Οφέλη

  • Πρέπει να έχετε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε μια από τις συμμετέχουσες τράπεζες για να μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα.
  • Η μεταφορά χρημάτων στο λογαριασμό σας είναι άμεση με την προϋπόθεση ότι έχετε χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό.