92,71%

40

90,78%


Obstawianie zakładów

Panel LIMITY ZAKŁADÓW wyświetla minimalną i maksymalną kwotę, jaką gracz może postawić w każdej rundzie.

6

Aby gracz mógł wziąć udział w rozgrywce, musi posiadać wystarczające środki na pokrycie swojego zakładu. Bieżące SALDO jest wyświetlane na ekranie.

ŚWIATŁA sygnalizują aktualny stan rundy poprzez informowanie o momencie obstawienia (światło ZIELONE), bliskim zakończeniu czasu obstawiania (światło ŻÓŁTE) oraz zakończeniu przyjmowania zakładów (światło CZERWONE).

WSKAŹNIK ŻETONÓW umożliwia wybranie wartości każdego żetonu do obstawienia. Gracz może skorzystać tylko z takich żetonów, których wartość odpowiada aktualnym środkom dostępnym na jego koncie.

1

Po wybraniu żetonu gracz może obstawić zakłady, dotykając odpowiedniego pola obstawiania w przedniej części koła. Za każdym razem, gdy klikasz/naciskasz pole zakładu, jego kwota wzrasta o wartość wybranych żetonów, maksymalnie do limitu dla danego zakładu. Po osiągnięciu maksymalnego limitu zakładu żadne dodatkowe fundusze nie będą w jego przypadku akceptowane, a powiadomienie o postawieniu maksymalnej kwoty pojawi się nad zakładem.

Gracz może również wybrać przycisk POSTAW NA WSZYSTKO, który umożliwia obstawienie wszystkich pól. W tym przypadku wybrany żeton zostanie postawiony jednocześnie na wszystkie pola.

UWAGA: W czasie przeznaczonym na obstawianie i po obstawieniu zakładów na stole nie należy minimalizować okna przeglądarki ani otwierać innych kart. Takie działania zostaną zinterpretowane jako opuszczenie gry, a tym samym spowodują odrzucenie zakładów gracza w danej rozgrywce.

Za pomocą przycisku PODWÓJ (2×) gracz ma możliwość szybkiego podwojenia swojego zakładu aż do limitu maksymalnego. Przycisk ten jest aktywny po obstawieniu zakładu.

Możliwe jest tylko jednokrotne podwojenie zakładu.

Przycisk POWTÓRZ umożliwia powtórzenie wszystkich zakładów z poprzedniej rundy gry. Z przycisku tego można skorzystać tylko przed obstawieniem żetonu.

Za pomocą przycisku COFNIJ gracz ma możliwość cofnięcia ostatniego zakładu.

Gdy gracz będzie klikał/dotykał przycisk COFNIJ wielokrotnie, zakłady będą usuwane po kolei, w kolejności odwrotnej niż ta, w której zostały postawione. Należy pamiętać, że zakłady można usunąć jedynie wtedy, gdy czas na obstawianie jeszcze nie upłynął (światło zielone lub żółte).

Wskaźnik ZAKŁAD ŁĄCZNY przedstawia łączną wartość wszystkich zakładów obstawionych w bieżącej rundzie.

Autoplay

Tryb gry automatycznej (Autoplay) umożliwia powtórzenie wybranych zakładów dla wybranej liczby rozgrywek.

Aby uruchomić tryb gry automatycznej, gracz powinien umieścić zakłady na polu do obstawiania, a następnie wybrać przycisk Autoplay.

10

Panel Autoplay otworzy się i umożliwi wybór całkowitej liczby rozgrywek w trybie automatycznym. Aby wybrać pożądaną liczbę rozgrywek w trybie gry automatycznej, należy dotknąć i przeciągnąć suwak, a następnie kliknąć START, żeby rozpocząć grę w trybie gry automatycznej.

Limit gry automatycznej będzie wyświetlany w panelu gry automatycznej. (Przykład: łączny zakład 200 EUR dokonany na polu obstawiania × 10 rozgrywek w trybie gry automatycznej = Limit gry w trybie gry automatycznej 2000 EUR).

Automatyczne rozgrywki będą trwać do momentu rozegrania przez gracza wybranej liczby rozgrywek lub do momentu zatrzymania gry przez gracza. Gracz nie może dodatkowo obstawiać ani podwajać zakładów w trybie gry automatycznej. Takie działania przerwą tryb gry automatycznej.

Liczbę rozgrywek pozostałych do rozegrania w trybie gry automatycznej można śledzić, gdyż jest ona wyświetlana na wskaźniku – na przycisku Autoplay.

Tryb gry automatycznej można zakończyć w dowolnym momencie, po prostu go zatrzymując.

Rozmowa 

Możliwe jest prowadzenie rozmowy z krupierem i innymi graczami. Wpisz wiadomość w polu ROZMOWA. Aby wysłać swoją wiadomość, należy wcisnąć klawisz Enter lub przycisk ze strzałką dostępny w tym polu.

Za pomocą przycisku ROZMOWA można powiększyć lub ewentualnie zamknąć okno rozmowy.

11

Możliwa jest zmiana rozmiaru okna rozmowy oraz przenoszenie go po całym ekranie.

Numer rozgrywki

Każda runda rozgrywki jest identyfikowana za pomocą niepowtarzalnego NUMERU ROZGRYWKI. 

12

Ten numer odzwierciedla godzinę rozpoczęcia rundy. Czas ten jest określony według strefy czasowej GMT i jest podany w następującej formie: godzina:minuty:sekundy. Kontaktując się z Działem Obsługi Klienta w sprawie danej rundy gry, gracz powinien wykorzystać ten numer jako odwołanie do tej rundy (lub wykonać zrzut ekranu, na którym numer ten będzie widoczny).

Dźwięk 

Przycisk DŹWIĘK włącza/wyłącza wszystkie dźwięki i informacje głosowe z gry. Prosimy pamiętać, że w przypadku zmiany stołu dźwięk zostanie włączony automatycznie.

13

Ustawienia te można zmienić, klikając/dotykając przycisk USTAWIENIA i wybierając kartę DŹWIĘK.

Historia gier

Przycisk HISTORIA umożliwia wyświetlenie okna przedstawiającego wszystkie rundy gier prowadzone na żywo, w których brał udział gracz, wraz z wynikami. 

14

Informacje dotyczące aktywności gracza można wyświetlić w ramach:

  • HISTORII KONTA – wyświetlenie kompletnej historii konta wraz z datami, rozgrywkami, wartościami zakładów oraz wypłatami. Na początku listy wyświetlone są wyniki, które gracz uzyskał w ostatnio zakończonej rundzie gry.
  • HISTORII GRY – wyświetlenie historii dotyczącej określonej gry po jej kliknięciu/dotknięciu z poziomu kolumny GRA.

Ustawienia

Przycisk USTAWIENIA służy do wyświetlania menu ustawień konfigurowanych przez użytkownika.

Wybrane ustawienia zostaną natychmiast wprowadzone i zapisane na profilu gracza. Zapisane ustawienia będą wgrywane automatycznie, gdy gracz zaloguje się z poziomu dowolnego urządzenia.

W ramach tych ustawień można zmienić ogólne ustawienia gry.

15

Ustawienia są podzielone na kilka głównych kart wyświetlanych w oknie USTAWIENIA:

OGÓLNE

  • Możliwe jest ukrycie/wyświetlenie wiadomości przesyłanych przez innych graczy w ramach czatu.

WIDEO

Jakość wideo jest regulowana automatycznie, jednak gracz może zmienić ją ręcznie, wybierając odpowiedni strumień.

DŹWIĘK

Możliwe jest włączenie/wyłączenie GŁOSU KRUPIERA oraz DŹWIĘKÓW GRY, a także ustawianie dla tych opcji poziomów głośności. 

Wpłaty i wypłaty 

Przycisk KASJER pojawia się w oknie kasjera/banku, umożliwiając dokonywanie wpłat i wypłat.

16

Rozwiązywanie problemów 

W razie wystąpienia jakiegokolwiek błędu w grze systemie gier lub procedurze gry runda gry zostanie tymczasowo wstrzymana, a krupier powiadomi o problemie kierownika zmiany. Wszyscy gracze zostaną poinformowani o pracach mających na celu usunięcie błędu za pośrednictwem pola rozmowy lub wiadomości w wyskakującym okienku. Jeśli kierownik będzie mógł natychmiast rozwiązać problem, runda gry będzie kontynuowana w normalny sposób. Jeśli natychmiastowe rozwiązanie będzie niemożliwe, runda gry zostanie anulowana, a obstawione zakłady zostaną zwrócone graczom uczestniczącym w rundzie.

Więcej gier 

W każdej chwili i z poziomu dowolnej rozgrywki gracz może nacisnąć przycisk LOBBY (jeśli jest dostępny).    

17

Umożliwia prostą zmianę stołu do gry lub wybranie innej gry na żywo. Gracz opuści dany stół dopiero wtedy, gdy wybierze nowy stół, do którego chce dołączyć. Przycisk LOBBY umożliwia przeglądanie innych gier, grając jednocześnie przy bieżącym stole.

Rozgrywanie wielu gier 

Jeśli nie znosisz przerw, możesz dołączyć do 4 różnych stołów jednocześnie i widzieć je wszystkie w tym samym oknie przeglądarki.

Gdy dołączysz do co najmniej jednego stołu, kliknij LOBBY. W lobby lub w grze kliknij przycisk +STÓŁ powiązany z tym stołem, aby do niego dołączyć. (Niektóre stoły mogą być niedostępne do jednoczesnego rozgrywania wielu gier i przycisk +STÓŁ nie będzie widoczny).

Gdy gracz dołączy do kilku stołów, będzie mógł zmienić rozmiar całego okna przeglądarki, ale nie będzie mieć możliwości osobnej modyfikacji rozmiaru poszczególnych okien ze stołami.

Gracz może opuścić dowolny stół, co nie będzie miało wpływu na jego obecność przy innych stołach. Aby opuścić stół, kliknij przycisk X.

Uwaga:

  • Przycisk X umożliwiający opuszczenie stołu jest niedostępny, gdy stół jest wyświetlany w trybie pełnoekranowym.
  • Gracz opuści stół automatycznie, gdy dołączy do niego na innym urządzeniu (w innej przeglądarce).
  • Jeśli gracz kliknie bezpośrednio ikonę stołu, a nie przycisk +STÓŁ, tym samym zmieni jedynie stoły, nie dołączając do wybranego stołu oprócz tego, do którego już dołączył.

Zalecamy dołączanie tylko do takiej liczby stołów, która mieści się na ekranie, a jednocześnie umożliwia swobodne i dokładne przesyłanie zakładów.

Klawisze skrótów

Aby uzyskać szybki dostęp do przydatnych funkcji gry, można skorzystać z klawiszy skrótów.

KLAWISZ

FUNKCJA

Klawisze numeryczne od 1 w górę

Wybór odpowiedniego żetonu ze wskaźnika żetonów. Klawisz „1” odpowiada żetonowi o najniższej wartości znajdującemu się w lewej skrajnej pozycji. Klawisz „2” umożliwia wybór kolejnego żetonu o najwyższej wartości itd.

SPACJA

Powtórzenie ostatniego zakładu. Kliknij SPACJĘ drugi raz, aby podwoić swój zakład.

CTRL+Z (CMD+Z)

Cofnięcie ostatniego zakładu.

DELETE

Cofnięcie ostatniego zakładu. Przytrzymaj klawisz DELETE przez 3 sekundy, aby usunąć wszystkie swoje zakłady.

ESC

W zależności od sytuacji klawisz ESC pozwala:

  • Zamknięcie widoku pełnoekranowego,
  • Zamknięcie otwartego wyskakującego okienka (Historia, Pomoc, Ustawienia itp.),
  • Otwarcie LOBBY.


Ostatnia aktualizacja: 12.10.2018