Κανόνες τουρνουά

Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για όλα τα τουρνουά, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό.

Εγγραφή

 1. Tα τουρνουά Sit & Go ξεκινούν μόλις λάβει θέση ο απαραίτητος αριθμός παικτών.
 2. Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την εγγραφή τους σε τουρνουά Sit & Go, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη συμπληρωθεί όλες οι θέσεις.
 3. Τα τουρνουά πολλαπλών τραπεζιών ξεκινούν σε προκαθορισμένες ώρες. Οι παίκτες κάθονται με τυχαία σειρά.
 4. Σε επιλεγμένα τουρνουά πολλαπλών τραπεζιών, παρέχεται το δικαίωμα καθυστερημένης εγγραφής. Η περίοδος εγγραφής θα θεωρείται ότι έχει λήξει όταν:
  • Το τουρνουά φτάσει στο επίπεδο που αναφέρεται στο παράθυρο "Πληροφορίες τουρνουά" του λόμπι.
  • Συμπληρωθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις του τουρνουά.
  • Όταν το τουρνουά έχει απονείμει το πρώτο έπαθλο της κατάταξης.
  • Με τη λήξη της περιόδου add-on και rebuy.
 5. Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την εγγραφή τους σε τουρνουά πολλαπλών τραπεζιών μέχρι και 5 λεπτά πριν την έναρξη του τουρνουά, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγραφή είναι ακόμη ανοιχτή. Οι παίκτες που κάνουν την εγγραφή τους 5 λεπτά ή λιγότερο πριν την έναρξη του τουρνουά δεν θα δικαιούνται να ακυρώσουν την εγγραφή τους.
 6. Κανόνες

 7. Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν στα τουρνουά, θα πρέπει να τοποθετήσουν όλα τα blind και/ή ante. Για τους παίκτες που δεν είναι παρόντες και έτοιμοι να παίξουν, θα τοποθετούνται αυτόματα τα blind και/ή ante.
 8. Κάθε μία ώρα θα γίνεται διάλειμμα πέντε λεπτών σε όλα τα προγραμματισμένα τουρνουά, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
 9. Οι παίκτες που μεταφέρονται σε άλλο τραπέζι θα λαμβάνουν μοίρασμα στο παιχνίδι όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
 10. Σε γενικές γραμμές, κάθε παίκτης θα τοποθετεί ένα small blind και ένα big blind σε κάθε γύρο. Η διαδικασία αναδιοργάνωσης τραπεζιών και μετακίνησης παικτών μπορεί να έχει οποιοδήποτε από τα παρακάτω αποτελέσματα οποιαδήποτε στιγμή:
  1. Κάποιος παίκτης μπορεί να αναγκαστεί να τοποθετήσει το big blind περισσότερες από μία φορές ανά γύρο.
  2. Το κουμπί του ντίλερ μπορεί να βρεθεί στην κατοχή του ίδιου παίκτη για περισσότερα από ένα χέρια.
  3. Κάποιος παίκτης ενδέχεται να μην χρειαστεί να τοποθετήσει το ένα ή και τα δύο blind σε κάποιο γύρο.
 11. Δεδομένου ότι τα παραπάνω ενδέχεται να μην συμβούν, κανένας παίκτης δεν επωφελείται μακροπρόθεσμα, συνεπώς οι κανόνες είναι δίκαιοι για όλους τους παίκτες.
 12. Σε τουρνουά, οι θέσεις κατανέμονται τυχαία πριν από την έναρξη.
 13. Με εξαίρεση τα τουρνουά re-buy, ένας παίκτης αποκλείεται όταν χάσει όλες τις μάρκες του.
 14. Σε τουρνουά με όριο (προκαθορισμένα στοιχήματα), σε κάθε γύρο στοιχημάτων θα υπάρχει ένα στοίχημα και τρεις ρελάνς. Όταν έχουν απομείνει μόνο δύο παίκτες, δεν θα υπάρχει όριο στον αριθμό των ρελάνς. Στα τουρνουά με όριο ποτ και στα τουρνουά no-limit, δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των ρελάνς.
 15. Όταν έχουν απομείνει μόνο δύο παίκτες, ο παίκτης που είναι η σειρά του να τοποθετήσει το big blind θα το τοποθετήσει και το κουμπί του ντίλερ θα περάσει στον παίκτη με το small blind. Ο παίκτης με το small blind ή με το κουμπί θα κάνει πρώτος κίνηση πριν το flop και δεύτερος μετά το flop.
 16. Αν αποκλειστούν δύο (ή περισσότεροι) παίκτες από το ίδιο τραπέζι στο ίδιο χέρι, ο παίκτης που ξεκίνησε το χέρι με τις περισσότερες μάρκες θα τερματίσει στην υψηλότερη θέση.
 17. Σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, τα τουρνουά θα διεξάγονται βάσει της ρύθμισης 'hand-for-hand' (χέρι για χέρι). Κατ' αυτόν τον τρόπο, στα τραπέζια θα μπορεί να παιχθεί ο ίδιος ακριβώς αριθμός χεριών σε κρίσιμες στιγμές.
 18. Όταν τα τουρνουά διεξάγονται βάσει της ρύθμισης 'hand-for-hand' (χέρι για χέρι), αν αποκλειστούν δύο ή περισσότεροι παίκτες (από το ίδιο ή από διαφορετικό τραπέζι) στο ίδιο χέρι, ο παίκτης που ξεκίνησε το χέρι με τις περισσότερες μάρκες, θα τερματίσει στην υψηλότερη θέση.
 19. Αναμένεται από τους παίκτες να συμμορφώνονται με το πρωτόκολλο του πόκερ. Οποιοσδήποτε παίκτης δεν συμμορφώνεται με αυτό το πρωτόκολλο ενδέχεται να αποκλειστεί από το τουρνουά.
 20. Στα τουρνουά δεν επιτρέπεται το soft playing (ευνοϊκός τρόπος παιξίματος). Το soft playing λαμβάνει χώρα όταν ένας παίκτης δεν παίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χέρι του έχοντας την πρόθεση να βοηθήσει κάποιον άλλον παίκτη να προχωρήσει περαιτέρω στο τουρνουά.
 21. Οι παίκτες που δεν στοιχηματίζουν εγκαίρως στο χέρι τους και βγαίνουν εκτός του καθορισμένου χρονικού ορίου (time-out), θεωρούνται αυτομάτως ότι πάνε πάσο.
 22. Πολιτική ακύρωσης

 23. Τουρνουά Sit & Go ενός τραπεζιού, τουρνουά Sit & Go πολλαπλών τραπεζιών και τουρνουά πολλαπλών τραπεζιών: Αν ένα τουρνουά ακυρωθεί για τεχνικούς λόγους, θα πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τα παρακάτω:
  1. Εάν το τουρνουά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα:
   • Όλοι οι παίκτες θα λάβουν πίσω το buy-in τους και τα τέλη τουρνουά
  2. Αν το τουρνουά έχει ξεκινήσει αλλά η εγγραφή για το τουρνουά είναι ακόμα ανοιχτή (δηλαδή το τουρνουά είναι ακόμα στην περίοδο των καθυστερημένων εγγραφών)
   • Κάθε παίκτης που αποκλείστηκε πριν από τη στιγμή της ακύρωσης χάνει το ποσό του buy-in και των τελών εγγραφής του.
   • Οι παίκτες που βρίσκονται ακόμα στο τουρνουά θα λάβουν επιστροφή του buy-in και των τελών εγγραφής τους.
   • Οποιαδήποτε buy-in (εκτός από τα τέλη εγγραφής) έχουν συγκεντρωθεί από τους παίκτες που έχουν αποκλειστεί από το τουρνουά, θα μοιραστούν ποσοστιαία στους παίκτες που απέμειναν στο τουρνουά και σύμφωνα με τον αριθμό των μαρκών του κάθε παίκτη.
   • Το τουρνουά θα δώσει μόνο τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί από το buy-in. Οποιοδήποτε εγγυημένο συνολικό έπαθλο του τουρνουά δεν θα αποτελέσει σχετικό παράγοντα στον υπολογισμό της επιστροφής χρημάτων.
  3. Αν το τουρνουά έχει ξεκινήσει και η περίοδος εγγραφών έχει λήξει:
   • Κάθε παίκτης που αποκλείστηκε πριν από τη στιγμή της ακύρωσης χάνει το ποσό του buy-in και των τελών εγγραφής του.
   • Οι εναπομείναντες παίκτες θα λάβουν το ποσό το οποίο θα λάμβανε ως έπαθλο ο επόμενος παίκτης που θα αποκλειόταν από το τουρνουά. 50% του υπόλοιπου συνολικού επάθλου θα μοιραστεί ισότιμα σε όλους τους εναπομείναντες παίκτες, ενώ το υπόλοιπο 50% θα μοιραστεί ποσοστιαία βάσει του αριθμού των μαρκών που έχει ο κάθε παίκτης. Στους εναπομείναντες παίκτες θα επιστραφούν και τα τέλη εγγραφής τους.
  4. Σε έκτακτες περιπτώσεις που η ποιότητα των υπηρεσιών μας έχει υποβαθμιστεί σημαντικά για λόγους ανωτέρας βίας, τρομοκρατικής ενέργειας, φωτιάς ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS attack), διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα τουρνουά και να επιστρέψουμε στους παίκτες το buy-in και το τέλος εγγραφής τους μόνο για τα τουρνουά, στα οποία τα πραγματικά συνολικά έπαθλα μπορεί να είναι μικρότερα των εγγυημένων συνολικών επάθλων. Σε τέτοια περίπτωση, θα επιστρέψουμε σε όλους τους παίκτες το buy-in και το τέλος εγγραφής τους, καθώς και στους παίκτες που αποκλείστηκαν από το τουρνουά τη στιγμή της ακύρωσης.
 24. Τουρνουά Sit & Go Hero. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός τουρνουά λόγω τεχνικών προβλημάτων, θα εφαρμοστεί η ακόλουθη πολιτική επιστροφής χρημάτων:
  1. Εάν το τουρνουά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα
   • Όλοι οι παίκτες θα λάβουν πίσω το buy-in τους και τα τέλη τουρνουά
  2. Σε περίπτωση που το τουρνουά έχει ξεκινήσει
   • Κάθε παίκτης που αποκλείστηκε πριν από τη στιγμή της ακύρωσης χάνει το ποσό του buy-in και των τελών εγγραφής του.
   • Οι εναπομείναντες παίκτες θα λάβουν το ποσό το οποίο θα λάμβανε ως έπαθλο ο επόμενος παίκτης που θα αποκλειόταν από το τουρνουά. 50% του υπόλοιπου συνολικού επάθλου θα μοιραστεί ισότιμα σε όλους τους εναπομείναντες παίκτες, ενώ το υπόλοιπο 50% θα μοιραστεί ποσοστιαία βάσει του αριθμού των μαρκών που έχει ο κάθε παίκτης. Το προκαθορισμένο ποσό bounty θα αποτελέσει μέρος του συνολικού επάθλου αν αυτό δεν το έχουν κερδίσει ήδη. Στους εναπομείναντες παίκτες ΔΕΝ θα επιστραφούν τα τέλη εγγραφής τους.

  Ένα τουρνουά Sit & Go Hero θεωρείται ότι ξεκινάει μόνο αφού μοιραστεί το πρώτο φύλλο.

 25. Τουρνουά με re-buy: Με κάθε buy-in και add-on, το σύνολο των μαρκών στο τουρνουά θα αυξάνεται. Το σύνολο των μαρκών στα τουρνουά με επαναγορά θα είναι ίσο με το άθροισμα των "αρχικών μαρκών" όλων των παικτών (συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε επιπλέον μαρκών κατά την έναρξη), συν το άθροισμα των μαρκών που θα δoθούν σε όλους τους παίκτες μέσω re-buy, συν το άθροισμα των μαρκών που θα δoθούν σε όλους τους παίκτες μέσω add-on. Οι συνολικές μάρκες του τουρνουά θα συνεχίσουν να συσσωρεύονται, όπως και όταν οι παίκτες κάνουν re-buy και ο τελικός αριθμός θα υπολογίζεται μόνο όταν η περίοδος add-on λήξει.
 26. Αν ένα τουρνουά διακοπεί λόγω σφάλματος κατά τη διάρκεια της περιόδου add-on, η ακριβής καταμέτρηση του συνόλου των μαρκών στο τουρνουά κατά τη στιγμή της διακοπής (συμπεριλαμβανομένων των μαρκών που έχουν προστεθεί στο τουρνουά, ως αποτέλεσμα re-buy και add-on) θα χρησιμοποιηθούν για τη διανομή του υπολοίπου του χρηματικού επάθλου.

 27. Όταν ένα τουρνουά Satellite προσφέρει ένα εγγυημένο έπαθλο, το εγγυημένο έπαθλο παραμένει εγγυημένο και αποπληρώνεται εάν κλείσει η περίοδος καθυστερημένης εγγραφής μετά από συγκεκριμένο αριθμό επιπέδων blind. Εάν το τουρνουά ολοκληρωθεί ενώ η δυνατότητα καθυστερημένης εγγραφής εξακολουθεί να είναι ανοιχτή, θα διανέμονται ως έπαθλα στους παίκτες μόνο τα χρήματα που έχουν συλλεχθεί με τη μορφή εισιτηρίων, δολαρίων τουρνουά και/ή μετρητών βάσει της δομής επάθλων.
 28. Η πολιτική προστασίας αποσύνδεσης και ακύρωσης ισχύει για όλα τα τουρνουά.
 29. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αλλάξουμε το πρόγραμμα των τουρνουά ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους κανόνες και τις πολιτικές των τουρνουά πόκερ ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της γνωστοποίησής τους στην ενότητα "Κανόνες τουρνουά" στον δικτυακό μας τόπο. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των παικτών να ενημερώνονται σχετικά με τους κανόνες και τις πολιτικές των τουρνουά πριν λάβουν μέρος σε αυτά.
 30. Οι κανόνες και οι πολιτικές των τουρνουά πόκερ που περιέχονται εδώ αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του παίκτη και του δικτυακού τόπου αναφορικά με τις δραστηριότητες του παίκτη σε οποιοδήποτε τουρνουά, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά σε κάποιους κανόνες τουρνουά πόκερ που ισχύουν για το συγκεκριμένο τουρνουά, όπως αυτοί δημοσιεύονται στον δικτυακό μας τόπο.
 31. Εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το σύνολο χρήσης της ιστοσελίδας από τους παίκτες διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις . Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας, θα ισχύουν οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.10.2018