Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Live Video

§ 1 Χρήση και Πρόσβαση στο partypoker Live Video

 • (1) Μόνο πελάτες της partypoker έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο partypoker Live Video. Πελάτης για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ανοίξει λογαριασμό στην partypoker και έχει υπόλοιπο λογαριασμού με θετικό πρόσημο (δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρήματα μπόνους) ή υπήρξε ενεργός εντός των τελευταίων 24 ωρών.

 • (2) Δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα γεωγραφικών περιοχών όπου η partypoker μπορεί γενικά να μεταδώσει το partypoker Live Video. Η λίστα προγραμματισμένων αγώνων θα δείχνει ποια γεγονότα μπορείτε να δείτε από τη συγκεκριμένη τοποθεσία σας.

 • (3) Επί του παρόντος δεν ισχύει κάποια χρέωση για τη χρήση του partypoker Live Video. Όμως, η partypoker δύναται οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καθιερώσει μια αμοιβή, εγγραφή ή άλλη χρέωση ή προϋπόθεση για τη χρήση του partypoker Live Video μετά από τη σχετική ενημέρωση του πελάτη.

 • (4) Η partypoker διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να παύσει την πρόσβαση στο partypoker Live Video ή να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει το partypoker Live Video κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να ενημερώσει τον πελάτη. Όλα τα περιεχόμενα που έχουν προγραμματιστεί για το partypoker Live Video μπορούν να αλλάξουν και η partypoker δύναται να τροποποιήσει, να αναστείλει, να αντικαταστήσει ή να αποσύρει τα περιεχόμενα του partypoker Live Video κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να ενημερώσει τον πελάτη. Η partypoker δεν προσφέρει ακουστικά σχόλια για κάθε γεγονός, καθώς τα ακουστικά σχόλια προσφέρονται μόνο για επιλεγμένα γεγονότα.

 • (5) Με την πρόσβαση στο partypoker Live Video ο πελάτης αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

§ 2 Τεχνικές Προδιαγραφές

 • (1) Η partypoker συνιστά χρήση σύνδεσης στο Διαδίκτυο σταθερής χρέωσης με ταχύτητα τουλάχιστον 500 kbps (ADSL). Η συνεχής ροή μπορεί να προκαλέσει υψηλά κόστη χρήσης Διαδικτύου.

 • (2) Οι συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος είναι 256 MB RAM, επεξεργαστής 1 GHz και Adobe Flash Player 8.0 ή μεταγενέστερο.

§ 3 Πιθανή Καθυστέρηση Χρόνου

 • Η partypoker υπογραμμίζει ότι παρά το γεγονός ότι το partypoker Live Video διαφημίζεται ως «ζωντανό» (live), μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στη ροή του streaming για λίγα δευτερόλεπτα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 4 δευτερόλεπτα, αν και η ακριβής καθυστέρηση ροής δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η partypoker δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια μπορεί να προκύψει από την καθυστέρηση επειδή ο πελάτης εμπιστεύεται το partypoker Live Video.

§ 4 Αποποίηση Ευθύνης

 • (1) Η partypoker ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση που το partypoker Live Video διακοπεί ή παρουσιάσει σφάλμα ή ότι δεν θα είναι διαθέσιμο στους πελάτες κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ωρών. Η partypoker περαιτέρω αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης ότι το partypoker Live Video αντεπεξέρχεται στις τεχνικές προδιαγραφές του πελάτη ή ότι θα λειτουργήσει σε σύνδεση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογισμικό ή υλικό.

 • (2) Η partypoker δεν εγγυάται σταθερή ποιότητα βίντεο για την υπηρεσία partypoker Live Video, καθώς η παράδοση εξαρτάται από τη σύνδεση Ίντερνετ του χρήστη, κάτι που είναι πέραν της επιρροής της partypoker. Η προσφερόμενη ποιότητα εικόνας και το μέγεθος μπορεί να διαφέρουν από γεγονός σε γεγονός.

 • (3) Η partypoker δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό διαφυγόντων κερδών, απώλειας δεδομένων, επιχειρηματικής φήμης και πελατείας που μπορεί να υποστεί ο πελάτης επειδή εμπιστεύτηκε το partypoker Live Video.

§ 5 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • (1) Όλα τα περιεχόμενα video που προσφέρονται προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα χρήσης του partypoker Live Video είναι μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και ανακλητό και παραχωρείται μόνο για προσωπικούς, ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος και άλλης ιδιοκτησιακής φύσης δεν πρέπει να παραβιάζονται με τη χρήση εκ μέρους του πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, η partypoker δικαιούται να παύσει αυτόματα το δικαίωμα χρήσης του partypoker Live Video από τον αντίστοιχο πελάτη.

 • (2) Οι πελάτες απαγορεύεται να αντιγράφουν, να αποθηκεύουν, να τροποποιούν ή να διανέμουν το περιεχόμενο του partypoker Live Video ή να υποστηρίζουν τρίτα μέρη σε τέτοιες ενέργειες.

 • (3) Το περιεχόμενου του partypoker Live Video απαγορεύεται να αναμεταδίδεται από έναν Πελάτη σε ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από το αν θα επιβάλει κάποια χρέωση για αυτό και κανένας Πελάτης δεν πρέπει να υποστηρίζει τρίτα μέρη σε τέτοιες ενέργειες.

 • (4) Σε οποιοδήποτε πελάτη παραβιάζει τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να ασκηθεί δίωξη για ζημίες. Αυτό περιλαμβάνει παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών, οι οποίοι επίσης μπορεί να διώξουν έναν πελάτη.

§ 6 Γενικές Διατάξεις

 • (1) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δύνανται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή από τη partypoker. Αν η partypoker προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές θα ενημερώσει τον πελάτη σχετικά. Παρά αυτή την ενημέρωση, παραμένει ευθύνη του κάθε πελάτη να ελέγχει τους Όρους και Προϋποθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αν ένας πελάτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το partypoker Live Video μετά από τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων, θα θεωρείται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

 • (2) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους του Γιβραλτάρ και οποιεσδήποτε διαφωνίες θα επιλύονται από το κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο του Γιβραλτάρ.