Τι είναι η διαδικασία ανάληψης;

Όλες οι αναλήψεις υπόκεινται στις διαδικασίες ανάληψης που τηρούμε ως εξής:

  1. Όλες οι αναλήψεις θα ελέγχονται από την ομάδα εσωτερικού ελέγχου μας και θα πρέπει να εγκρίνονται από αυτή πριν από την αποδέσμευση οποιωνδήποτε χρημάτων. Αυτή η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου διαρκεί 24 έως 48 ώρες ημέρες και, στη συνέχεια θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος από πλευράς μας για την απόδοση των χρημάτων.
  2. Οι αναλήψεις μπορεί να συγχωνευτούν και να θεωρηθούν ως μία σε περίπτωση που προηγούμενη συναλλαγή(ές) δεν έχει(ουν) επεξεργαστεί ακόμη. Αυτό θα ληφθεί υπόψη πριν από την επεξεργασία της πληρωμής βάσει του ορίου της επιλογής που έχει πραγματοποιηθεί.
  3. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιστρεψουμε τις αναλήψεις βάσει της μεθόδου(ων) πληρωμών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάθεση, έως και το συνολικό ποσό κατάθεσης, πριν από την ενεργοποίηση οποιασδήποτε άλλης επιλογής ανάληψης. Η ισχύουσα μέθοδος(οι) πληρωμής επιλέγεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες.
  4. Έως την έγκριση και την αποστολή της ανάληψης, μπορείτε να αντιστρέψετε και να στείλετε τα χρήματα πίσω στον λογαριασμό σας.
    Για να το κάνετε αυτό, απλά μεταβείτε στο Ταμείο, κάντε κλικ στο "Κατάθεση", οποιοδήποτε ποσό ανάληψης που εκκρεμεί θα εμφανιστεί και θα μπορείτε να εισαγάγετε το ποσό που θέλετε να αντιστρέψετε.